מאמר זה עוסק בנכסי Google Analytics 4. אם אתם משתמשים בנכס Universal Analytics, עיינו בקטע Universal Analytics במרכז העזרה הזה.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false