Filtry widoku raportowania

Filtry umożliwiają ograniczanie i modyfikację danych zawartych w widoku. Filtrów można na przykład użyć do wykluczania ruchu z określonych adresów IP, wyświetlania informacji tylko o danej subdomenie lub konkretnym katalogu albo przekształcania adresów URL stron dynamicznych w możliwe do odczytania ciągi tekstowe.