[GA4] Bağlı site etiketleri hakkında

Bu makale, Google Analytics 4 mülkü ayarlama aşamasında olan ve mevcut Universal Analytics etiketlerini yeniden kullanma seçeneği sunulan (kurulum sihirbazında) web sitesi sahipleri için hazırlanmıştır.

Universal Analytics mülkünüzde gtag.js kullanılıyorsa GA4 Kurulum Asistanı sihirbazı, mevcut etiketinizi (Universal Analytics mülkünüzün kullanmakta olduğu etiketi) yeniden kullanabilir. Bağlı site etiketleri özelliğiyle sunulan etiketi yeniden kullanma olanağı sizi web sayfalarınıza manuel olarak etiket ekleme zahmetinden kurtarır.

Ancak Universal Analytics mülkünüzde analytics.js kullanılıyorsa GA4 Kurulum Asistanı mevcut etiketinizi yeniden kullanamaz. Google etiketini (gtag.js) doğrudan web sitenizin sayfalarına yapıştırmanız gerekir.

Bu makalen devamı ileri düzey uygulama ihtiyacı olan kullanıcılar için hazırlanmıştır.

İşleyiş şekli

Aşağıda bağlı site etiketlerinin işleyiş şekliyle ilgili bazı bilgiler sunulmaktadır.

 • Ek bir gtag(‘config’, ‘G-XXXXX’) çağrısı yapılır (herhangi bir parametre olmadan). Bu çağrı bir Google Analytics 4 etiket kapsayıcısı indirir ve Google Analytics 4 mülküne otomatik bir page_view etkinliği gönderir.
 • Geliştirilmiş ölçüm etkinlikleri (etkinleştirildiğinde) Google Analytics 4 mülkünde otomatik olarak toplanır ancak Universal Analytics mülkünde toplanmaz.
 • Universal Analytics mülküne gtag('event') aracılığıyla gönderilen tüm etkinlikler, Google Analytics 4 mülküne de gönderilir (yalnızca Universal Analytics mülkünü belirten "send_to" parametresine sahip etkinlikler hariç).
 • Bağlı site etiketleri, sitenin tamamının, tek bir Universal Analytics mülkü tarafından kontrol edilen bir gtag.js snippet'i kullanılarak tutarlı şekilde etiketlenmesini gerektirir. Universal Analytics mülkünüz karma uygulamalardan veri alıyorsa (örneğin, bazı sayfalar analytics.js veya Google Etiket Yöneticisi ile etiketlenmişse) yalnızca uygun sayfalar Google Analytics 4 mülküne veri gönderir.

Dikkat edilecek noktalar

Bağlı Google Analytics 4 etiketi, Universal Analytics mülkü için veri toplamayı özelleştiren tüm yapılandırma parametrelerini yoksayar. Bağlı Google Analytics 4 etiketi, herhangi bir yapılandırma parametresi olmadan etkinleştirilir. (Google Analytics 4 mülkleri, Universal Analytics mülklerinde kullanılabilen yapılandırma parametrelerinin çoğunu desteklese de bu parametrelerin Google Analytics 4 mülküne uygulanabilmesi için yapılandırma komutuna eklenmesi gerekir.) Universal Analytics için gtag('config') komutunda atanan parametreleri gtag(‘config’) komutundan önce yer alan bir gtag('set') komutuna taşıyarak bu sorunu giderebilirsiniz.

Aşağıda, bu durumun Google Analytics 4 için belirli etiketleme kontrollerini nasıl etkileyebileceğine dair birkaç örnek verilmektedir. gtag(‘config’) komutunda Universal Analytics mülkünüz için ayarlamış olabileceğiniz etiket özelleştirmeleri (ör. özelleştirilmiş çerez ayarları, alanlar arası bağlantı oluşturma, reklamcılık özelliklerini devre dışı bırakma, Google Ads dönüşümleri için Analytics desteğini devre dışı bırakma ve GA ölçümünü devre dışı bırakma), Google Analytics 4 mülkünüze uygulanmaz.  Sonuç olarak, Google Analytics 4 mülkünüzde istemeden aşağıdaki verileri toplayabilirsiniz:

Dikkat edilmesi gereken diğer noktalar: 

 • User_id: Bağlı Google Analytics 4 etiketi, Universal Analytics etiketinde gtag('config') aracılığıyla ayarlanmış tüm user_id parametrelerini yoksayar.
 • Sayfa görüntüleme özellikleri: page_title, page_location ve page_path gibi özel sayfa görüntüleme özellikleri, bağlı site etiketinde dikkate alınmaz. Bu durum, Universal Analytics raporlarınızla Google Analytics 4 raporlarınız arasında veri tutarsızlıklarına neden olabilir.

Web veri akışına özel site etiketleri ekleme ve bu etiketleri kaldırma

Bir web veri akışı oluşturduktan sonra bağlı site etiketlerini veri akışına ekleyebilir ve gerektiğinde (ör. veri akışını silmeniz gerekirse) kaldırabilirsiniz.

Bağlı site etiketleri ekleme

 1. Yönetici bölümünde istediğiniz hesap ve mülkün seçili olduğundan emin olun.
 2. Mülk sütunundan Veri Akışları'nı tıklayın.
 3. Web veri akışının bulunduğu satırı tıklayın.
 4. Google etiketi bölümünde Bağlı site etiketlerini yönetin'i tıklayın.
 5. Bağlı Etiketler bölümünde eklemek istediğiniz etiketin kimliğini girin ve ardından dilerseniz etiket için bir ad girin.
 6. Bağlan'ı tıklayın.

Bağlı site etiketlerini kaldırma

 1. Yönetici bölümünde istediğiniz hesap ve mülkün seçili olduğundan emin olun.
 2. Mülk sütunundan Veri Akışları'nı tıklayın.
 3. Web veri akışının bulunduğu satırı tıklayın.
 4. Google etiketi bölümünde Bağlı site etiketlerini yönetin'i tıklayın.
 5. Bağlı Etiketler bölümünde, kaldırmak istediğiniz etiketin satırında Diğer > Etiketi kaldır'ı tıklayın.

Özel boyutların ve metriklerin kapsamı

Universal Analytics ile Google Analytics 4 veri modelleri arasında farklar bulunduğu için Google Analytics 4 verileriniz, Universal Analytics verilerinizden farklı görünecektir. Bu durum, Google Analytics 4 mülkünüzü uygulamak için bağlı site etiketleri kullanıp kullanmadığınıza bakılmaksızın geçerliliğini korur. 

Örneğin, Google Analytics 4 mülklerinde, Universal Analytics'teki özel boyutlar ve metriklerin yerine özel etkinlik parametreleri ve kullanıcı özellikleri bulunur. Bağlı site etiketleri kullandığınızda Universal Analytics özel boyutlarınız ve metrikleriniz Google Analytics 4 mülkünüze otomatik olarak özel etkinlik parametreleri şeklinde gönderilir. Ancak özel boyutların veya metriklerin kapsamı (ör. İsabet düzeyinde kapsam, Oturum düzeyinde kapsam, Kullanıcı düzeyinde kapsam ve Ürün düzeyinde kapsam) bağlı Google Analytics 4 etiketi tarafından yoksayılır. Çünkü kapsam, Universal Analytics kullanıcı arayüzünde ayarlanır ve custom_map yapılandırma parametresini gerektirir ve bunların ikisine de bağlı Google Analytics 4 etiketinden erişilemez. Bu nedenle özel metrikler veya boyutlar bir Google Analytics 4 mülkündeki etkinliğin ötesindeki bir kapsamda geçerli olmaz. Bu durum etkinlik toplama ve raporlama ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Buna örnek olarak Analytics'e kullanıcı düzeyinde kapsama sahip bir özel boyut olarak bir kullanıcı tanımlayıcısı (ör. GA istemci kimliği veya CRM kimliği) göndererek CRM entegrasyonu uyguladığınız durumları gösterebiliriz. 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false
false