Samtyckesläge (beta)

I samtyckesläget (beta) kan du anpassa Google-taggarnas beteende baserat på användarnas samtyckesstatus. Du kan ange om samtycke har getts för Analytics- och Ads-cookies. Googles taggar anpassas dynamiskt och använder mätverktyg endast för de angivna syften som användaren har gett sitt samtycke till.

Obs! Samtyckesläget för webbsidor måste implementeras så att taggarna läses in innan dialogrutan för samtycke visas. På så sätt anpassas Google-taggarna till användarens cookieval. Se till att implementeringen läser in Google-taggar i samtliga fall, inte bara om användaren samtycker. Annars får Google inte de pingar som krävs för korrekt mätning.

Följande produkter har stöd för samtyckesläget:

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

* inklusive konverteringsspårning och remarketing i Google Ads, stöd för samtalskonverteringar kommer senare

När samtyckesläget har implementerats anpassas beteendet hos dessa typer av pingar:

 • Pingar för samtyckesstatus (Google Ads- och Floodlight-taggar): Pingar för samtyckesstatus skickas från alla sidor som användaren besöker där samtyckesläget har implementerats. De aktiveras också för vissa taggar när samtyckesstatusen ändras från nekad till beviljad. (Exempel: Användaren väljer att ge sitt samtycke i en dialogruta.) Dessa pingar anger den standardinställda samtyckesstatus som webbplatsägaren har ställt in och/eller den uppdaterade samtyckesstatusen (beviljad eller nekad) för varje typ av samtycke (till exempel lagring av data för annonsmätning och dataanalys).
 • Konverteringspingar: Konverteringspingar skickas för att indikera att en konvertering har genomförts.
 • Google Analytics-pingar: Google Analytics-pingar skickas när händelser loggas på varje sida på en webbplats där Google Analytics har implementerats.

När användaren beviljar samtycke behandlas motsvarande mätfunktioner på normalt sätt.

När användaren nekar samtycke till lagring av data för annonsmätning och dataanalys anpassas beteendet hos Googles motsvarande mätfunktioner som har implementerats via globala webbplatstaggar (gtag.js) eller Google Taggstyrning.

Pingarna kan innehålla följande:

 • funktionell information (till exempel sidhuvuden som passivt läggs till av webbläsaren):
  • tidsstämpel
  • användaragent (endast webb)
  • hänvisningsadress
 • sammanställd/icke-identifierande information:
  • en indikator för om den aktuella sidan eller en tidigare sida i användarens navigering på webbplatsen innehöll information om annonsklick i webbadressen (till exempel GCLID/DCLID)
  • boolesk information om samtyckesstatus
  • slumptal som genereras vid varje sidhämtning
  • information om den samtyckesplattform som webbplatsens ägare använder (till exempel utvecklar-id)

samtyckesläget beteende

Dessutom kan samtyckes- och konverteringspingar omfatta följande beteenden, beroende på taggkonfiguration och samtyckesinställningarnas status.

Som standard förutsätts att allt samtycke beviljas:

ad_storage='granted' och analytics_storage='granted'

Webb

Appar

 • Cookies som rör annonsering kan läsas och skrivas.
 • IP-adresser samlas in.
 • Sidans fullständiga webbadress, inklusive information om annonsklick i webbadressparametrar (till exempel GCLID/DCLID) samlas in.
 • Webbcookies från tredje part som tidigare har angetts på google.com och doubleclick.net samt konverteringscookies från första part (till exempel _gcl_*) är tillgängliga.
 • Annonseringsidentifierare (till exempel reklam-id/IDFA) kan samlas in.
 • Appinstans-id:t som genereras av Google Analytics för Firebase-SDK:et samlas in.

När en eller flera typer av samtycke inte beviljas finns det ytterligare beteenden att överväga:

ad_storage='denied'

Webb

Appar

 • Inga nya cookies som rör annonsering får skrivas.
 • Inga befintliga annonscookies från ursprungsplatsen får läsas.
 • Förfrågningar skickas via en annan domän för att undvika att tidigare angivna cookies från tredje part skickas i sidhuvuden för förfrågningar.
 • Google Analytics kommer inte att läsa eller skriva Google Ads-cookies, och funktionerna för Google-signaler samlar inte in data om denna trafik.
 • Sidans fullständiga webbadress samlas in och kan innehålla information om annonsklick i webbadressparametrar (till exempel GCLID/DCLID). Information om annonsklick används endast för att beräkna trafikmätningar så rättvisande som möjligt.
 • IP-adresser används för att härleda IP-land men loggas aldrig av våra Google Ads- och Floodlight-system och raderas omedelbart efter att de har samlats in. Obs! Google Analytics samlar in IP-adresser som en del av normal internetkommunikation. Läs mer om IP-anonymisering i Google Analytics.
 • Inget reklam-id, IDFA eller IDFV får samlas in.
 • Funktionerna för Google-signaler samlar inte in data om denna trafik.
 • IP-adresser används för att härleda IP-land men loggas aldrig av våra Google Ads- och Floodlight-system och raderas omedelbart efter att de har samlats in. Obs! Google Analytics samlar in IP-adresser som en del av normal internetkommunikation. Läs mer om IP-anonymisering i Google Analytics.

ad_storage='denied' och ads_data_redaction='true'

Webb

 • Inga nya cookies som rör annonsering får skrivas.
 • Inga befintliga annonscookies får läsas.
 • Förfrågningar skickas via en annan domän för att undvika att tidigare angivna cookies från tredje part skickas i sidhuvuden för förfrågningar.
 • Google Analytics kommer inte att läsa eller skriva Google Ads-cookies, och funktionerna för Google-signaler samlar inte in data om denna trafik.
 • Annonsklicksidentifierare (till exempel GCLID/DCLID) i samtyckes- och konverteringspingar anonymiseras.
 • IP-adresser används för att härleda IP-land men loggas aldrig av våra Google Ads- och Floodlight-system och raderas omedelbart efter att de har samlats in. Obs! Google Analytics samlar in IP-adresser som en del av normal internetkommunikation. Läs mer om IP-anonymisering i Google Analytics.
 • Sidadresser med annonsklicksidentifierare anonymiseras.

analytics_storage='denied'

Webb

Appar

 • Varken läser eller skriver ursprungsplatsens cookies för dataanalys.
 • Pingar utan cookies skickas till Google Analytics för grundläggande mätnings- och modelleringssyften.
 • Google Optimize påverkas inte av denna inställning.
 • Händelser utan enhets- eller användaridentifierare skickas till Google Analytics för grundläggande mätnings- och modelleringssyften.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false