Режим на получаване на съгласие на уебсайтове

Режимът на получаване на съгласие взаимодейства с платформата Ви за управление на получаването на съгласие (CMP) или с персонализираното внедряване за получаване на съгласието на посетителите, както е описано в Управление на получаването на съгласие на потребителите. Режимът на получаване на съгласие събира изборите за съгласие на посетителите и динамично адаптира поведението на Анализ, Google Ads и маркерите на трети страни, които създават или четат „бисквитки“.

Режимът на получаване на съгласие Ви дава възможност да оптимизирате за бизнес цели, като същевременно зачитате изборите за поверителност на посетителите. Когато посетителите откажат съгласие, вместо да се съхраняват „бисквитки“, маркерите изпращат сигнали (или команди ping) до Google. Ако използвате Google Анализ 4, Google попълва пропуските в събирането на данни с Модели на реализации.

Рамката за прозрачност и съгласие (TCF) на Бюрото за интерактивна реклама (IAB) за Европа е алтернативен начин за активиране на режима на получаване на съгласие.

Маркери с вградена поддръжка на режимa на получаване на съгласие

Маркерите на Google за следните продукти съдържат вградени проверки на съгласието и коригират поведението си въз основа на състоянието на съгласието:

 • Google Анализ
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Инструмент за свързване на реализации

* Включва проследяване на реализациите и ремаркетинг в Google Ads; предстояща поддръжката за реализации от обаждане по телефона.

Ако създавате маркери без вградени проверки за съгласие, можете да добавяте проверки в Мениджъра на маркери, като използвате конфигурацията на маркера Разширени настройки > Настройки за получаване на съгласие. Научете повече.

Състояние на съгласието и поведение на маркерите

Когато активирате режима на получаване на съгласие, продуктите на Google за измерване подсигуряват, че състоянието на режима на получаване на съгласие на посетителя е запазено за всички страници, които посещава. Ако бъде отказано съгласие, маркерите, които се задействат, не съхраняват „бисквитки“, а вместо това предават минимална информация за потребителската активност. Състоянието на съгласието и потребителската активност след това се проследяват чрез изпращане на команди ping или сигнали без „бисквитки“ до сървъра на Google:

 • Сигнали за състояние на съгласието за маркерите на Floodlight и Google Ads: Комуникират стандартното състояние на съгласието, което сте конфигурирали, и актуализираното състояние, след като посетителят предостави или откаже съгласие за всеки тип съгласие, като например „съхранение в Google Ads“ и „съхранение в Google Анализ“. Сигналите за състояние на съгласие се изпращат от всяка страница, която потребителят посети и на която е активиран режимът на получаване на съгласие, и се задействат за някои маркери, ако състоянието на съгласие се промени от „Отказано“ на „Предоставено“, ако например посетител се включи от диалогов прозорец за получаване на съгласие.
 • Сигнали за реализация: Сигнализират, че е осъществена реализация.
 • Сигнали за Google Анализ: Изпращат се при зареждане и при регистриране на събитие от всяка страница на уебсайта, където е внедрен Google Анализ.

Описаните по-горе сигнали може да включват:

 • Информация за начина на работа (като пасивно добавени от браузъра заглавки):
  • клеймо за дата и час;
  • потребителски агент (само за мрежата);
  • препращащ URL адрес.
 • Обобщена/неидентифицираща информация:
  • индикатор за това дали текущата или предходната страница от навигирането на потребителя на сайта е включвала информация за кликване върху рекламата в URL адреса или не (напр. GCLID/DCLID);
  • булева информация за състоянието на съгласие;
  • произволно число, генерирано при всяко зареждане на страница;
  • информация относно платформата за съгласие, използвана от собственика на сайта (например идентификационен номер на програмиста).

Поведение на режима на получаване на съгласие

Освен това сигналите за съгласие и реализации може да включват следните типове поведение в зависимост от настройките за съгласие и конфигурацията на маркерите.

Стандартното поведение функционира така, все едно са предоставени всички опции за съгласие:

ad_storage='granted' и analytics_storage='granted'

За мрежата

За мобилни приложения

 • „Бисквитките“, отнасящи се до рекламирането, може да се четат и записват.
 • IP адресите се събират.
 • Събира се пълният URL адрес на уеб страницата, включително информация за кликванията върху рекламата в параметрите на URL адреса (напр. GCLID/DCLID).
 • „Бисквитките“ за мрежата на трети страни, зададени по-рано в google.com и doubleclick.net, и „бисквитките“ на посещавания домейн (напр. _gcl_*) са достъпни.
 • Идентификатори за рекламиране (напр. идентификатора за рекламиране / IDFA) може да се събират.
 • Събира се идентификатора на екземпляра на приложението, генериран от комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Анализ за Firebase.

Когато не са предоставени един или повече начина на съгласие, трябва да се вземат предвид допълнителни типове поведение:

ad_storage='denied'

За мрежата

За мобилни приложения

 • Не могат да се записват нови „бисквитки“, отнасящи се до рекламирането.
 • Не могат да се четат съществуващи рекламни „бисквитки“ на посещавания домейн.
 • Заявките се изпращат през различен домейн, за да се избегне изпращането на вече зададени „бисквитки“ на трети страни в заглавките за заявки.
 • Google Анализ няма да чете или записва „бисквитки“ на Google Ads, а функциите за сигнали от Google няма да натрупват данни за този трафик.
 • Събира се пълният URL адрес на страницата, чиито параметри може да включват информация за кликване върху реклама (напр. GCLID/DCLID). Информацията за кликване върху реклама ще се използва само за приблизително измерване на трафика.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за анонимизирането на IP адресите в Google Анализ.
 • Не може да се събират идентификатори за рекламиране, IDFA или IDFV.
 • Функциите за сигнали от Google няма да натрупват данни за този трафик.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за анонимизирането на IP адресите в Google Анализ.

ad_storage='denied' и ads_data_redaction='true'

За мрежата

 • Не могат да се записват нови „бисквитки“, отнасящи се до рекламирането.
 • Не могат да се четат съществуващи рекламни „бисквитки“.
 • Заявките се изпращат през различен домейн, за да се избегне изпращането на вече зададени „бисквитки“ на трети страни в заглавките за заявки.
 • Google Анализ няма да чете или записва „бисквитки“ на Google Ads, а функциите за сигнали от Google няма да натрупват данни за този трафик.
 • Идентификационните номера на кликванията върху реклами (напр. GCLID/DCLID) в командите ping за получаване на съгласие и реализации се редактират.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за анонимизирането на IP адресите в Google Анализ.
 • URL адресите на страници с идентификатори за кликвания върху рекламите се редактират.

analytics_storage='denied'

За мрежата

За мобилни приложения

 • Събитията без идентификатори на устройства или потребители ще бъдат изпращани на Google Анализ за бъдещо измерване. Google Анализ 4 ще използва тези събития за моделиране.

Уеб/мобилни приложения

В тази статия се въвеждат основните положения при режима на получаване на съгласие. Режимът на получаване на съгласие има допълнителни възможности, като поведение за конкретен регион, възможност за редактиране на вече съхранената информация и възможност за предаване на информация в URL адресите при отказано съгласие. За информация относно използването на режима на получаване на съгласие и допълнителните функции вижте:

Активиране на режима на получаване на съгласие

Клиентите, които използват Мениджър на маркери на Google, трябва да активират режим на получаване на съгласие с шаблон, който обикновено е създаден от доставчика на CMP. Клиентите, които не използват Мениджър на маркери, могат да напишат код gtag.js или персонализиран HTML маркер като алтернатива, но това изисква ръчно добавяне на кода към всяка страница, което може да бъде обременяващо, трудно за правилно внедряване и трудно за поддържане.

Независимо как активирате режима на получаване на съгласие следното посочва най-добрите практики:

 • Задайте начално състояние на съгласието с основни стойности, определени от организацията Ви. Основното състояние на съгласието се прилага, когато потребител за първи път прегледа страница на уебсайта Ви.
 • Внедрете маркерите на страниците така, че да се заредят, преди диалоговият прозорец за получаване на съгласие да се покаже на посетителя.
 • Маркерите на Google трябва да се зареждат във всички случаи, а не само ако потребителят даде съгласие. Ако съгласието е отказано, Google получава команди ping без „бисквитки“. За собствености, използващи Google Анализ 4, командите ping без „бисквитки“ подобряват точността на моделирането.
 • Механизмът за получаване на съгласие трябва да се показва на посетителя възможно най-скоро и да актуализира състоянието на съгласие, когато потребителите посочат избора си.
 • Дайте на потребителите възможност да откажат или дадат съгласие за всеки тип съхраняване, използвано от маркерите в уебсайт. Например потребител може да даде съгласие за „бисквитки“ на Google Анализ, но да откаже рекламните „бисквитки“.
 • Тъй като текущите закони за поверителност са конкретни за регион, препоръчваме да конфигурирате стандартно състояние, което да важи за конкретни региони, а не за всички посетители. Особено ако организацията Ви изисква стандартното състояние да бъде „Отказано“, прилагането му само на посетителите от съответния регион ще предотврати загубата на точно измерване за всички други географски области.
Когато зададете основно състояние за даден регион, механизмът Ви за получаване на съгласие, независимо дали е персонализиран, или е платформа за управление на съгласието (CMP), трябва да дава на посетителите от тези региони възможност да актуализират състоянието си на съгласие.

Настройване на режима на получаване на съгласие

Когато приключите, научете повече за това как да настроите режима на получаване на съгласие.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false