[UA→GA4] Chủ đề nâng cao: Hướng dẫn di chuyển mở rộng

Phần này trình bày hướng dẫn mở rộng về cách di chuyển và điều chỉnh các trường hợp gắn thẻ Universal Analytics cho Google Analytics 4. 
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5582314185342202753
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256
false