[UA→GA4] Primerjava podatkov storitve Universal Analytics in podatkov storitve Google Analytics 4

Primerjava podatkovnih modelov storitev Universal Analytics in Google Analytics 4
V tem članku so opisane razlike med podatkovnimi modeli UA in GA4. Da boste razumeli razlike med določenimi meritvami v UA in GA4 (na primer primerjava števila ogledov strani, ki jih vidite v GA4, v primerjavi s številom, prikazanim v UA), preberite ta članek.
V tem članku:

Vrste zadetkov

Vrste zadetkov v storitvi Universal Analytics vključujejo zadetke strani, zadetke dogodkov, zadetke e-trgovine in zadetke družbenih interakcij.

V nasprotju s tem pa temeljijo podatki storitve Google Analytics 4 na dogodkih, pri čemer se upošteva načelo, da je mogoče vsako interakcijo zajeti kot dogodek. Zato se vrste zadetkov v znamki Universal Analytics prevedejo v dogodke v znamki Google Analytics 4.

V znamki Universal Analytics

je vrsta zadetka …

zajeta v

znamki Google Analytics 4 kot …

Ogled strani

Dogodek

Dogodek

Dogodek

Družabno

Dogodek

Transakcija/e-trgovina

Dogodek

Trajanje izvedbe uporabniških dogodkov

Dogodek

Izjema

Dogodek

Ogled aplikacije/zaslona

Dogodek

Dogodki

Temeljna razlika podatkovnega modela med znamkami Universal Analytics in znamkami Google Analytics 4 je izražena pri dogodkih.

Dogodek v storitvi Universal Analytics vključuje kategorijo, dejanje in oznako ter je svoja lastna vrsta zadetka. V znamkah Google Analytics 4 je vsak »zadetek« dogodek. Sistem ne razlikuje med vrstami zadetkov. Ko si oseba na primer ogleda eno od vaših strani spletnega mesta, se sproži dogodek page_view

Dogodki v storitvi Google Analytics 4 ne vključujejo nobene kategorije, dejanja in oznake. Kategorije, dejanja in oznake niso prikazane v poročilih storitve Google Analytics 4, v čemer se ta poročila razlikujejo od poročil storitve Universal Analytics. Zato priporočamo, da se pri zbiranju podatkov osredotočite na model storitve Google Analytics 4, namesto da bi prenesli obstoječo strukturo dogodkov v storitev Google Analytics 4.

Ogledi strani in ogledi zaslona

Ogledi strani v storitvi Universal Analytics se prevedejo v dogodek page_view v znamkah Google Analytics 4. Dogodek page_view samodejno sproži ukaz gtag config ali oznaka za konfiguracijo storitve Google Analytics 4 v Google Upravitelju oznak.

Nekateri atributi ogledov strani storitve Universal Analytics imajo enakovredne vrednosti storitve Google Analytics 4, kot je prikazano spodaj:

Atribut ogleda strani v storitvi Universal Analytics

Atribut ogleda strani v storitvi Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Brez

page_referrer

 

Pogled zaslona je analogna različica aplikacije z vidika ogleda strani.  V znamkah Google Analytics 4 se dogodek screen_view sproži vsakič, ko si uporabnik ogleda zaslon. 

Skupni števili ogledov strani v storitvah Universal Analytics in Google Analytics 4 bi morali biti dokaj podobni (običajno se razlikujeta za nekaj odstotnih točk), saj Googlova oznaka pri beleženju zadetkov ogledov strani deluje enako. Razpon odstopanja med skupnima številoma je običajno posledica različnih filtrov, ki so uporabljeni v storitvah Universal Analytics in Google Analytics 4.

Seje

Seja je skupina uporabniških interakcij, ki se zgodijo na vašem spletnem mestu v danem časovnem obdobju.

V storitvi Universal Analytics lahko seja zajema več ogledov strani, dogodkov, družabnih interakcij in transakcij e-trgovine. Seje se običajno določijo kot končane, če pride do 30-minutnega obdobja nedejavnosti ali drugega ustreznega dogodka ponastavitve. 

Meritve sej storitve Google Analytics 4 se pridobijo iz dogodka session_start, tj. dogodka, ki je bil samodejno zbran. Trajanje seje temelji na časovnem obdobju med prvim in zadnjim dogodkom v seji. Zaradi te in drugih nians lahko pride do razlik v zvezi s sejami med znamkami Universal Analytics in znamkami Google Analytics 4. 

Izračun za aktivne uporabnike

Dejavnost uporabnika se v storitvi Google Analytics 4 samodejno zazna.  Nasprotno se Universal Analytics zanaša na ročno instrumentacijo (sproženje ob interaktivnem dogodku). Uporabnik lahko zažene aplikacijo in bo obravnavan kot aktiven uporabnik v storitvi Google Analytics 4, ne pa tudi v storitvi Universal Analytics. Število aktivnih uporabnikov za Google Analytics 4 bo zaradi tega morda višje.

Štetje sej

Nekateri vidiki štetja sej v storitvi Google Analytics 4 se razlikujejo od štetja v storitvi Universal Analytics. V storitvi Universal Analytics bo nova oglaševalska akcija začela novo sejo ne glede na dejavnost. V storitvi Google Analytics 4 nova oglaševalska akcija ne bo začela nove seje. Zato bo število sej v znamki Google Analytics 4 morda nižje.

Na to lahko vplivajo tudi zadetki z zamudo. Zadetki z zamudo so zadetki, ki niso takoj poslani. V storitvi Universal Analytics se zadetki obdelajo, če prispejo v 4 urah od konca prejšnjega dne. V storitvi Google Analytics 4 se dogodki obdelajo, če prispejo z največ 72-urno zamudo. Časovno obdobje obdelave dogodkov v storitvi Google Analytics 4 je daljše, zato bo v znamki Google Analytics 4 morda prikazano večje število sej, poleg tega pa lahko v teh 72 urah obstajajo razlike v zabeleženih podatkih.

Primer: Uporabnik med brskanjem po spletnem mestu v mobilni napravi izgubi povezavo z omrežjem, 48 ur pozneje pa se povezava znova vzpostavi. Storitev Google Analytics 4 bo zadetek z zamudo obdelala, Universal Analytics pa ne, zato bo v storitvi Google Analytics 4 prikazano večje število sej.

Zabeleženi dogodki v storitvi Google Analytics 4 se samodejno naložijo, ko se aplikacije za iOS izvajajo v ozadju. To ne velja za Universal Analytics. Zato so meritve, povezane s sistemom iOS, v poročilih Google Analytics 4 morda znatno višje.

Razsežnosti/meritve po meri

Razsežnosti po meri in meritve po meri v storitvi Universal Analytics se uporabljajo za dodajanje podatkov med zbrane podatke. V storitvi Google Analytics 4 se za ta namen uporabljajo parametri dogodka. Razsežnosti in meritve po meri preslikajte glede na njihov obseg tako, da upoštevate spodnja navodila.

Obseg v znamki Universal Analytics

se v storitvi Google Analytics 4 preslika v naslednje

V obsegu zadetka

Razsežnost po meri v obsegu dogodka

V obsegu uporabnika 

Razsežnost po meri v obsegu uporabnika 

V obsegu seje 

Ni enakovredne vrednosti za znamko Google Analytics 4

V obsegu izdelka

Parametri e-trgovine 

Za dogodke, parametre dogodkov in lastnosti uporabnikov veljajo omejitve znamke Google Analytics 4.

Razvrščanje vsebine v skupine

V storitvi Universal Analytics lahko s funkcijo razvrščanja vsebine v skupine razvrstite vsebino v logično strukturo ter si nato ogledate meritve in jih primerjate glede na ime skupine.  Ogledate si lahko na primer združeno število ogledov strani za vse strani v skupini, kot je »Moški/srajce«, in nato prikažete podrobnosti za posamezne URL-je ali naslove strani znotraj te skupine.

Znamke Google Analytics 4 imajo en vnaprej določen parameter dogodka za skupino vsebine (»content_group« v oznaki gtag.js ali »Skupina vsebine« v GTM), ki zapolni podatke z razsežnostjo »Skupina vsebine«. Dodatne razsežnosti skupin vsebine v storitvi Universal Analytics se lahko implementirajo in delujejo ločeno v storitvi GA4 kot razsežnosti po meri v obsegu dogodka.

ID uporabnika

ID uporabnika v storitvi Universal Analytics in storitvi Google Analytics 4 se uporablja za podoben namen pri zagotavljanju identifikacijskega prostora, da lahko uporabniki analizirajo svoje podatke. Z vidika zbiranja podatkov ni treba izvesti nobenih sprememb, da lahko preslikate ID-je uporabnikov iz znamke Universal Analytics v znamko Google Analytics 4.

ID uporabnika v znamkah Google Analytics 4 prikaže pogled za več platform in več naprav glede tega, kako uporabniki uporabljajo vašo aplikacijo ali spletno mesto. Če želite uporabiti to funkcijo, morate znati ustvariti lastne edinstvene, trajne ID-je, dosledno dodeljevati take ID-je uporabnikom in ID-je vključiti v podatke, ki jih pošljete v Analytics. Analytics ustvari enotno uporabniško pot na podlagi vseh podatkov, ki so povezani z isto vrednostjo User-ID. V nasprotju s storitvijo Universal Analytics znamka Google Analytics 4 izvorno vključi ID uporabnika v vsa poročila, analizo in vpoglede ter ne zahteva ločenega poročevalskega pogleda za funkcijo User-ID.

Usklajevanje med aplikacijo in spletom

Če želite pridobiti en pogled za uporabnike v aplikaciji in spletu, zagotovite, da bo implementacija ID-ja uporabnika za splet usklajena z implementacijo ID-ja uporabnika za aplikacijo. Zagotovite naslednje:

 • Isti identifikator se uporablja za sledenje uporabnikom v aplikacijah in v spletu.
 • Vrednosti, ki se posredujejo za ID uporabnika, so enake vrste za aplikacijo in splet (npr. niz »555321« za splet in celo število 555321 za aplikacijo).

ID odjemalca

ID odjemalca je edinstven, naključno ustvarjen niz, ki deluje kot psevdoanonimni identifikator in anonimno identificira primerek brskalnika. Shrani se v piškotkih brskalnika, zato je nadaljnje obiske istega spletnega mesta mogoče povezati z istim uporabnikom.

ID odjemalca v storitvi Universal Analytics in storitvi Google Analytics 4 uporablja isto semantiko ter služi istemu namenu z vidika zagotavljanja psevdonimnega identifikatorja uporabnika. Enakovredna aplikacija v znamki Google Analytics 4 se imenuje ID primerka aplikacije.

Parametri (znamke Google Analytics 4)

V znamkah Google Analytics 4 lahko pošljete parametre z vsakim dogodkom. Parametri so dodatne informacije, ki lahko dodatno določijo dejanje, ki ga je uporabnik izvedel, ali dodajo več konteksta za dogodek. Parametre lahko na primer uporabite za opis vrednosti nakupa ali zagotavljanje konteksta o tem, kje, kako in zakaj je bil dogodek zabeležen.

Nekateri parametri, kot je page_title, so samodejno poslani. Poleg samodejno zabeleženih parametrov lahko zabeležite do 25 parametrov z vsakim dogodkom. Za dogodek v slogu igre, kot je level_up, lahko dodate parametre, kot so level_number, character_name itd, za dogodek v slogu vsebine, kot je content_view, pa lahko dodate parametre, kot so article_id, article_title, author_name, author_id itd.

Lastnost uporabnika (znamke Google Analytics 4)

Lastnosti uporabnikov so atributi, ki opisujejo skupine uporabnikov, na primer nastavitve jezika ali geografske lokacije. Analytics samodejno zabeleži nekatere razsežnosti uporabnikov, tako da vam ni treba nastaviti lastnosti uporabnikov zanje. 

Nastavitve zbiranja podatkov, ki jih je mogoče preseliti

Če je zbiranje podatkov za znamko Universal Analytics implementirano v oznaki gtag.js ali Google Upravitelju oznak, se izvede selitev naslednjih nastavitev zbiranja podatkov iz storitve Universal Analytics v storitev Google Analytics 4 na način »eden z enim«: 

Nastavitve zbiranja podatkov, ki nimajo enakovredne vrednosti v storitvi Google Analytics 4 

Združevanje dogodkov za znamke Google Analytics 4

V znamkah Google Analytics 4 se večina dogodkov združi na strani odjemalca. Upoštevati pa morate naslednje:

 • Dogodki konverzij so vedno takoj poslani, čeprav so lahko del paketa.
 • Vsebniki, naloženi v načinu za odpravljanje napak, ne bodo nikoli paketni dogodki, da bi omogočili DebugView v realnem času.
 • Če so dogodki še vedno na strani odjemalca, ko uporabnik zapusti stran (npr. če se pomakne na drugo stran), so ti dogodki takoj poslani.
 • V okoljih brskalnikov, ki ne podpirajo API-ja sendBeacon, so vsi dogodki poslani takoj, ko se zgodijo (brez združevanja).

Primerjava podatkov v poročilih znamk Universal Analytics in znamk Google Analytics 4

Poleg razlik v podatkovnem modelu, opisanih v tem članku, lahko nastavitve označevanja in konfiguracije vplivajo na razlike v podatkih znamk Universal Analytics ter znamk Google Analytics 4. Ko želite primerjati podatke storitve Google Analytics 4 s podatki storitve Universal Analytics, zagotovite naslednje:

 • ID za sledenje (iz znamke Universal Analytics) in ID meritve (iz znamke Google Analytics 4) zbirata podatke z istih spletnih strani.
 • Obe znamki imata enako implementacijo oznak. Preberite na primer ta priporočila pri uporabi povezanih oznak spletnega mesta.
 • Vse oznake se uspešno sprožajo. Z Google Pomočnikom za oznake lahko preverite, ali oznake delujejo pravilno.
 • Znamka Universal Analytics in znamka Google Analytics 4 uporabljata enake časovne pasove (Nastavitve znamke > Časovni pas poročanja).
 • Primerjajte nefiltriran pogled v znamki Universal Analytics z enim spletnim podatkovnim tokom v znamki storitve Google Analytics 4.
 • Znamka Universal Analytics in znamka Google Analytics 4 sta zbirali podatke najmanj 30 minut, tako da lahko primerjate podatke v poročilih v realnem času.

Če bodo izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, lahko v poročilih v realnem času primerjate naslednje podatke med znamko Universal Analytics in znamko Google Analytics 4:

Meritve/poročila znamke UA Meritve/poročila znamke Google Analytics 4

Ogledi strani

Realni čas > Vsebina > Kartica »Ogledi strani«

Število dogodkov (za dogodek page_view)

Realni čas > kartica Število dogodkov glede na ime dogodka

Končni rezultati cilja

Realni čas > Konverzije

Konverzije

Kartica Konverzije glede na ime dogodka

(Če ste dogodek omogočili kot konverzijo, ki se preslika v eno od izpolnitev ciljev, na primer če ste ustvarili in omogočili dogodek kot konverzijo za odpiranje določene strani, ki se preslika v enega od vaših ciljev.)

 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
false
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
69256
false
false