Konfiguracja (internet)

Kod śledzenia Analytics gromadzi dane o usłudze internetowej i przesyła je na konto Analytics, gdzie są one umieszczane w raportach. Gdy dodasz do konta Analytics nową usługę internetową, Analytics wygeneruje fragment kodu śledzenia, który należy umieścić na stronach, z których mają być gromadzone dane. Możesz użyć tego fragmentu kodu śledzenia w formie, w jakiej jest, lub dostosować go do gromadzenia dodatkowych danych. Fragment kodu śledzenia zawiera niepowtarzalny identyfikator usługi internetowej, który pozwala identyfikować w raportach pochodzące z niej dane.