Universal Analytics (UA)

Universal Analytics (và analytics.js) bây giờ là tiêu chuẩn cho Analytics. Các bài viết trong trung tâm trợ giúp này giả định rằng các thuộc tính của bạn đã được thiết lập bằng Universal Analytics.