Režim souhlasu (beta)

Režim souhlasu (beta) vám umožňuje upravit chování vašich značek Google na základě stavu souhlasu vašich uživatelů. Můžete určit, zda byl udělen souhlas pro soubory cookie služeb Analytics a Google Ads. Značky Google se dynamicky přizpůsobí a soubory cookie použijí pouze ke specifikovaným účelům, pokud k tomu uživatel dal souhlas.

Poznámka: Režim souhlasu je třeba implementovat tak, aby byly značky načteny před zobrazením dialogového okna pro vyjádření souhlasu. V takovém případě značky Google upraví své chování podle nastavení souhlasu uživatele se soubory cookie. Dbejte na to, aby vaše implementace načítala značky Google ve všech případech, nikoli pouze když uživatel souhlasí. V opačném případě Google nezíská potřebné pingy pro přesné měření.

Mezi služby, které podporují režim souhlasu, patří:

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

* Zahrnuje měření konverzí a remarketing Google Ads, podpora konverzí z telefonních hovorů se připravuje.

Režim souhlasu bude po implementaci upravovat chování následujících typů pingů:

 • Pingy o stavu souhlasu: Pingy o stavu souhlasu se odesílají ze všech stránek navštívených uživatelem, na kterých je implementován režim souhlasu, a v případě, že se stav souhlasu změní (například pokud se uživatel k funkci přihlásí). Tyto pingy sdělují stav souhlasu (tj. udělen nebo zamítnut) pro každý typ souhlasu (např. úložiště reklam, úložiště analýzy).
 • Pingy konverzí: Odesílání pingů konverzí indikuje, že došlo ke konverzi.
 • Pingy Google Analytics: Pingy Google Analytics se odesílají na každé stránce webu, na které je implementována služba Google Analytics, a při zaprotokolování událostí.

Když je udělen souhlas, přidružené značky fungují normálně.

Po zamítnutí souhlasu s uložištěm reklam nebo analýzy přidružené značky Google implementované prostřednictvím gtag.js nebo Správce značek Google odpovídajícím způsobem upraví své chování.

Ve všech případech mohou pingy zahrnovat:

 • Funkční informace (např. záhlaví pasivně přidaná prohlížečem):
  • Časové razítko
  • User-agent
  • referer,
 • Souhrnné / neidentifikující informace:
  • informace o tom, zda aktuální stránka nebo předchozí stránka v rámci uživatelova procházení webu zahrnovala informace o kliknutí na reklamu v URL (např. GCLID / DCLID),
  • logická informace o stavu souhlasu,
  • náhodné číslo vygenerované při každém načtení stránky.

Chování v režimu souhlasu

Pingy související se souhlasem a konverzemi navíc mohou v závislosti na stavu nastavení souhlasu a konfiguraci značek zahrnovat následující chování.

Pro případ, kdy jsou uděleny všechny možnosti souhlasu, existuje jen jedna sada chování:

ad_storage='granted' a analytics_storage='granted' (výchozí):

 • Lze zapisovat a číst soubory cookie související s inzercí.
 • Ukládají se IP adresy.
 • Ukládá se úplná adresa URL stránky včetně informací o kliknutí na reklamu v parametrech adresy URL (například GCLID / DCLID).
 • Jsou přístupné soubory cookie třetích stran dříve nastavené na webech google.com a doubleclick.net a soubory cookie konverzí první strany (např. _gcl_*).

Pro případ, kdy není udělen jeden nebo více typů souhlasu, existují další chování:

ad_storage='denied':

 • Nelze zapisovat žádné nové soubory cookie týkající se inzerce.
 • Nelze číst žádné existující reklamní soubory cookie první strany.
 • Soubory cookie třetích stran dříve nastavené na webech google.com a doubleclick.net lze odesílat v záhlavích požadavků (ale pouze pro účely zabraňování spamu a podvodům).
 • Služba Google Analytics nebude číst ani zapisovat soubory cookie Google Ads a funkce signálů Google nebudou shromažďovat data o této návštěvnosti.
 • IP adresy se používají k odvození země, ale nejsou v systémech Google Ads a Floodlight nikdy zaznamenávány a po sběru se okamžitě mažou. Poznámka: Služba Google Analytics shromažďuje IP adresy v rámci běžné internetové komunikace. Přečtěte si další informace o anonymizaci IP adres v Google Analytics.
 • Ukládá se úplná adresa URL stránky včetně informací o kliknutí na reklamu v parametrech adresy URL (např. GCLID / DCLID).

ad_storage='denied' a ads_data_redaction=true:

 • Nelze zapisovat žádné nové soubory cookie týkající se inzerce.
 • Nelze číst žádné existující reklamní soubory cookie.
 • Požadavky jsou odesílány prostřednictvím jiné domény, aby se v záhlavích požadavků neodesílaly dříve nastavené soubory cookie třetích stran.
 • Služba Google Analytics nebude číst ani zapisovat soubory cookie Google Ads a funkce signálů Google nebudou shromažďovat data o této návštěvnosti.
 • Identifikátory kliknutí na reklamu (např. GCLID / DCLID) v pinzích týkajících se souhlasu a konverzí se odstraňují.
 • IP adresy se používají k odvození země, ale nejsou v systémech Google Ads a Floodlight nikdy zaznamenávány a po sběru se okamžitě mažou. Poznámka: Služba Google Analytics shromažďuje IP adresy v rámci běžné internetové komunikace. Přečtěte si další informace o anonymizaci IP adres v Google Analytics.
 • Jsou odstraňovány adresy URL stránek s identifikátory kliknutí na reklamu.

analytics_storage='denied':

 • Nelze číst ani zapisovat analytické soubory cookie první strany.
 • Pingy bez souborů cookie budou odeslány do služby Google Analytics pro účely základního měření a modelování.
 • Toto nastavení nemá vliv na Optimalizaci Google.

Nastavení režimu souhlasu

Až budete připraveni, přečtěte si další informace o nastavení režimu souhlasu a úpravě chování značky na základě souhlasu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?