נכסים

נתונים שונים שאתה אוסף באמצעות שיטת איסוף של Analytics (כגון analytics.js - קוד מעקב עבור אתרים, או ערכה לפיתוח תוכנה (SDK) עבור אפליקציות לנייד) נשלחים לנכס. בנכס תוכל להגדיר תצוגות מפורטות של דיווח כדי לארגן את הנתונים שלך ולנתח אותם. תוכל לנהל נכס אחד או מספר נכסים המשויכים לחשבון בודד.