Mobilo ierīču lietotnes

Pakalpojums Mobile App Analytics ļauj apkopot datus no mobilajām lietotnēm un integrē tos jūsu Analytics kontā, kur varat atkārtoti izmantot savas zināšanas par tīmekļa analīzi, lai izveidotu īpašus pārskatus par lietotnēm. Uzziniet, kā iestatīt pakalpojumu Mobile App Analytics.

Mobilo lietotņu pārskatu komplektā ir ietverti lietotņu veiktspējas analizēšanai un novērtēšanai nepieciešamie rīki.