[GA4] Om kopplade webbplatstaggar

Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare som konfigurerar en Google Analytics 4-egendom och som ser alternativet för att återanvända den befintliga Universal Analytics-taggningen (via Konfigurationsassistent för GA4).

Om din Universal Analytics-egendom använder gtag.js eller analytics.js (inräknat om analytics.js implementerades via ett tagghanteringssystem som Google Taggstyrning) kan Konfigurationsassistent för GA4 återanvända den befintliga taggningen (taggen som används av Universal Analytics-egendomen). Denna återanvändning innebär att du inte behöver lägga till taggen manuellt på dina webbsidor och är tillgänglig via funktionen för kopplade webbplatstaggar.

Var försiktig när du raderar din Universal Analytics-egendom eller kopplade webbplatstagg
För att webbplatsdata ska fortsätta flöda till din GA4-egendom måste du behålla Universal Analytics-egendomen och konfigurationen av den kopplade webbplatstaggen.
Resten av den här artikeln vänder sig till användare med avancerade implementeringsbehov.

Så fungerar det

Här tittar vi närmare på hur kopplade webbplatstaggar fungerar.

 • Det sker ett extra gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX')-anrop (utan parametrar) som medför att en Google Analytics 4-taggbehållare laddas ned och att en automatisk page_view-händelse skickas till Google Analytics 4-egendomen. 
 • Händelser med förbättrad mätning (när detta har aktiverats) samlas automatiskt in i Google Analytics 4-egendomen, men inte i Universal Analytics-egendomen. 
  Obs! Om du använder analytics.js för att läsa in den kopplade webbplatstaggen inaktiveras händelser med förbättrad mätning i Google Analytics 4. Överväg att ersätta analytics.js-taggen med gtag.js (Google-taggen).
 • Alla händelser som skickas via gtag('event') till Universal Analytics-egendomen skickas också till Google Analytics 4-egendomen. 
 • Kopplade webbplatstaggar kräver att hela webbplatsen taggas enhetligt med ett gtag.js- eller analytics.js-kodavsnitt (eller implementeras via ett tagghanteringssystem som Google Taggstyrning) som styrs av en enstaka Universal Analytics-egendom. Om din Universal Analytics-egendom tar emot data från blandade implementeringar (till exempel när vissa sidor är taggade med analytics.js eller Google Taggstyrning och andra med gtag.js) rekommenderar vi att du först taggar om webbplatsen med endast gtag.js (Google-taggen) eller att du implementerar en GA4-tagg om du använder Google Taggstyrning.

Tänk på följande

Den kopplade Google Analytics 4-taggen är ett sätt att skicka data till en Google Analytics 4-egendom utan att ändra dina implementerade taggar. För att få bästa möjliga resultat bör du se till att din webbplats är enhetligt taggad med ett gtag.js- eller analytics.js-kodavsnitt (eller att taggen implementerades via ett tagghanteringssystem som Google Taggstyrning). Om du använder olika typer av Google Analytics-taggar kan det leda till inkonsekventa datarapporter. 

Om du använder analytics.js på din sida kan du inte använda alla funktioner i Google Analytics 4. Här är några exempel på hur du specifika taggningskontroller för Google Analytics 4 kan påverkas om du använder analytics.js:

 • Händelser med förbättrad mätning fungerar inte
 • Ytterligare konfigurering av Google Analytics 4-taggen med API:et för gtag.js blir mycket begränsad, och du kan inte lägga till ytterligare kommandon via API:et.

Vi uppmuntrar dig att använda den fullständiga funktionaliteten i Google Analytics 4 och implementera Google-taggen på sidan för att få bästa möjliga upplevelse av Analytics. 

Lägga till/ta bort en kopplad webbplatstagg 

Om du har konfigurerat en webbplatstagg för att skicka data till en Universal Analytics-egendom kan du återanvända taggen för att skicka data till ytterligare destinationer, till exempel en GA4-egendom. Det här kan du göra i din Universal Analytics-egendom:

Lägga till en kopplad webbplatstagg

 1. Logga in på ditt Google Analytics-konto och se till att du befinner dig i Universal Analytics-egendomen.
 2. Klicka på Administratör.
 3. Klicka på Spårningsinformation och sedan på Spårningskod i kolumnen Egendom.
 4. Klicka på Kopplade webbplatstaggar. (Du kan behöva scrolla nedåt.)
 5. Ange id:t för taggen som du vill lägga till på sidan Kopplade taggar och ge eventuellt taggen ett namn.
 6. Klicka på Koppla.

Aktivera en kopplad webbplatstagg via analytics.js

Gå till sidan Kopplade taggar enligt anvisningarna ovan och lägg till Google-taggens id. Markera kryssrutan Aktivera kopplade taggar via analytics.js för att återanvända analytics.js-taggen för att skicka data till Google Analytics 4.

Ta bort en kopplad webbplatstagg

 1. Logga in på ditt Google Analytics-konto och se till att du befinner dig i Universal Analytics-egendomen.
 2. Klicka på Administratör.
 3. Klicka på Spårningsinformation och sedan på Spårningskod i kolumnen Egendom.
 4. Klicka på Kopplade webbplatstaggar. (Du kan behöva scrolla nedåt.)
 5. Gå till raden för taggen som du vill ta bort på sidan Kopplade taggar och klicka på Mer > Ta bort tagg.

Lägga till en GA4-tagg på en sida med kopplade webbplatstaggar

Om du lägger till en GA4-tagg och fortfarande vill behålla befintliga kopplade webbplatstaggar på sidan följer du de här reglerna för att se till att händelser skickas till GA4 på rätt sätt:

 • Om du använder analytics.js på sidan lägger du till Google-taggen längst upp på sidan som visas före analytics.js-taggen.
  Vi rekommenderar att du bara lägger till en instans av Google-taggen på din sida, med korrekt konfiguration.
 • Om du implementerar din Universal Analytics-tagg med hjälp av Google Taggstyrning kan du lägga till dina GA4-taggar genom att följa de här anvisningarna.

Aktivera alternativet Ignorera dubbletter av konfiguration på sidan enligt beskrivningen nedan.

Ignorera dubbletter av konfiguration på sidan

Om samma tagg ställs in två eller fler gånger på samma sida kan det leda till dubblerad data eller blandade inställningar. Aktivera det här alternativet i Google Analytics 4-egendomen för att ignorera dubbletter av config-kommandon på sidan.

 1. Gå till Administratör. Under Insamling och modifiering av data klickar du på Dataflöden.
 2. Klicka på det dataflöde du vill konfigurera.
 3. I avsnittet Google-tagg (längst ned) klickar du på Konfigurera tagginställningar.
 4. På skärmen Google-tagg öppnar du fliken Administratör och väljer Hantera Google-tagg.
 5. Aktivera Ignorera dubbletter av konfiguration på sidan.
 6. Klicka på Spara.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
15108574928409907756
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256