Режим на получаване на съгласие (бета-версия)

Режимът на получаване на съгласие (бета-версия) Ви дава възможност да коригирате начина на поведение на маркерите на Google в зависимост от състоянието на съгласие от страна на потребителите. Можете да посочите дали е дадено съгласие за „бисквитки“ на Google Анализ и Google Ads. Маркерите на Google ще се адаптират динамично, като използват инструменти за измерване за посочените цели само когато потребителят е предоставил съгласието си.

Забележка: Режимът на получаване на съгласие за уеб страници трябва да бъде внедрен така, че маркерите да се зареждат, преди да се покаже диалоговият прозорец за получаване на съгласие. По този начин маркерите на Google ще коригират поведението си според избора на потребителя за съгласие с употребата на „бисквитки“. Маркерите на Google трябва да се зареждат във всички случаи, а не само ако потребителят даде съгласие. По този начин Google ще получава команди ping без „бисквитки“, което подобрява точността на моделирането за собственостите, използващи Google Анализ 4.

Продуктите, които поддържат режим на получаване на съгласие, включват:

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Анализ

* Включва проследяване на реализациите и ремаркетинг в Google Ads; предстояща поддръжката за реализации от обаждане по телефона.

След внедряването на режим на получаване на съгласие поведението на следните типове команди ping ще бъде коригирано:

 • Команди ping за състоянието на съгласие (маркери на Google Ads и Floodlight): Командите ping за състоянието на съгласие се изпращат от всяка страница, която потребителят посещава и на която е внедрен режим на получаване на съгласие, и се задействат за някои маркери, ако състоянието на съгласие се промени от „Отказано“ на „Предоставено“. (например ако потребителят се включи в диалогов прозорец за получаване на съгласие). Тези команди съобщават за състоянието на съгласие по подразбиране, конфигурирано от собственика на сайта, и/или за актуализираното състояние на съгласие (т.е. дали е предоставено или отказано) за всеки тип съгласие (например съхранение в Google Ads, съхранение в Google Анализ).
 • Команди ping за реализациите: Командите ping за реализациите съобщават за осъществяването на реализация.
 • Команди ping за Google Анализ: Командите ping за Google Анализ се изпращат на всяка страница от уебсайта, на която е внедрен Google Анализ, както и при регистрирането на събития.

При предоставено съгласие свързаните функции за измерване ще се обработват чрез поведението по подразбиране.

Когато бъде отказано съгласие за съхранение в Google Ads или Google Анализ, свързаните функции на Google за измерване, разположени посредством общите маркери на сайта (gtag.js) или Мениджър на маркери на Google, ще коригират поведението си по съответния начин.

Във всички случаи командите ping може да включват:

 • Информация за начина на работа (като пасивно добавени от браузъра заглавки):
  • клеймо за дата и час;
  • потребителски агент (само за мрежата);
  • препращащ URL адрес;
 • обобщена/неидентифицираща информация:
  • индикатор за това дали текущата или предходна страница от навигирането на потребителя на сайта е включвала информация за кликване върху рекламата в URL адреса, или не (напр. GCLID/DCLID);
  • булева информация за състоянието на съгласие;
  • произволно число, генерирано при всяко зареждане на страница;
  • информация относно платформата за съгласие, използвана от собственика на сайта (например идентификационен номер на програмиста).

Поведение на режима на получаване на съгласие

Освен това командите ping за съгласие и реализация може да включват следните типове поведение в зависимост от настройките за състояние на съгласие и конфигурацията на маркерите.

Стандартното поведение функционира така, все едно са предоставени всички опции за съгласие:

ad_storage='granted' и analytics_storage='granted'

За мрежата

За мобилни приложения

 • „Бисквитките“, отнасящи се до рекламирането, може да се четат и записват.
 • IP адресите се събират.
 • Събира се пълният URL адрес на уеб страницата, включително информация за кликванията върху рекламата в параметрите на URL адреса (напр. GCLID/DCLID).
 • „Бисквитките“ за мрежата на трети страни, зададени по-рано в google.com и doubleclick.net, и „бисквитките“ на посещавания домейн (напр. _gcl_*) са достъпни.
 • Идентификатори за рекламиране (напр. идентификатора за рекламиране / IDFA) може да се събират.
 • Събира се идентификатора на екземпляра на приложението, генериран от комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Анализ за Firebase.

Когато не са предоставени един или повече начина на съгласие, трябва да се вземат предвид допълнителни типове поведение:

ad_storage='denied'

За мрежата

За мобилни приложения

 • Не могат да се записват нови „бисквитки“, отнасящи се до рекламирането.
 • Не могат да се четат съществуващи рекламни „бисквитки“ на посещавания домейн.
 • Заявките се изпращат през различен домейн, за да се избегне изпращането на вече зададени „бисквитки“ на трети страни в заглавките за заявки.
 • Google Анализ няма да чете или записва „бисквитки“ на Google Ads, а функциите за сигнали от Google няма да натрупват данни за този трафик.
 • Събира се пълният URL адрес на страницата, чиито параметри може да включват информация за кликване върху реклама (напр. GCLID/DCLID). Информацията за кликване върху реклама ще се използва само за приблизително измерване на трафика.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за анонимизирането на IP адресите в Google Анализ.
 • Не може да се събират идентификатори за рекламиране, IDFA или IDFV.
 • Функциите за сигнали от Google няма да натрупват данни за този трафик.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за анонимизирането на IP адресите в Google Анализ.

ad_storage='denied' и ads_data_redaction='true'

За мрежата

 • Не могат да се записват нови „бисквитки“, отнасящи се до рекламирането.
 • Не могат да се четат съществуващи рекламни „бисквитки“.
 • Заявките се изпращат през различен домейн, за да се избегне изпращането на вече зададени „бисквитки“ на трети страни в заглавките за заявки.
 • Google Анализ няма да чете или записва „бисквитки“ на Google Ads, а функциите на Google за сигнали няма да натрупват данни за този трафик.
 • Идентификационните номера на кликванията върху реклами (напр. GCLID/DCLID) в командите ping за получаване на съгласие и реализации се редактират.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за анонимизирането на IP адресите в Google Анализ.
 • URL адресите на страници с идентификатори за кликвания върху рекламите се редактират.

analytics_storage='denied'

За мрежата

За мобилни приложения

 • Няма да се четат или записват „бисквитки“ на посещавания домейн в Анализ.
 • До Google Анализ ще се изпращат команди ping без „бисквитки“ за бъдещо измерване. Google Анализ 4 ще използва команди ping без „бисквитки“ за моделиране.
 • Google Оптимизиране не се влияе от тази настройка.
 • Събитията без идентификатори на устройства или потребители ще бъдат изпращани на Google Анализ за бъдещо измерване. Google Анализ 4 ще използва тези събития за моделиране.

Настройване на режима на получаване на съгласие

Когато приключите, научете повече за това как да настроите режима на получаване на съгласие.

Интеграции с платформи за управление на получаването на съгласие

Платформите за управление на получаването на съгласие (CMP) могат да интегрират с режима и настройките за получаване на съгласие в Мениджър на маркери на Google. За CMP, представени в Мениджър на маркери на Google, галерията с шаблони на общността съдържа шаблони, интегрирани с нашите API за получаване на съгласие. Вижте таблицата по-долу за повече информация за начина, по който CMP са интегрирани с режима на получаване на съгласие:

Инструмент за получаване на съгласие Поддържани типове съгласие Мениджър на маркери
Общност
Шаблон
налице
Интегрирано с обаждания за актуализация на съгласие Интегрирано с извиквания за съгласието по подразбиране
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(интегриране в продукта)
Consentmanager ad_storage
analytics_storage

(интегриране в продукта)
Cookie Information A/S ad_storage
analytics_storage

(интегриране в продукта)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(интегриране в продукта)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(интегриране в продукта)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(налице само за нови клиенти)
iubenda ad_storage
analytics_storage
 
(предоставя се само като примерен код в страницата)
OneTrust ad_storage
analytics_storage
 
(интегриране в продукта)
Usercentrics ad_storage
analytics_storage
 
(предоставя се само като примерен код в страницата)
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false