[GA4] מידע על תגי אתרים מחוברים

המאמר הזה מיועד לבעלי אתרים שמגדירים נכס Google Analytics 4 ושיש להם את האפשרות (דרך אשף ההגדרה) לעשות שימוש חוזר בתיוג הקיים של Universal Analytics.

אם בנכס Universal Analytics שלכם נעשה שימוש ב-gtag.js, כלי ההגדרה של GA4 מאפשר לכם לעשות שימוש חוזר בתיוג הקיים (כלומר, התג שבו נעשה שימוש בנכס Universal Analytics). השימוש החוזר בתג חוסך לכם את הצורך להוסיף את התג באופן ידני לדפי האינטרנט, והוא אפשרי באמצעות תכונה שנקראת תגי אתרים מחוברים.

עם זאת, אם בנכס Universal Analytics שלכם נעשה שימוש ב-analytics.js, כלי ההגדרה של GA4 לא מאפשר לכם לעשות שימוש חוזר בתג הקיים. תצטרכו להדביק את תג המעקב ברמת האתר (כלומר, gtag.js) ישירות בדפי האתר.

המשך המאמר הזה מיועד למשתמשים שצריכים לבצע הטמעה מתקדמת.

איך זה עובד

ברשימה הבאה אנחנו מפרטים כמה נקודות לגבי אופן הפעולה של תגי אתרים מחוברים.

 • מתבצעת הפעלה נוספת של gtag('config', 'G-XXXXX')‎ (ללא פרמטרים), שמורידה מאגר תגים של Google Analytics 4 ושולחת אירוע page_view אוטומטי לנכס Google Analytics 4. 
 • אירועי מדידה משופרים (כשהם מופעלים) נאספים באופן אוטומטי בנכס 4 Google Analytics, אבל הם לא נאספים בנכס Universal Analytics. 
 • כל האירועים שנשלחים דרך gtag('event')‎ לנכס Universal Analytics נשלחים גם אל נכס Google Analytics 4 (למעט אירועים עם פרמטר "send_to" שמציין רק את נכס Universal Analytics). 
 • תגי אתר מחוברים דורשים תיוג עקבי בכל האתר באמצעות קטע קוד gtag.js שנשלט על-ידי נכס Universal Analytics יחיד. אם נכס Universal Analytics שלכם מקבל נתונים מהטמעות משולבות (כלומר, דפים מסוימים מתויגים באמצעות analytics.js או Google Tag Manager), רק הדפים הכשירים ישלחו נתונים לנכס Google Analytics 4.

שיקולים

תג Google Analytics 4 המחובר לא מביא בחשבון פרמטרי config שמתאימים אישית את איסוף הנתונים עבור נכס Universal Analytics – תג Google Analytics 4 המחובר מופעל ללא פרמטרי ההגדרה. (למרות שנכסי Google Analytics 4 תומכים ברבים מפרמטרי התצורה הזמינים לנכסי Universal Analytics,  הפרמטרים האלה צריכים להיכלל בפקודת config כדי שיחולו על נכס Google Analytics 4.) אפשר לפתור את הבעיה הזו באופן חלקי על-ידי העברת הפרמטרים שהוקצו בפקודת gtag('config')‎ עבור Universal Analytics אל פקודת gtag('set')‎ לפני הפקודה gtag('config')‎.

אספנו כמה דוגמאות על האופן שבו מצב זה יכול להשפיע על בקרות תיוג ספציפיות ב-Google Analytics 4. התאמות אישיות של תגים (כגוןהגדרות מותאמות אישית של קובצי cookie, קישור בין דומיינים, השבתת תכונות פרסום, ביטול ההסכמה לתמיכה מ-Analytics עבור המרות של Google Ads, וכןהשבתה של מדידה ב-Google Analytics) שהגדרתם לנכס Universal Analytics בפקודה gtag('config')‎ לא מוחלות על נכס Google Analytics 4 שלכם.  כתוצאה מכך תוכלו לאסוף באופן לא מכוון את הנתונים הבאים בנכס Google Analytics 4:

נקודות נוספות שכדאי לשים לב אליהן: 

 • User_id: תג Google Analytics 4 המחובר לא יביא בחשבון user_id שהוגדר בתג Universal Analytics באמצעות gtag('config')‎.
 • מאפייני צפייה בדף: בתג האתר המחובר המערכת תתעלם ממאפיינים מותאמים אישית של צפיות בדף, כמו page_title, ‏page_location ו-page_path. מצב זה עלול לגרום לחוסר התאמה בנתונים בין דוחות Universal Analytics לדוחות Google Analytics 4.

הוספה של תגי אתרים מותאמים אישית למקור נתוני אתר או הסרת תגים כאלו ממקור נתוני אתר

אחרי שאתם יוצרים מקור נתוני אתר, אפשר להוסיף תגי אתרים מחוברים למקור הנתונים ולהסיר את התגים האלו במקרה הצורך (למשל אם צריך למחוק את מקור הנתונים).

הוספה של תגי אתרים מחוברים

 1. בדףניהול, מוודאים שנבחרו החשבון והנכס הרצויים.
 2. בעמודה נכס, לוחצים על מקורות נתונים.
 3. לוחצים על השורה של מקור הנתונים.
 4. בקטע הגדרות נוספות, לוחצים על תגי אתרים מחוברים.
 5. מזינים את המזהה של התג בקטע תגים מחוברים. לאחר מכן אפשר להזין שם לתג, אם רוצים לעשות זאת.
 6. לוחצים על חיבור.

הסרה של תגי אתרים מחוברים

 1. בדףניהול, מוודאים שנבחרו החשבון והנכס הרצויים.
 2. בעמודה נכס, לוחצים על מקורות נתונים.
 3. לוחצים על השורה של מקור הנתונים.
 4. בקטע הגדרות נוספות, לוחצים על תגי אתרים מחוברים.
 5. בקטע תגים מחוברים, בשורה של התג שרוצים להסיר, לוחצים על אפשרויות נוספות > הסרת התג.

ההיקף של מאפיינים ומדדים מותאמים אישית

יש הבדלים בין המודלים של נתוני Universal Analytics ו-Google Analytics 4, ולכן הנתונים ב-Google Analytics 4 ייראו שונים מהנתונים ב-Universal Analytics. זהו המצב גם אם לא נעשה שימוש בתגי אתר מחוברים כדי להטמיע את נכס Google Analytics 4

לדוגמה, בנכסי Google Analytics 4, פרמטרים מותאמים אישית של אירועים ומאפייני משתמש מותאמים אישית מחליפים את המאפיינים והמדדים המותאמים אישית של Universal Analytics. כשנעשה שימוש בתגי אתר מחוברים, המאפיינים והמדדים המותאמים אישית של Universal Analytics נשלחים באופן אוטומטי לנכס Google Analytics 4 כפרמטרים של אירועים מותאמים אישית. עם זאת, רמת ההיקף של המאפיינים/המדדים המותאמים אישית (למשלהיקף ברמת ההיט, היקף ברמת הסשן, היקף ברמת המשתמש, וכן היקף ברמת המוצר) לא מובאת בחשבון בתג המקושר של Google Analytics 4. הסיבה לכך היא שרמת ההיקף מוגדרת בממשק המשתמש של Universal Analytics ונדרש עבורה פרמטר ה-config‏ custom_map – אף אחד מאלה לא נגיש לתג Google Analytics 4 המחובר. כתוצאה מכך, המדדים/המאפיינים המותאמים אישית לא חלים על רמות היקף אחרות מלבד האירוע בנכס Google Analytics 4. ייתכן שמצב זה לא עונה על הצרכים שלכם לצורך איסוף אירועים ודיווח עליהם. למשל, אם הטמעתם שילוב עם CRM על-ידי שליחת מזהה משתמש (לדוגמה, מזהה לקוח ב-Google Analytics או מזהה CRM) אל Analytics בתור מאפיין מותאם אישית עם היקף ברמת המשתמש. 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false