Način pristanka (beta)

Način pristanka (beta) omogućuje vam da prilagodite ponašanje Google oznaka na temelju statusa pristanka vaših korisnika. Možete navesti je li pristanak odobren za Analytics i Ads kolačiće. Googleove će se oznake dinamički prilagoditi, upotrebljavajući kolačiće samo u navedene svrhe kada korisnik da pristanak.

Napomena: način pristanka mora se implementirati na način koji učitava oznake prije nego što se prikaže dijaloški okvir pristanka. Na taj način Google oznake prilagodit će ponašanje u skladu s korisnikovim odabirom pristanka na upotrebu kolačića. Provjerite učitava li vaša implementacija Google oznake u svim slučajevima, a ne samo ako korisnik pristane. U suprotnom Google neće primiti potrebne pingove za točno mjerenje.

Proizvodi koji podržavaju način pristanka uključuju:

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

* uključuje Google Ads praćenje konverzija i remarketing; podrška za konverzije telefonskim pozivom na čekanju.

Nakon implementacije načina pristanka prilagodit će se ponašanje sljedećih vrsta pingova:

 • Pingovi statusa pristanka: pingovi statusa pristanka šalju se sa svake stranice koju korisnik posjeti, a na kojoj je implementiran način pristanka, kao i ako se stanje pristanka izmijeni (npr. ako korisnik uključi tu opciju). Ti pingovi navode stanje pristanka (tj. odobreno ili odbijeno) za svaku vrstu pristanka (npr. pohrana oglasa, pohrana za analizu).
 • Pingovi konverzija: pingovi konverzija šalju se kako bi se označilo da je konverzija ostvarena.
 • Pingovi Google Analyticsa: pingovi Google Analyticsa šalju se na svaku stranicu web-lokacije na kojoj je implementiran Google Analytics i nakon bilježenja događaja.

Kada se pristanak odobri, povezane oznake funkcionirat će na uobičajen način.

Ako se pristanak za pohranu oglasa ili pohranu za analizu ne odobri, povezane Google oznake implementirane putem oznake gtag.js ili Google upravitelja oznaka prilagodit će ponašanje u skladu s tim.

U svim slučajevima pingovi mogu obuhvaćati sljedeće:

 • Funkcionalne informacije (kao što su zaglavlja koja je pasivno dodao preglednik):
  • Vremenska oznaka
  • Korisnički agent
  • Preporuka
 • agregirane podatke koji ne otkrivaju identitet:
  • oznaku je li trenutačna ili prethodna stranica u navigaciji korisnika na web-lokaciji sadržavala podatke o kliku na oglas u URL-u (npr. GCLID/DCLID)
  • Booleove informacije o stanju pristanka
  • nasumični broj koji se generira pri svakom učitavanju stranice.

Ponašanje načina pristanka

Osim toga, pingovi pristanka i konverzija mogu uključivati sljedeća ponašanja, ovisno o stanju postavki pristanka i konfiguraciji vaših oznaka.

Postoji samo jedan skup ponašanja za situaciju kada su odobrene sve opcije pristanka:

ad_storage='granted' i analytics_storage='granted' (zadano):

 • Kolačići koji se odnose na oglašavanje mogu se čitati i pisati.
 • Prikupljaju se IP adrese.
 • Prikuplja se potpuni URL stranice, uključujući podatke o kliku na oglas u parametrima URL-a (npr. GCLID/DCLID).
 • Moguće je pristupiti kolačićima treće strane koji su prethodno postavljeni na domenama google.com i doubleclick.net te kolačićima konverzija prve strane (npr. _gcl_*) moguće je pristupiti.

Ako jedan ili više obrazaca za pristanak nisu odobreni, postoje dodatna ponašanja koja trebate uzeti u obzir:

ad_storage='denied':

 • Ne smiju se pisati novi kolačići koji se odnose na oglašavanje.
 • Ne smiju se čitati postojeći kolačići za oglašavanje prve strane.
 • Kolačići treće strane koji su prethodno postavljeni na domenama google.com i doubleclick.net mogu se slati u zaglavljima zahtjeva (ali ograničeno na upotrebu u svrhe neželjenog sadržaja i prijevare).
 • Google Analytics neće čitati niti pisati Google Ads kolačiće, a značajke Google signala neće prikupljati podatke za taj promet.
 • IP adrese upotrebljavaju se za izvođenje IP zemlje, no naši Google Ads i Floodlight sustavi ne bilježe ih i odmah se brišu nakon prikupljanja. Napomena: Google Analytics prikuplja IP adrese u sklopu uobičajene internetske komunikacije. Saznajte više o anonimizaciji IP-ja u Google Analyticsu.
 • Prikuplja se URL cijele stranice, uključujući podatke o kliku na oglas u parametrima URL-a (npr. GCLID/DCLID).

ad_storage='denied' and ads_data_redaction=true:

 • Ne smiju se pisati novi kolačići koji se odnose na oglašavanje.
 • Ne smiju se čitati postojeći oglašivački kolačići.
 • Zahtjevi se šalju putem druge domene kako bi se izbjeglo slanje prethodno postavljenih kolačića treće strana u zaglavljima zahtjeva.
 • Google Analytics neće čitati niti pisati Google Ads kolačiće, a značajke Google signala neće prikupljati podatke za taj promet.
 • Uređuju se identifikatori klikova na oglase (npr. GCLID/DCLID) u pingovima pristanka i konverzija uređuju se.
 • IP adrese koje se upotrebljavaju za izvođenje IP zemlje, no koje naši Google Ads i Floodlight sustavi ne bilježe i odmah se brišu nakon prikupljanja. Napomena: Google Analytics prikuplja IP adrese u sklopu uobičajene internetske komunikacije. Saznajte više o anonimizaciji IP-ja u Google Analyticsu.
 • URL-ovi stranica s identifikatorima klikova na oglas uređuju se.

analytics_storage='denied':

 • Kolačići za analizu prve strane neće se čitati niti pisati.
 • Pingovi bez kolačića šalju se Google Analyticsu u svrhu osnovnog mjerenja i izrade modela.
 • Ta postavka ne utječe na Google Optimize.

Postavljanje načina pristanka

Kada budete spremni, saznajte više o tome kako postaviti način pristanka i prilagoditi ponašanje oznake na temelju pristanka.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?