Режим на получаване на съгласие (бета-версия)

Режимът на получаване на съгласие (бета-версия) Ви дава възможност да коригирате поведението на маркерите на Google въз основа на предоставеното от потребителите съгласие. Можете да посочите дали е дадено съгласие за „бисквитки“ на Google Анализ и Google Ads. Маркерите на Google ще се адаптират динамично, като използват „бисквитки“ за посочените цели само когато потребителят е предоставил съгласието си.

Забележка: Режимът на получаване на съгласие трябва да бъде внедрен по начин, при който маркерите се зареждат, преди да се покаже диалоговият прозорец за получаване на съгласие. По този начин маркерите на Google ще коригират поведението си според избора на потребителя за съгласие с употребата на „бисквитки“. Уверете се, че внедряването Ви зарежда маркери на Google във всички случаи, а не само ако потребителят даде съгласието. В противен случай Google няма да получава необходимите позиви за точно измерване.

Продуктите, които поддържат режим на получаване на съгласие, включват:

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Анализ

* включва проследяване на реализациите и ремаркетинг в Google Ads; предстояща поддръжката за реализации от обаждане по телефона.

След внедряването на режим на получаване на съгласие, поведението на следните типове сигнали ще бъде коригирано:

 • Сигнали за състояние на съгласие: Сигналите за състояние на съгласие се изпращат от всяка страница, посетена от потребителя, на която е внедрен режим на получаване на съгласие, както и при промяна на състоянието на съгласие (напр. ако потребителят предостави такова). Тези сигнали съобщават за състоянието на съгласие (т.е. предоставено или отказано) за всеки тип съгласие (напр. съхранение в Google Ads, съхранение в Google Анализ).
 • Сигнали за реализациите: Сигналите за реализациите съобщават за осъществяването на реализация.
 • Сигнали за Google Анализ: Сигналите за Google Aнализ се изпращат на всяка страница от уебсайта, на която е внедрен Google Анализ, както и при регистрирането на събития.

При предоставено съгласие свързаните маркери ще работят нормално.

При отказано съгласие за съхранение в Google Ads или в Google Анализ свързаните маркери на Google, разположени посредством gtag.js или Мениджър на маркери на Google, ще коригират поведението си по съответния начин.

Във всички случаи сигналите може да включват:

 • информация за начина на работа (като пасивно добавени от браузъра заглавки):
  • клеймо за дата и час;
  • потребителски агент;
  • препращащ URL адрес;
 • обобщена/неидентифицираща информация:
  • Индикатор за това дали текущата или предходна страница от навигирането на потребителя на сайта е включвала информация за кликване върху рекламата в URL адреса, или не (напр. GCLID/DCLID);
  • булева информация за състоянието на съгласие;
  • произволно число, генерирано при всяко зареждане на страница.

Поведение на режима за получаване на съгласие

Освен това сигналите за съгласие и реализация може да включват следните типове поведение в зависимост от настройките за състояние на съгласие и конфигурацията на маркерите.

Има само един набор от типове поведение при предоставяне на съгласие с всички опции:

ad_storage='granted' и analytics_storage='granted' (по подразбиране):

 • „Бисквитките“, отнасящи се до рекламирането, може да се четат и записват.
 • IP адресите се събират.
 • Събира се пълният URL адрес на страницата, включително информация за кликванията върху рекламата в параметрите на URL адреса (напр. GCLID/DCLID).
 • „Бисквитките“ на трети страни, зададени по-рано в google.com и doubleclick.net, и „бисквитките“ на посещавания домейн (напр. _gcl_*) са достъпни.

Когато не са предоставени един или повече начина на съгласие, трябва да се вземат предвид допълнителни типове поведение:

ad_storage='denied':

 • Не могат да се записват нови „бисквитки“, отнасящи се до рекламирането.
 • Не могат да се четат съществуващи рекламни „бисквитки“ на посещавания домейн.
 • В заявките за заглавки може да се изпращат вече зададени „бисквитки“ на трети страни в google.com и doubleclick.net (но с ограничено използване за целите на спам и измами).
 • Google Анализ няма да чете или записва „бисквитки“ на Google Ads, а функциите на Google за сигнали няма да натрупват данни за този трафик.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за анонимизирането на IP адресите в Google Анализ.
 • Събира се пълният URL адрес на страницата, включително информация за кликвания върху реклами в параметрите на URL адреса (напр. GCLID/DCLID).

ad_storage='denied' и ads_data_redaction=true:

 • Не могат да се записват нови „бисквитки“, отнасящи се до рекламирането.
 • Не могат да се четат съществуващи рекламни „бисквитки“.
 • Заявките се изпращат през различен домейн, за да се избегне изпращането на вече зададени „бисквитки“ на трети страни в заглавките за заявки.
 • Google Анализ няма да чете или записва „бисквитки“ на Google Ads, а функциите на Google за сигнали няма да натрупват данни за този трафик.
 • Идентификационните номера на кликванията върху реклами (напр. GCLID/DCLID) в сигналите за получаване на съгласие и реализации се редактират.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за анонимизирането на IP адресите в Google Анализ.
 • URL адресите на страници с идентификатори за кликвания върху реклами се редактират.

analytics_storage='denied':

 • Няма да се четат или записват „бисквитки“ на посещавания домейн в Анализ.
 • До Google Анализ ще се изпращат сигнали без „бисквитки“ за целите на основното измерване и моделиране.
 • Google Оптимизиране не се влияе от тази настройка.

Настройване на режима на получаване на съгласие

Когато приключите, научете повече за това как да настроите режима на получаване на съгласие и да коригирате поведението на маркерите въз основа на съгласието.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?