Toestemmingsmodus (bèta)

Met de toestemmingsmodus (bèta) kunt u aanpassen hoe uw Google-tags zich gedragen op basis van de toestemmingsstatus van uw gebruikers. U kunt aangeven of er toestemming is verleend voor Analytics- en advertentiecookies. De Google-tags worden dynamisch aangepast, waarbij meettools alleen voor de opgegeven doeleinden worden gebruikt als de gebruiker toestemming heeft gegeven.

Opmerking: De toestemmingsmodus voor webpagina's moet zo worden geïmplementeerd dat de tags worden geladen voordat het toestemmingsdialoogvenster verschijnt. De Google-tags passen dan hun gedrag aan de toestemmingsopties voor cookies van de gebruiker aan. Zorg ervoor dat de toestemmingsmodus de Google-tags in alle gevallen laadt, niet alleen als de gebruiker toestemming geeft, anders krijgt Google niet de benodigde pings voor correcte metingen.

De volgende producten ondersteunen de toestemmingsmodus:

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

* Omvat Conversies bijhouden en remarketing in Google Ads. Ondersteuning voor belconversies is in behandeling.

Nadat de toestemmingsmodus is geïmplementeerd, wordt de functionaliteit van de volgende pings aangepast:

 • Pings voor toestemmingsstatus (Google Ads- en Floodlight-tags): Pings voor de toestemmingsstatus worden verstuurd vanaf elke pagina die de gebruiker bezoekt en waarop de toestemmingsmodus is geïmplementeerd. De pings worden voor sommige tags ook geactiveerd als de toestemmingsstatus verandert van Geweigerd in Verleend (bijvoorbeeld als de gebruiker toestemming geeft in een toestemmingsdialoogvenster). Deze pings communiceren de standaard toestemmingsstatus die door de site-eigenaar is geconfigureerd en/of de geüpdatete toestemmingsstatus (zoals Verleend of Geweigerd) voor elk toestemmingstype (bijvoorbeeld advertentieopslag, analyseopslag).
 • Conversiepings: Conversiepings worden verstuurd om aan te geven dat er een conversie heeft plaatsgevonden.
 • Google Analytics-pings: Google Analytics-pings worden verstuurd vanaf elke pagina van een website waarop Google Analytics is geïmplementeerd, wanneer er gebeurtenissen worden geregistreerd.

Als er toestemming is gegeven, worden de bijbehorende meetfuncties uitgevoerd op basis van het standaardgedrag.

Als toestemming voor advertentieopslag of analyseopslag is geweigerd, wordt het gedrag van de bijbehorende Google-meetfuncties die via de algemene sitetag (gtag.js) of Google Tag Manager zijn geïmplementeerd, op basis van deze weigering aangepast.

In alle gevallen kunnen pings het volgende bevatten:

 • Functionele informatie (zoals headers die passief zijn toegevoegd door de browser):
  • Tijdstempel
  • User-agent (alleen internet)
  • Verwijzende URL
 • Verzamelde/niet-identificerende gegevens:
  • Een indicatie of de huidige pagina of een eerdere pagina in de navigatie van de gebruiker op de site advertentieklikgegevens in de URL bevatte (bijvoorbeeld GCLID/DCLID)
  • Booleaanse informatie over de toestemmingsstatus
  • Een willekeurig nummer dat elke keer wordt gegenereerd wanneer een pagina wordt geladen
  • Informatie over het toestemmingsplatform dat door de site-eigenaar wordt gebruikt (bijvoorbeeld de ontwikkelaars-ID)

Gedrag van de toestemmingsmodus

Afhankelijk van de status van de instellingen voor toestemming en de configuratie van uw tags kunnen toestemmings- en conversiepings ook het volgende gedrag omvatten.

Het standaardgedrag werkt alsof alle toestemmingsopties zijn verleend:

ad_storage='granted' en analytics_storage='granted'

Web

Mobiele apps

 • Advertentiegerelateerde cookies kunnen worden gelezen en geschreven.
 • Er worden IP-adressen verzameld.
 • De volledige URL van de webpagina, inclusief advertentieklikgegevens in URL-parameters (bijvoorbeeld GCLID/DCLID), wordt verzameld.
 • Webcookies van derden die eerder zijn ingesteld op google.com en doubleclick.net, en first-party conversiecookies (bijvoorbeeld _gcl_*) zijn toegankelijk.
 • Advertentie-ID's (bijvoorbeeld advertentie-ID/IDFA) kunnen worden verzameld.
 • De door de Google Analytics voor Firebase-SDK gegenereerde app-instantie-ID wordt verzameld.

Wanneer een of meer vormen van toestemming niet worden verleend, moet u rekening houden met aanvullend gedrag:

ad_storage='denied'

Web

Mobiele apps

 • Er worden mogelijk geen nieuwe advertentiegerelateerde cookies geschreven.
 • Er worden mogelijk geen bestaande first-party advertentiecookies gelezen.
 • Verzoeken worden verstuurd via een ander domein om te voorkomen dat eerder ingestelde cookies van derden in verzoekheaders worden verstuurd.
 • Google Analytics leest of schrijft geen Google Ads-cookies en de functies voor Google-signalen verzamelen geen gegevens voor dit verkeer.
 • De volledige URL wordt verzameld. Deze kan advertentieklikgegevens in URL-parameters bevatten (bijvoorbeeld GCLID/DCLID). De advertentieklikgegevens worden alleen gebruikt om de verkeersmeting te schatten.
 • IP-adressen worden gebruikt om het IP-land af te leiden, maar worden nooit geregistreerd door onze Google Ads- en Floodlight-systemen en worden na verzameling onmiddellijk verwijderd. Opmerking: Google Analytics verzamelt IP-adressen als onderdeel van de reguliere internetcommunicatie. Lees meer informatie over IP-anonimisering in Google Analytics.
 • De advertentie-ID, IDFA of IDFV kan niet worden verzameld.
 • De functies voor Google-signalen verzamelen geen gegevens voor dit verkeer.
 • IP-adressen worden gebruikt om het IP-land af te leiden, maar worden nooit geregistreerd door onze Google Ads- en Floodlight-systemen en worden na verzameling onmiddellijk verwijderd. Opmerking: Google Analytics verzamelt IP-adressen als onderdeel van de reguliere internetcommunicatie. Lees meer informatie over IP-anonimisering in Google Analytics.

ad_storage='denied' en ads_data_redaction='true'

Web

 • Er worden mogelijk geen nieuwe advertentiegerelateerde cookies geschreven.
 • Er worden mogelijk geen bestaande advertentiecookies gelezen.
 • Verzoeken worden verstuurd via een ander domein om te voorkomen dat eerder ingestelde cookies van derden in verzoekheaders worden verstuurd.
 • Google Analytics leest of schrijft geen Google Ads-cookies en de functies voor Google-signalen verzamelen geen gegevens voor dit verkeer.
 • Advertentieklik-ID's (bijvoorbeeld GCLID/DCLID) in toestemmings- en conversiepings worden verborgen.
 • IP-adressen worden gebruikt om het IP-land af te leiden, maar worden nooit geregistreerd door onze Google Ads- en Floodlight-systemen en worden na verzameling onmiddellijk verwijderd. Opmerking: Google Analytics verzamelt IP-adressen als onderdeel van de reguliere internetcommunicatie. Lees meer informatie over IP-anonimisering in Google Analytics.
 • Pagina-URL's met advertentieklik-ID's worden verborgen.

analytics_storage='denied'

Web

Mobiele apps

 • First-party analysecookies worden niet gelezen en geschreven.
 • Pings zonder cookies worden naar Google Analytics verstuurd voor basismetingen en -modellen.
 • Deze instelling heeft geen invloed op Google Optimize.
 • Gebeurtenissen zonder apparaat- of gebruikers-ID's worden naar Google Analytics verstuurd voor basismetingen en -modellen.

Toestemmingsmodus instellen

Als u er klaar voor bent, vindt u hier meer informatie over hoe u de toestemmingsmodus instelt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false