Ứng dụng dành cho thiết bị di động

Mobile App Analytics cho phép bạn thu thập dữ liệu từ ứng dụng dành cho thiết bị di động và tích hợp dữ liệu với tài khoản Analytics, nơi bạn có thể áp dụng lại kiến thức về phân tích web dành cho báo cáo ứng dụng. Tìm hiểu cách thiết lập Mobile App Analytics.

Bộ Báo cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động cung cấp các công cụ bạn cần để phân tích và đánh giá hiệu suất ứng dụng của bạn.