Način pristanka

Način pristanka omogućuje vam da na temelju statusa pristanka svojih korisnika prilagodite funkcioniranje Google oznaka. Možete navesti je li pristanak odobren za Analytics i Ads kolačiće. Googleove će se oznake dinamički prilagoditi, upotrebljavajući alate za mjerenje samo u navedene svrhe kada korisnik da pristanak.

Napomena: način pristanka za web-stranice mora se implementirati kako bi se oznake učitale prije nego što se prikaže dijaloški okvir pristanka. Na taj način Google oznake prilagodit će ponašanje u skladu s korisnikovim odabirom pristanka na upotrebu kolačića. Ne zaboravite učitati Google oznake u svim slučajevima, a ne samo ako korisnik pristane. Na taj će način Google primati pingove bez kolačića, čime se poboljšava preciznost modeliranja za entitete koji upotrebljavaju Google Analytics 4.

Proizvodi koji podržavaju način pristanka uključuju:

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

* uključuje Google Ads praćenje konverzija i remarketing; podrška za konverzije telefonskim pozivom na čekanju.

Nakon implementacije načina pristanka prilagodit će se ponašanje sljedećih vrsta pingova:

 • Pingovi o statusu pristanka (Google Ads i Floodlight oznake): pingovi o statusu pristanka šalju se sa svake stranice koju korisnik posjeti, a na kojoj je implementiran način pristanka. Za neke se oznake aktiviraju i ako se status pristanka promijeni iz odbijenog u dano. (na primjer, ako se u dijaloškom okviru pristanka korisnik odluči uključiti). Ti pingovi navode zadani status pristanka koji je konfigurirao vlasnik web-lokacije i/ili ažurirani status pristanka (na primjer, dano ili odbijeno) za svaku vrstu pristanka (na primjer, pohranu oglasa, pohranu za analizu).
 • Pingovi konverzija: pingovi konverzija šalju se kako bi se označilo da je konverzija ostvarena.
 • Pingovi Google Analyticsa: pingovi Google Analyticsa šalju se na svaku stranicu web-lokacije na kojoj je implementiran Google Analytics i nakon bilježenja događaja.

Kada se pristanak odobri, povezane funkcije mjerenja obradit će se sa zadanim ponašanjem.

Kada se pristanak za pohranu oglasa ili pohranu za analizu odbije, povezane Googleove funkcije mjerenja implementiraju se putem globalne oznake web-lokacije (gtag.js) ili će Google upravitelj oznaka prilagoditi njihovo ponašanje u skladu s tim.

Pingovi u svim slučajevima mogu obuhvaćati sljedeće:

 • funkcionalne informacije (kao što su zaglavlja koja je pasivno dodao preglednik):
  • vremensku oznaku
  • korisnički agent (samo web)
  • preporučitelja
 • agregirane podatke koji ne otkrivaju identitet:
  • oznaku je li trenutačna ili prethodna stranica u navigaciji korisnika na web-lokaciji sadržavala podatke o kliku na oglas u URL-u (npr. GCLID/DCLID)
  • Booleove podatke o stanju pristanka
  • nasumični broj koji se generira pri svakom učitavanju stranice
  • informacije o platformi za pristanak koju upotrebljava vlasnik web-lokacije (na primjer, ID razvojnog programera).

Ponašanje načina pristanka

Osim toga, pingovi pristanka i konverzija mogu uključivati sljedeća ponašanja, ovisno o stanju postavki pristanka i konfiguraciji vaših oznaka.

Zadana ponašanja funkcionirat će samo ako su sve opcije pristanka odobrene:

ad_storage='granted' i analytics_storage='granted'

Web

Mobilne aplikacije

 • Kolačići koji se odnose na oglašavanje mogu se čitati i pisati.
 • Prikupljaju se IP adrese.
 • Prikuplja se potpuni URL web-stranice, uključujući podatke o kliku na oglas u parametrima URL-a (npr. GCLID/DCLID).
 • Moguće je pristupiti web-kolačićima treće strane koji su prethodno postavljeni na domenama google.com i doubleclick.net te kolačićima konverzija prve strane (npr. _gcl_*).
 • Identifikatori oglašavanja (na primjer, ID/IDFA za oglašavanje) mogu se prikupljati.
 • Prikuplja se ID instance aplikacije koji generira SDK za Google Analytics za Firebase.

Ako jedan ili više obrazaca za pristanak nisu odobreni, postoje dodatna ponašanja koja trebate uzeti u obzir:

ad_storage='denied'

Web

Mobilne aplikacije

 • Ne smiju se pisati novi kolačići koji se odnose na oglašavanje.
 • Ne smiju se čitati postojeći kolačići za oglašavanje prve strane.
 • Zahtjevi se šalju putem druge domene kako bi se izbjeglo slanje prethodno postavljenih kolačića treće strane u zaglavljima zahtjeva.
 • Google Analytics neće čitati niti pisati Google Ads kolačiće, a značajke Google signala neće prikupljati podatke za taj promet.
 • Prikuplja se potpuni URL stranice, može uključivati podatke o kliku na oglas u parametrima URL-a (npr. GCLID/DCLID). Podaci o kliku na oglas upotrebljavat će se samo za procjenu točnog mjerenja prometa.
 • IP adrese upotrebljavaju se za izvođenje IP-ja zemlje, no naši Google Ads i Floodlight sustavi ne bilježe ih i odmah se brišu nakon prikupljanja. Napomena: Google Analytics prikuplja IP adrese u sklopu uobičajene internetske komunikacije. Saznajte više o anonimizaciji IP-ja u Google Analyticsu.
 • Ne smiju se prikupljati ID, IDFA ili IDFV za oglašavanje.
 • Značajke Google signala neće prikupljati podatke za taj promet.
 • IP adrese upotrebljavaju se za izvođenje IP-ja zemlje, no naši Google Ads i Floodlight sustavi ne bilježe ih i odmah se brišu nakon prikupljanja. Napomena: Google Analytics prikuplja IP adrese u sklopu uobičajene internetske komunikacije. Saznajte više o anonimizaciji IP-ja u Google Analyticsu.

ad_storage='denied' i ads_data_redaction='true'

Web

 • Ne smiju se pisati novi kolačići koji se odnose na oglašavanje.
 • Ne smiju se čitati postojeći oglašivački kolačići.
 • Zahtjevi se šalju putem druge domene kako bi se izbjeglo slanje prethodno postavljenih kolačića treće strane u zaglavljima zahtjeva.
 • Google Analytics neće čitati niti pisati Google Ads kolačiće, a značajke Google signala neće prikupljati podatke za taj promet.
 • Uređuju se identifikatori klikova na oglase (npr. GCLID/DCLID) u pingovima pristanka i konverzija.
 • IP adrese koje se upotrebljavaju za izvođenje IP-ja zemlje, no koje naši Google Ads i Floodlight sustavi ne bilježe i odmah se brišu nakon prikupljanja. Napomena: Google Analytics prikuplja IP adrese u sklopu uobičajene internetske komunikacije. Saznajte više o anonimizaciji IP-ja u Google Analyticsu.
 • Uređuju se URL-ovi stranica s identifikatorima klikova na oglas.

analytics_storage='denied'

Web

Mobilne aplikacije

 • Kolačići za analizu prve strane neće se čitati ni pisati.
 • Pingovi bez kolačića slat će se Google Analyticsu radi budućeg mjerenja. Google Analytics 4 upotrebljavat će pingove bez kolačića za modeliranje.
 • Ta postavka ne utječe na Google Optimize.
 • Događaji bez identifikatora uređaja ili korisnika slat će se Google Analyticsu radi budućeg mjerenja. Google Analytics 4 upotrebljavat će te događaje za modeliranje.

Web / mobilne aplikacije

Integracije platforme za upravljanje pristankom

Platforme za upravljanje pristankom (CMP-ovi) mogu vršiti integraciju s načinom pristanka i postavkama pristanka u Google upravitelju oznaka. Istaknuti CMP-ovi Upravitelja oznaka imaju predloške koji su dostupni u Galeriji predložaka zajednice Upravitelja oznaka koji su integrirani s našim API-jima za pristanak. U tablici u nastavku možete pronaći više informacija o tome kako CMP-ovi vrše integraciju s načinom pristanka:

Alat za pristanak Podržane vrste pristanka Dostupan
predložak
zajednice
Upravitelja oznaka
Integrirano s pozivima ažuriranja pristanka Integrirano s pozivima zadanog pristanka
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(integrirani GTM predložak + TrustCommander predložak)
Consentmanager ad_storage
analytics_storage
✓  ✓ 
(integrirani GTM predložak + primjer koda za gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_storage
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(integrirani GTM predložak + primjer koda za gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(integrirani GTM predložak + primjer koda za gtag.js)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(navedeno samo kao primjer koda unutar stranice)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(cijeli GTM + integracija bez GTM-a)
iubenda ad_storage
analytics_storage
 
(navedeno samo kao primjer koda unutar stranice)
LiveRamp ad_storage
analytics_storage
 
(navedeno samo kao primjer koda unutar stranice)
OneTrust

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

 
(navedeno samo kao primjer koda unutar stranice)
Osano ad_storage
analytics_storage
 
(navedeno samo kao primjer koda unutar stranice)
Sourcepoint ad_storage
analytics_storage
 
(navedeno samo kao primjer koda unutar stranice)
Usercentrics

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(navedeno samo kao primjer koda unutar stranice)
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
69256
false