Настройка (мрежата)

Проследяващият код на Google Анализ събира данни за уеб собствеността Ви и ги извежда в продукта, където можете да ги видите под формата на отчети. Когато добавите нова уеб собственост към профила си в Google Анализ, програмата генерира фрагмента с проследяващ код, който трябва да добавите към страниците, чиито данни искате да събирате. Можете да използвате този кодов фрагмент за проследяване както е или да го персонализирате, за да събира допълнителни данни. Фрагментът с проследяващ код съдържа уникален идентификационен номер за уеб собствеността, който Ви позволява да идентифицирате данните за нея в отчетите си.