Nastavenie (web)

Kód sledovania Analytics zhromažďuje údaje o návštevníkoch vášho webového vlastníctva a vráti tieto údaje do služby Analytics, kde ich môžete zobraziť v prehľadoch. Pri pridaní nového webového vlastníctva do vášho účtu Analytics služba Analytics generuje útržok kódu sledovania, ktorý je potrebné pridať na stránky, ktorých údaje chcete zhromažďovať. Tento útržok kódu sledovania môžete použiť v danej podobe alebo ho môžete prispôsobiť a zhromažďovať ďalšie údaje. Útržok kódu sledovania obsahuje jedinečné ID webového vlastníctva, ktoré vám umožňuje identifikovať údaje tohto vlastníctva v prehľadoch.