Služby

Veškeré údaje, které shromažďujete pomocí metod sběru dat Analytics (jako analytics.js měřicí kód pro weby nebo sada SDK pro mobilní aplikace) se odesílají do některé služby. Ve službě můžete nastavit výběry údajů v přehledech, s jejichž pomocí budete údaje organizovat a analyzovat. K jednomu účtu může patřit i více služeb.