Toestemmingsmodus op websites en in mobiele apps

De toestemmingsmodus werkt samen met uw platform om toestemming te beheren of de aangepaste implementatie om toestemming van bezoekers te krijgen, zoals beschreven in Toestemming van gebruikers beheren. De toestemmingskeuzes van bezoekers wordt doorgegeven aan de toestemmingsmodus en deze past dynamisch het gedrag van Analytics- en Ads-tags en tags van derden aan die cookies maken of lezen.

Met de toestemmingsmodus kunt u optimaliseren voor bedrijfsdoelen, terwijl u de privacykeuzes van bezoekers respecteert. Als bezoekers toestemming weigeren, sturen tags signalen (of pings) naar Google in plaats van cookies op te slaan. Als u Google Analytics 4 gebruikt, vult Google de hiaten in de gegevensverzameling met behulp van conversiemodellering.

Het Transparency and Consent Framework (TCF) van IAB Europe is een alternatieve manier om de toestemmingsmodus aan te zetten.

Tags met ingebouwde ondersteuning voor de toestemmingsmodus

Google-tags voor de volgende producten bevatten ingebouwde toestemmingscontroles en passen het gedrag aan op basis van de toestemmingsstatus:

 • Google Analytics
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Conversion Linker

* Omvat Conversies bijhouden en remarketing in Google Ads. Ondersteuning voor belconversies is in behandeling.

Als u tags maakt die geen ingebouwde toestemmingscontroles bevatten, kunt u controles toevoegen in Tag Manager met de tagconfiguratie Geavanceerd > Instellingen voor toestemming. Meer informatie

Toestemmingsstatus en taggedrag

Als u de toestemmingsmodus aanzet, zorgen Google-meetproducten ervoor dat de toestemmingsmodusstatus van een bezoeker behouden blijft op de pagina's die deze bezoekt. Als de gebruiker toestemming weigert, slaan tags die worden geactiveerd geen cookies op, maar geven een minimumhoeveelheid informatie over de gebruikersactiviteit door. De toestemmingsstatus en gebruikersactiviteit worden daarna bijgehouden via pings of signalen zonder cookies die naar de Google-server worden gestuurd:

 • Pings voor toestemmingsstatus voor Google Ads- en Floodlight-tags: Geven de standaard toestemmingsstatus door die u heeft ingesteld en de geüpdatete status als de bezoeker toestemming geeft of weigert voor elk toestemmingstype, zoals advertentieopslag en analyseopslag. Pings voor de toestemmingsstatus worden verstuurd vanaf elke pagina die de gebruiker bezoekt en waarop de toestemmingsmodus aanstaat. De pings worden ook voor sommige tags geactiveerd als de toestemmingsstatus verandert van Geweigerd in Gegeven, bijvoorbeeld als een bezoeker toestemming geeft in een toestemmingsdialoogvenster.
 • Conversiepings: Geven aan dat er een conversie heeft plaatsgevonden.
 • Google Analytics-pings: Worden gestuurd vanaf elke pagina van een website waarop Google Analytics is geïmplementeerd wanneer de pagina wordt geladen en gebeurtenissen worden geregistreerd.

De hierboven beschreven pings kunnen het volgende bevatten:

 • Functionele informatie (zoals headers die de browser passief heeft toegevoegd):
  • Tijdstempel
  • User-agent (alleen web)
  • Verwijzende URL
 • Verzamelde/niet-identificerende gegevens:
  • Een indicatie of de huidige pagina of een eerdere pagina in de navigatie van de gebruiker op de site advertentieklikgegevens in de URL bevatte (bijv. GCLID/DCLID)
  • Booleaanse informatie over de toestemmingsstatus
  • Een willekeurig nummer dat elke keer wordt gegenereerd wanneer een pagina wordt geladen
  • Informatie over het toestemmingsplatform dat door de site-eigenaar wordt gebruikt (bijvoorbeeld de ontwikkelaars-ID)

Gedrag van de toestemmingsmodus

Afhankelijk van de status van de instellingen voor toestemming en de configuratie van uw tags kunnen toestemmings- en conversiepings ook het volgende gedrag omvatten.

Het standaardgedrag werkt alsof alle toestemmingsopties zijn verleend:

ad_storage='granted' en analytics_storage='granted'

Web

Mobiele apps

 • Advertentiegerelateerde cookies kunnen worden gelezen en geschreven.
 • Er worden IP-adressen verzameld.
 • De volledige URL van de webpagina, inclusief advertentieklikgegevens in URL-parameters (bijvoorbeeld GCLID/DCLID), wordt verzameld.
 • Webcookies van derden die eerder zijn ingesteld op google.com en doubleclick.net, en first-party conversiecookies (bijvoorbeeld _gcl_*) zijn toegankelijk.
 • Advertentie-ID's (bijvoorbeeld advertentie-ID/IDFA) kunnen worden verzameld.
 • De app-instantie-ID die de Google Analytics voor Firebase-SDK genereert, wordt verzameld.

Wanneer een of meer vormen van toestemming niet worden verleend, moet u rekening houden met aanvullend gedrag:

ad_storage='denied'

Web

Mobiele apps

 • Er worden mogelijk geen nieuwe advertentiegerelateerde cookies geschreven.
 • Er worden mogelijk geen bestaande first-party advertentiecookies gelezen.
 • Verzoeken worden verstuurd via een ander domein om te voorkomen dat eerder ingestelde cookies van derden in verzoekheaders worden verstuurd.
 • Google Analytics leest of schrijft geen Google Ads-cookies en de functies voor Google-signalen verzamelen geen gegevens voor dit verkeer.
 • De volledige URL wordt verzameld. Deze kan advertentieklikgegevens in URL-parameters bevatten (bijvoorbeeld GCLID/DCLID). De advertentieklikgegevens worden alleen gebruikt om de verkeersmeting te schatten.
 • IP-adressen worden gebruikt om het IP-land af te leiden, maar worden nooit geregistreerd door onze Google Ads- en Floodlight-systemen. Na verzameling worden ze onmiddellijk verwijderd. Opmerking: Google Analytics verzamelt IP-adressen als onderdeel van de reguliere internetcommunicatie. Lees meer over IP-anonimisering in Google Analytics.
 • De advertentie-ID, IDFA of IDFV kan niet worden verzameld.
 • De functies voor Google-signalen verzamelen geen gegevens voor dit verkeer.
 • IP-adressen worden gebruikt om het IP-land af te leiden, maar worden nooit geregistreerd door onze Google Ads- en Floodlight-systemen. Na verzameling worden ze onmiddellijk verwijderd. Opmerking: Google Analytics verzamelt IP-adressen als onderdeel van de reguliere internetcommunicatie. Lees meer over IP-anonimisering in Google Analytics.

ad_storage='denied' en ads_data_redaction='true'

Web

 • Er worden mogelijk geen nieuwe advertentiegerelateerde cookies geschreven.
 • Er worden mogelijk geen bestaande advertentiecookies gelezen.
 • Verzoeken worden verstuurd via een ander domein om te voorkomen dat eerder ingestelde cookies van derden in verzoekheaders worden verstuurd.
 • Google Analytics leest of schrijft geen Google Ads-cookies en de functies voor Google-signalen verzamelen geen gegevens voor dit verkeer.
 • Advertentieklik-ID's (bijvoorbeeld GCLID/DCLID) in toestemmings- en conversiepings worden verborgen.
 • IP-adressen worden gebruikt om het IP-land af te leiden, maar worden nooit geregistreerd door onze Google Ads- en Floodlight-systemen en worden na verzameling onmiddellijk verwijderd. Opmerking: Google Analytics verzamelt IP-adressen als onderdeel van de reguliere internetcommunicatie. Lees meer over IP-anonimisering in Google Analytics.
 • Pagina-URL's met advertentieklik-ID's worden verborgen.

analytics_storage='denied'

Web

Mobiele apps

 • First-party analysecookies worden niet gelezen en geschreven.
 • Pings zonder cookies worden naar Google Analytics verstuurd voor toekomstige metingen. Google Analytics 4 gebruikt pings zonder cookies voor modellering.
 • Deze instelling heeft geen invloed op Google Optimize.
 • Gebeurtenissen zonder apparaat- of gebruikers-ID's worden naar Google Analytics gestuurd voor toekomstige metingen. Google Analytics 4 gebruikt deze gebeurtenissen voor modellering.

Web-/mobiele apps

In dit artikel worden de basisprincipes van de toestemmingsmodus beschreven. De toestemmingsmodus biedt aanvullende mogelijkheden, zoals regiospecifiek gedrag, de mogelijkheid om eerder opgeslagen informatie te verbergen en de mogelijkheid om informatie in URL's door te geven als toestemming wordt geweigerd. Voor informatie over het gebruik van de toestemmingsmodus en deze aanvullende functies gaat u naar:

Toestemmingsmodus aanzetten

Klanten die Google Tag Manager gebruiken, moeten de toestemmingsmodus aanzetten met een template die meestal wordt gemaakt door de CMP-provider. Klanten die Tag Manager niet gebruiken, kunnen als alternatief gtag.js-code of een aangepaste HTML-tag schrijven, maar hiervoor moet handmatig code worden toegevoegd aan elke pagina. Dit kan omslachtig, lastig te implementeren en moeilijk te onderhouden zijn.

Hieronder volgen enkele best practices om de toestemmingsmodus aan te zetten:

 • Stel aanvankelijk een toestemmingsstatus in met de standaardwaarden die uw organisatie bepaalt. De standaard toestemmingsstatus wordt toegepast de eerste keer dat een bezoeker een pagina op uw website bekijkt.
 • De toestemmingsmodus moet zo worden geïmplementeerd dat de paginatags worden geladen voordat het toestemmingsdialoogvenster aan de bezoeker wordt getoond.
 • Het is belangrijk dat de Google-tags in alle gevallen worden geladen, niet alleen als de gebruiker toestemming geeft. Als de bezoeker geen toestemming geeft, krijgt Google pings zonder cookies. Voor property's die gebruikmaken van Google Analytics 4 verbeteren pings zonder cookies de nauwkeurigheid van de modellering.
 • Het mechanisme om toestemming te krijgen moet zo snel mogelijk aan de bezoeker worden getoond en de toestemmingsstatus updaten wanneer gebruikers hun keuzes aangeven.
 • Geef gebruikers de mogelijkheid om toestemming te geven of te weigeren voor elk type opslag dat wordt gebruikt door de tags. Een gebruiker kan bijvoorbeeld toestemming geven voor analytische cookies en advertentiecookies weigeren.
 • Aangezien de huidige privacywetgeving regiospecifiek is, raden we u aan een standaardstatus in te stellen die wordt toegepast op bepaalde regio's in plaats van op alle bezoekers. Dit geldt met name als uw organisatie vereist dat de standaardstatus wordt ingesteld op 'geweigerd'. Als u 'geweigerd' alleen toepast op bezoekers uit de juiste regio, voorkomt u dat precieze meting voor alle andere geografische gebieden verloren gaat.
Als u een standaardstatus voor een regio instelt, moet uw mechanisme om toestemming te krijgen (aangepast of CMP) bezoekers uit die regio's de mogelijkheid bieden om hun toestemmingsstatus te updaten.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false
false