Κατανόηση της δομής του λογαριασμού Analytics

Ένας λογαριασμός Analytics είναι οργανωμένος σε διάφορα επίπεδα: λογαριασμοί, ιδιοκτησίες και αναλυτικές προβολές αναφορών.

Έχετε την επιλογή να οργανώσετε τους λογαριασμούς και τους χρήστες σας στην ενότητα οργανισμοί.