[GA4] Giới thiệu về thẻ trang web đã kết nối

Bài viết này dành cho những chủ sở hữu trang web đang thiết lập tài sản Google Analytics 4 và những người được trình hướng dẫn thiết lập cung cấp lựa chọn sử dụng lại thẻ Universal Analytics mà họ hiện có.

Nếu tài sản Universal Analytics của bạn sử dụng gtag.js, thì trình hướng dẫn Trợ lý thiết lập GA4 có thể sử dụng lại thẻ mà bạn hiện có (nghĩa là thẻ mà tài sản Universal Analytics đang sử dụng). Nhờ sử dụng lại thẻ nên bạn không phải tự thêm thẻ vào trang web của mình. Việc này sẽ do tính năng thẻ trang web đã kết nối thực hiện.

Tuy nhiên, nếu tài sản Universal Analytics sử dụng analytics.js, thì trình hướng dẫn Trợ lý thiết lập GA4 sẽ không thể sử dụng lại thẻ hiện có. Bạn sẽ cần phải dán trực tiếp thẻ Google (tức là gtag.js) vào trang web của mình.

Phần còn lại của bài viết này dành cho những người dùng có nhu cầu triển khai nâng cao.

Cách hoạt động

Dưới đây là một vài thông tin về cách hoạt động của thẻ trang web đã kết nối.

 • Lệnh gọi gtag(‘config’, ‘G-XXXXX’) bổ sung được thực hiện (mà không có thông số nào) để tải vùng chứa thẻ Google Analytics 4 xuống và gửi sự kiện page_view tự động cho tài sản Google Analytics 4. 
 • Sự kiện đo lường nâng cao (khi được bật) được tự động thu thập trong tài sản Google Analytics 4, nhưng không được thu thập trong tài sản Universal Analytics. 
 • Mọi sự kiện được gửi qua gtag('event') đến tài sản Universal Analytics cũng được gửi đến tài sản Google Analytics 4 (trừ những sự kiện có thông số “send_to” chỉ nêu rõ tài sản Universal Analytics). 
 • Thẻ trang web đã kết nối yêu cầu trang web đầy đủ phải được gắn thẻ nhất quán bằng đoạn mã gtag.js do một thuộc tính Universal Analytics kiểm soát. Nếu tài sản Universal Analytics của bạn nhận dữ liệu từ việc triển khai kết hợp (ví dụ: một số trang được gắn thẻ analytics.js hoặc Trình quản lý thẻ của Google), thì chỉ những trang đủ điều kiện mới gửi dữ liệu đến tài sản Google Analytics 4.

Lưu ý

Thẻ Google Analytics 4 đã kết nối sẽ bỏ qua mọi thông số config có chức năng tuỳ chỉnh việc thu thập dữ liệu cho tài sản Universal Analytics – thẻ Google Analytics 4 đã kết nối sẽ được kích hoạt mà không có bất kỳ thông số config nào. (Mặc dù tài sản Google Analytics 4 hỗ trợ nhiều thông số cấu hình có sẵn cho tài sản Universal Analytics, nhưng những thông số này phải được đưa vào lệnh config để áp dụng cho tài sản Google Analytics 4.) Bạn có thể giảm thiểu vấn đề này bằng cách di chuyển các thông số được chỉ định trong lệnh gtag('config') cho Universal Analytics đến lệnh gtag('set') trước lệnh gtag(‘config’).

Dưới đây là một vài ví dụ về tác động của việc này đến các chế độ kiểm soát gắn thẻ cụ thể cho Google Analytics 4. Các hành động tuỳ chỉnh thẻ (chẳng hạn như cài đặt cookie tuỳ chỉnh, liên kết nhiều miềntắt tính năng quảng cáo, chọn không nhận dịch vụ hỗ trợ của Analytics cho lượt chuyển đổi Google Adstắt tính năng đo lường GA) mà bạn có thể đã thiết lập cho tài sản Universal Analytics trong lệnh gtag('config') sẽ không được áp dụng cho tài sản Google Analytics 4.  Do đó, bạn có thể vô tình thu thập các mục sau trong thuộc tính Google Analytics 4 của mình:

Một số điều khác cần lưu ý: 

 • User_id: Thẻ Google Analytics 4 đã kết nối sẽ bỏ qua mọi user_id đã được đặt trong thẻ Universal Analytics thông qua gtag('config').
 • Thuộc tính lượt xem trang: Các thuộc tính lượt xem trang tuỳ chỉnh như page_title, page_location và page_path sẽ bị bỏ qua trong thẻ trang web đã kết nối. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt về dữ liệu giữa báo cáo Universal Analytics và báo cáo Google Analytics 4.

Thêm / xóa thẻ trang web tuỳ chỉnh vào / khỏi một luồng dữ liệu web

Sau khi tạo một luồng dữ liệu web, bạn có thể thêm các thẻ trang web đã kết nối vào luồng dữ liệu đó và xoá chúng khi cần thiết (ví dụ: nếu bạn cần xoá luồng dữ liệu).

Thêm thẻ trang web đã kết nối

 1. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu.
 2. Nhấp vào hàng chứa luồng dữ liệu web mà bạn muốn xoá.
 3. Trong phần Thẻ Google, hãy nhấp vào Quản lý thẻ trang web đã kết nối.
 4. Trong mục Thẻ đã kết nối, hãy nhập mã nhận dạng cho thẻ bạn muốn thêm, sau đó nhập tên cho thẻ (nếu muốn).
 5. Nhấp vào Kết nối.

Xoá thẻ trang web đã kết nối

 1. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu.
 2. Nhấp vào hàng chứa luồng dữ liệu web mà bạn muốn xoá.
 3. Trong phần Thẻ Google, hãy nhấp vào Quản lý thẻ trang web đã kết nối.
 4. Trong mục Thẻ đã kết nối, ở hàng chứa thẻ mà bạn muốn xoá, hãy nhấp vào Xem thêm > Xoá thẻ.

Phạm vi của phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh

Do có sự khác biệt giữa các mô hình dữ liệu Universal Analytics và Google Analytics 4, nên dữ liệu Google Analytics 4 sẽ khác với dữ liệu Universal Analytics. Điều này sẽ luôn xảy ra, bất kể bạn có sử dụng thẻ trang web đã kết nối để triển khai tài sản Google Analytics 4 của mình hay không. 

Ví dụ: trong các tài sản Google Analytics 4, thông số sự kiện tuỳ chỉnh và thuộc tính người dùng sẽ thay thế các phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh Universal Analytics. Khi sử dụng thẻ trang web đã kết nối, các phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh Universal Analytics sẽ tự động được gửi đến tài sản Google Analytics 4 của bạn dưới dạng thông số sự kiện tuỳ chỉnh. Tuy nhiên, phạm vi của phương diện/chỉ số tuỳ chỉnh (ví dụ: Phạm vi cấp lượt truy cập, Phạm vi cấp phiên, Phạm vi cấp người dùng và Phạm vi cấp sản phẩm) sẽ bị thẻ Google Analytics 4 đã kết nối bỏ qua, vì phạm vi đó được đặt trong giao diện người dùng Universal Analytics và yêu cầu thông số config custom_map, nhưng thẻ Google Analytics 4 đã kết nối không thể truy cập giao diện hay thông số này. Do đó, các chỉ số/phương diện tuỳ chỉnh không tồn tại cho bất kỳ phạm vi nào ngoài sự kiện trong tài sản Google Analytics 4. Điều này có thể không đáp ứng nhu cầu của bạn về việc thu thập và báo cáo sự kiện, ví dụ như trong trường hợp bạn triển khai việc tích hợp CRM bằng cách gửi giá trị nhận dạng người dùng (như mã ứng dụng khách GA hoặc mã CRM) đến Analytics dưới dạng phương diện tuỳ chỉnh trong phạm vi người dùng. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
69256
false
false