Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Mobilne aplikacije

Analitika za mobilne aplikacije omogućuje prikupljanje podataka iz mobilnih aplikacija i njihovo povezivanje s Analytics računom gdje možete primijeniti svoje znanje o web-analizi na izvješća o aplikacijama. Saznajte kako postaviti uslugu Analitika za mobilne aplikacije.

Paket izvješća usluge Analitika za mobilne aplikacije pruža alate za analizu i procjenu izvedbe aplikacije.