Samtyckesläge (beta)

I samtyckesläget (beta) kan du justera hur dina Google-taggar fungerar baserat på användarnas samtyckesstatus. Du kan ange om samtycke har givits för cookies i Analytics och Ads. Googles taggar anpassas dynamiskt och använder cookies endast för de angivna syften som användaren har gett sitt samtycke till.

Obs! Samtyckesläget måste implementeras så att taggarna läses in innan dialogrutan för samtycke visas. På så sätt anpassas Google-taggarna till användarens cookieval. Se till att implementeringen läser in Google-taggar i samtliga fall, inte bara om användaren samtycker, annars får Google inte de pingar som krävs för korrekt mätning.

Följande produkter har stöd för samtyckesläget:

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

* inklusive konverteringsspårning och remarketing i Google Ads; stöd för samtalskonverteringar kommer senare.

När samtyckesläget har implementerats anpassas beteendet för dessa typer av pingar:

 • Pingar för samtyckesstatus: Pingar för samtyckesstatus skickas från varje sida som användaren besöker där samtyckesläget har implementerats, men även om samtyckesstatusen ändras (t.ex. om användaren väljer att samtycka). Dessa pingar förmedlar samtyckesstatusen (alltså beviljad eller nekad) för respektive samtyckestyp (t.ex. annonslagring, analyslagring).
 • Konverteringspingar: Konverteringspingar skickas för att indikera att en konvertering har genomförts.
 • Google Analytics-pingar: Google Analytics-pingar skickas när händelser loggas på varje sida på en webbplats där Google Analytics har implementerats.

Om användaren har givit samtycke fungerar de tillhörande taggarna som vanligt.

Om samtycke till annonslagring eller analyslagring nekas anpassas beteendet hos tillhörande Google-taggar som distribueras via gtag.js eller Google Taggstyrning därefter.

Pingar kan innehålla följande:

 • Funktionell information (som sidhuvuden som passivt läggs till av webbläsaren):
  • Tidsstämpel
  • Användaragent
  • Hänvisningsadress
 • Sammanställd/icke-identifierande information:
  • En indikator för om den aktuella sidan eller en tidigare sida i användarens navigering på webbplatsen innehöll information om annonsklick i webbadressen (t.ex. GCLID/DCLID)
  • Boolesk information om samtyckesstatus
  • Slumptal som genereras vid varje sidhämtning

Samtyckesläget beteende

Dessutom kan samtyckes- och konverteringspingar omfatta följande beteenden, beroende på taggkonfiguration och samtyckesinställningarnas status.

Det finns bara en uppsättning beteenden för när alla samtyckesalternativ beviljats:

ad_storage='granted' och analytics_storage='granted' (standard):

 • Cookies som rör annonsering kan läsas och skrivas.
 • IP-adresser samlas in.
 • Sidans fullständiga webbadress, inklusive information om annonsklick i webbadressparametrar (t.ex. GCLID/DCLID) samlas in.
 • Tredjepartscookies som tidigare har angetts på google.com och doubleclick.net samt konverteringscookies från första part (t.ex. _gcl_*) kan kommas åt.

När en eller flera typer av samtycke inte beviljas finns det fler beteenden att överväga:

ad_storage='denied':

 • Inga nya cookies som rör annonsering får skrivas.
 • Inga befintliga annonscookies från ursprungsplatsen får läsas.
 • Tredjepartscookies som tidigare har angetts på google.com och doubleclick.net kan skickas i sidhuvuden för begäran (men användningen begränsas till spam- och bedrägerisyften).
 • Google Analytics kommer inte att läsa eller skriva Google Ads-cookies och funktionerna i Google-signaler samlar inte in data för denna trafik.
 • IP-adresser används för att härleda IP-land, men loggas aldrig av våra Google Ads- och Floodlight-system och raderas direkt efter insamlandet. Obs! Google Analytics samlar in IP-adresser som en del av normal internetkommunikation. Läs mer om IP-anonymisering i Google Analytics.
 • Sidans fullständiga webbadress samlas in, inklusive information om annonsklick i webbadressparametrar (t.ex. GCLID/DCLID).

ad_storage='denied' och ads_data_redaction=true:

 • Inga nya cookies som rör annonsering får skrivas.
 • Inga befintliga annonscookies får läsas.
 • Förfrågningar skickas via en annan domän för att undvika att tidigare angivna cookies från tredje part skickas i sidhuvuden för begäran.
 • Google Analytics kommer inte att läsa eller skriva Google Ads-cookies och funktionerna i Google-signaler samlar inte in data för denna trafik.
 • Annonsklicksidentifierare (t.ex. GCLID/DCLID) i samtyckes- och konverteringspingar anonymiseras.
 • IP-adresser används för att härleda IP-land, men loggas aldrig av våra Google Ads- och Floodlight-system och raderas direkt efter insamlandet. Obs! Google Analytics samlar in IP-adresser som en del av normal internetkommunikation. Läs mer om IP-anonymisering i Google Analytics.
 • Sidadresser med annonsklicksidentifierare anonymiseras.

analytics_storage='denied':

 • Varken läser eller skriver ursprungsplatsens Analytics-cookies.
 • Pingar utan cookies skickas till Google Analytics för grundläggande mätnings- och modelleringssyften.
 • Google Optimize påverkas inte av den här inställningen.

Konfigurera samtyckesläget

När du är klar kan du läsa mer om hur du ställer in samtyckesläget och hur du kan justera taggbeteendet baserat på samtycke.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt