เป้าหมาย

เป้าหมายช่วยคุณในการวัด Conversion บนไซต์และเป็นเครื่องมือสำคัญใน Analytics เป้าหมายแสดงถึงกิจกรรมที่สำเร็จลุล่วง (ซึ่งเรียกว่า Conversion) ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจ

เส้นทางสู่เป้าหมาย