Thuộc tính

Bất kỳ dữ liệu nào bạn thu thập bằng cách sử dụng phương pháp thu thập Analytics (như analytics.js mã theo dõi cho trang web hoặc SDK cho ứng dụng trên điện thoại di động) đều được gửi đến thuộc tính. Trên thuộc tính, bạn có thể thiết lập chế độ xem báo cáo để tổ chức và phân tích dữ liệu của mình. Bạn có thể có một hoặc nhiều thuộc tính được kết hợp với một tài khoản.