מסננים לתצוגת דוחות

מסננים מאפשרים להגביל ולשנות את הנתונים המוצגים בתצוגה מפורטת. לדוגמה, תוכל להשתמש במסננים כדי לבצע אי הכללה של תנועה מכתובות IP מסוימות, להתמקד בתת-דומיין או בספריה ספציפיים או להמיר כתובות אתרים דינמיות של דפים למחרוזות טקסט קריאות.