מאמר זה עוסק בנכסי Google Analytics 4. אם אתם משתמשים בנכס Universal Analytics, עיינו בקטע Universal Analytics במרכז העזרה הזה.

Dimensions and metrics

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false