เป้าหมาย

เป้าหมายช่วยคุณในการวัด Conversion บนไซต์และเป็นเครื่องมือสำคัญใน Google Analytics เป้าหมายแสดงถึงกิจกรรมที่สำเร็จลุล่วง (ซึ่งเรียกว่า Conversion) ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจ

สร้างและจัดการเป้าหมาย

ตัวอย่างเป้าหมายและกรณีการใช้งาน

เส้นทางสู่เป้าหมาย

แก้ปัญหาเป้าหมาย