[GA4] Informacje o połączonych tagach witryny

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn, którym podczas konfigurowania usługi Google Analytics 4 wyświetliła się w kreatorze konfiguracji GA4 opcja ponownego użycia dotychczasowego tagu Universal Analytics.

Jeśli usługa w Universal Analytics korzysta z tagu gtag.js lub analytics.js (np. gdy tag analytics.js został wdrożony za pomocą systemu zarządzania tagami, takiego jak Menedżer tagów Google), Asystent konfiguracji usługi w Google Analytics 4 może skorzystać z dotychczasowego tagowania (np. z tagu używanego przez usługę w Universal Analytics). Dzięki temu nie musisz ręcznie dodawać tagu do stron internetowych. Tę wygodę zawdzięczasz funkcji o nazwie „połączone tagi witryny”.

Zachowaj ostrożność podczas usuwania usługi w Universal Analytics lub połączonego tagu witryny
Aby dane witryny były nadal przekazywane do usługi w GA4, musisz zachować usługę w Universal Analytics i konfigurację połączonego tagu witryny.
Pozostała część tego artykułu jest przeznaczona dla użytkowników o zaawansowanych potrzebach dotyczących implementacji.

Jak to działa

Oto kilka informacji o działaniu połączonych tagów witryny.

 • Wykonywane jest dodatkowe wywołanie gtag(‘config’, ‘G-XXXXXXXXXX’) (bez parametrów), które pobiera kontener tagów Google Analytics 4 i wysyła do usługi w Google Analytics 4 automatyczne zdarzenie page_view.
 • Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym (jeśli są włączone) są automatycznie rejestrowane w usłudze w Google Analytics 4, ale nie w usłudze w Universal Analytics. 
  Uwaga: jeśli do wczytywania połączonego tagu witryny używasz tagu analytics.js, zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym będą wyłączone w Google Analytics 4. Rozważ zastąpienie tagu analytics.js tagiem gtag.js (tagiem Google).
 • Wszystkie zdarzenia wysyłane do usługi w Universal Analytics za pomocą polecenia gtag('event') są też wysyłane do usługi w Google Analytics 4.
 • Połączone tagi witryny wymagają spójnego otagowania całej witryny za pomocą fragmentu kodu gtag.js lub analytics.js (lub wdrożenia za pomocą systemu zarządzania tagami, np. Menedżera tagów Google), którego działaniem steruje pojedyncza usługa w Universal Analytics. Jeśli Twoja usługa w Universal Analytics otrzymuje dane z różnych implementacji (np. niektóre strony są otagowane za pomocą tagu analytics.js lub Menedżera tagów Google, a inne – przy użyciu tagu gtag.js), zalecamy, aby najpierw ponownie otagować witrynę tylko za pomocą tagu gtag.js (tagu Google) albo wdrożyć tag GA4, jeśli korzystasz z Menedżera tagów Google.

Uwagi

Połączony tag Google Analytics 4 umożliwia przesyłanie danych do usługi w Google Analytics 4 bez zmiany wdrożonych tagów. Aby uzyskać najlepsze efekty, zadbaj o to, aby witryna była spójnie otagowana za pomocą fragmentu kodu gtag.js lub analytics.js (albo przeprowadź wdrożenie przy użyciu systemu zarządzania tagami, np. Menedżera tagów Google). Stosowanie różnych typów tagów Google Analytics może powodować niespójności w raportach z danymi.

Jeśli na swojej stronie używasz tagu analytics.js, nie będziesz móc korzystać z niektórych funkcji dostępnych w Google Analytics 4. Oto kilka przykładów wpływu tagu analytics.js na poszczególne ustawienia tagowania w Google Analytics 4:

Zachęcamy do korzystania z pełnej gamy funkcji Google Analytics 4 i do wdrożenia na stronie tagu Google, ponieważ zapewni to dostęp do wszystkich możliwości Analytics.

Dodawanie i usuwanie połączonego tagu witryny

Jeśli tag witryny został skonfigurowany tak, aby przekazywał dane do usługi w Universal Analytics, możesz go używać do wysyłania danych do dodatkowych miejsc docelowych, np. do usługi w GA4. Możesz to skonfigurować w usłudze w Universal Analytics:

Dodawanie połączonego tagu witryny

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics i upewnij się, że korzystasz z usługi w Universal Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. W kolumnie Usługa kliknij kolejno Informacje o śledzeniuKod śledzenia.
 4. Kliknij Połączone tagi witryny. W razie potrzeby przewiń w dół ekranu.
 5. Na stronie Połączone tagi wpisz identyfikator tagu, który chcesz dodać, a potem w razie potrzeby nadaj mu też nazwę.
 6. Kliknij Połącz.

Włączanie połączonego tagu witryny za pomocą tagu analytics.js

Otwórz stronę Połączone tagi zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami i dodaj identyfikator tagu Google. Aby ponownie używać tagu analytics.js do wysyłania danych do Google Analytics 4, zaznacz pole Włącz połączone tagi za pomocą tagu analytics.js.

Usuwanie połączonego tagu witryny

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics i upewnij się, że korzystasz z usługi w Universal Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. W kolumnie Usługa kliknij kolejno Informacje o śledzeniuKod śledzenia.
 4. Kliknij Połączone tagi witryny. W razie potrzeby przewiń w dół ekranu.
 5. Na stronie Połączone tagi przejdź do wiersza tagu, który chcesz usunąć, i kliknij Więcej > Usuń tag.

Dodawanie tagu GA4 do strony z połączonymi tagami witryny

Jeśli dodajesz tag GA4 i chcesz zachować istniejące połączone tagi witryny na swojej stronie, postępuj zgodnie z tymi regułami, aby mieć pewność, że zdarzenia będą prawidłowo wysyłane do GA4:

 • Jeśli masz umieszczony na stronie tag analytics.js, dodaj tag Google u góry strony, przed tagiem analytics.js.
  Zalecamy, aby cały czas mieć na stronie tylko jedno wystąpienie tagu Google z prawidłową konfiguracją.
 • Jeśli wdrażasz tag Universal Analytics za pomocą Menedżera tagów Google, możesz dodać tagi GA4 za pomocą tych czynności.

Pamiętaj, aby włączyć opcję „Ignoruj zduplikowane wystąpienia konfiguracji na stronie”, jak opisano poniżej.

Ignorowanie zduplikowanego wystąpienia konfiguracji na stronie

Jeśli ten sam tag jest skonfigurowany co najmniej 2 razy na tej samej stronie, może to spowodować duplikowanie danych lub pomieszanie ustawień. Włącz tę opcję w usłudze w Google Analytics 4, aby ignorować zduplikowane wystąpienia poleceń „config” na stronie.

 1. Na stronie Administracja w sekcji Zbieranie i modyfikowanie danych kliknij Strumienie danych.
 2. Kliknij strumień danych, który chcesz skonfigurować.
 3. W sekcji Tag Google (na dole strony) kliknij Skonfiguruj ustawienia tagów.
 4. Na ekranie Tag Google kliknij kartę Administracja i wybierz Zarządzaj tagiem Google.
 5. Włącz opcję Ignoruj zduplikowane wystąpienia konfiguracji na stronie.
 6. Kliknij Zapisz.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne