הגדרה (אינטרנט)

קוד המעקב של Analytics אוסף נתונים לנכס האינטרנט שלך, ושולח נתונים אלו אל Analytics, שם ניתן להציג אותם בדוחות. כאשר אתה מוסיף נכס אינטרנט חדש לחשבון Analytics שלך, Analytics יוצר את קטע קוד המעקב שעליך להוסיף לדפים שאת הנתונים שלהם ברצונך לאסוף. תוכל להשתמש בקטע קוד המעקב כמו שהוא, או להתאים אותו אישית כדי לאסוף נתונים נוספים. קטע קוד המעקב מכיל מזהה ייחודי של נכס האינטרנט, כדי שתוכל לזהות את נתוני הנכס בדוחות שלך.