[GA4←UA] מדריך להעברת מטרות עסקיות והמרות

הכלי להעברת מטרות עסקיות מאפשר להעתיק באופן אוטומטי את רוב המטרות העסקיות מסוג אירועים והמטרות העסקיות מסוג כתובת אתר יעד מנכס Universal Analytics אל נכס Google Analytics 4 החדש.  
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
2395913056853414006
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256