[UA→GA4] Datele Google Analytics universal versus Google Analytics 4

Compararea modelelor de date Google Analytics universal și Google Analytics 4
Acest articol explică diferențele dintre modelele de date din Google Analytics universal și din GA4. Pentru a înțelege diferențele dintre anumite valori din Google Analytics universal și GA4 (de exemplu, când comparați valorile afișărilor de pagină din GA4 cu cele din Google Analytics universal), citiți acest articol.
În acest articol:

Tipuri de accesare

Printre tipurile de accesări Google Analytics universal se numără accesările paginii, accesările la eveniment, accesările de comerț electronic și accesările cu interacțiune socială.

Datele Google Analytics 4 se bazează pe evenimente, pe principiul că orice interacțiune poate fi înregistrată ca eveniment. Ca atare, tipurile de accesări ale proprietății Google Analytics universal se traduc în evenimente într-o proprietate Google Analytics 4.

Într-o proprietate Google Analytics universal,

un tip de accesare…

este capturat într-o

Proprietate Google Analytics 4 ca…

Afișare de pagină

Eveniment

Eveniment

Eveniment

Rețele sociale

Eveniment

Tranzacție/comerț electronic

Eveniment

Durată a utilizărilor

Eveniment

Excepție

Eveniment

Aplicație/vizionare a ecranului

Eveniment

Evenimente

Evenimentele reprezintă o diferență fundamentală în ceea ce privește modelul de date între proprietățile Google Analytics universal și cele Google Analytics 4.

Un eveniment Google Analytics universal are o categorie, o acțiune și o etichetă și propriul tip de accesare. În proprietățile Google Analytics 4, fiecare „accesare” constituie un eveniment; nu există nicio diferență între tipurile de accesare. De exemplu, atunci când un utilizator vede una dintre paginile site-ului, se declanșează un eveniment page_view

Evenimentele Google Analytics 4 nu includ categorii, acțiuni și etichete și, spre deosebire de rapoartele Google Analytics universal, rapoartele Google Analytics 4 nu afișează categorii, acțiuni și etichete. Ca atare, este mai bine să regândiți colectarea datelor conform modelului Google Analytics 4, nu să încărcați structura existentă a evenimentelor în Google Analytics 4.

Afișări de pagină și afișări de ecran

Afișările de pagină din Google Analytics universal se traduc în evenimentul page_view din proprietățile Google Analytics 4. Un eveniment page_view este declanșat automat de comanda gtag config sau de eticheta de configurare Google Analytics 4 din Google Manager de etichete.

Unele atribute de afișare de pagină din Google Analytics universal au echivalente Google Analytics 4, după cum se arată mai jos:

Atributul pentru afișarea de pagină în Google Analytics universal

Atributul pentru afișarea de pagină în Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Fără

page_referrer

 

O vizionare a ecranului este varianta pentru aplicații a afișării de pagină. În proprietățile Google Analytics 4, se declanșează un eveniment screen_view de fiecare dată când un utilizator vede un ecran.

Numărul total al afișărilor de pagină ar trebui să fie destul de apropiat între Google Analytics universal și Google Analytics 4, de obicei în marja câtorva puncte procentuale, deoarece eticheta Google funcționează la fel când se înregistrează accesări cu afișări de pagină. Intervalul de variație între totaluri se datorează, de obicei, diferitelor filtre aplicate în Google Analytics universal și în Google Analytics 4.

Sesiuni

O sesiune reprezintă un grup de interacțiuni care au loc pe site-ul dvs. într-un anumit interval de timp.

În Google Analytics universal, o sesiune poate conține mai multe afișări de pagină, evenimente, interacțiuni sociale și tranzacții de comerț electronic. De obicei, sesiunile sunt definite ca fiind încheiate după un interval de inactivitate de 30 de minute sau în cazul unui alt eveniment de resetare eligibil. 

Valorile sesiunilor Google Analytics 4 sunt derivate din evenimentul session_start, un eveniment colectat automat. Durata unei sesiuni se bazează pe intervalul de timp dintre primul și ultimul eveniment din sesiune. Acest element și altele asemănătoare pot genera diferențe între sesiuni între proprietățile Google Analytics universal și Google Analytics 4. 

Calcularea utilizatorilor activi

Activitatea utilizatorilor este detectată automat în Google Analytics 4. Google Analytics universal se bazează pe cod de măsurare manuală (declanșarea unui eveniment interactiv). Un utilizator poate lansa o aplicație și poate fi considerat un utilizator activ în Google Analytics 4, dar nu și în Google Analytics universal. Acest lucru poate duce la un număr de utilizatori activi mai mare pentru Google Analytics 4.

Contorizarea sesiunilor

Anumite aspecte ale contorizării sesiunilor din Google Analytics 4 diferă de cele din Google Analytics universal. În Google Analytics universal, o nouă campanie va începe o sesiune nouă, indiferent de activitate. În Google Analytics 4, o campanie nouă nu începe o sesiune nouă. Acest lucru poate duce la un număr de sesiuni mai mic în proprietatea Google Analytics 4.

Și accesările întârziate pot reprezenta un factor. Accesările întârziate sunt accesări care nu se trimit imediat. În Google Analytics universal, accesările sunt prelucrate dacă ajung în decurs de patru ore de la sfârșitul zilei anterioare. În Google Analytics 4, evenimentele sunt procesate dacă ajung cu o întârziere de până la 72 de ore. Întrucât evenimentele Google Analytics 4 sunt procesate într-un interval de timp mai extins, este posibil să observați un număr mai mare de sesiuni pentru proprietatea Google Analytics 4, precum și variații ale valorilor raportate în cele 72 de ore.

De exemplu, un utilizator pierde conexiunea în timp ce navighează pe site-ul dvs. pe dispozitivul mobil, iar conexiunea este reluată 48 de ore mai târziu. Google Analytics 4 va procesa accesarea întârziată, însă Google Analytics universal nu va face acest lucru. Prin urmare, Google Analytics 4 va genera un număr mai mare de sesiuni.

Evenimentele Google Analytics 4 înregistrate sunt încărcate automat când sunt redate în fundal aplicații iOS. Acest lucru nu este valabil în Google Analytics universal. Ca atare, este posibil ca valorile legate de iOS să fie semnificativ mai mari în rapoartele Google Analytics 4.

Parametri și valori personalizate

Parametrii personalizați și valorile personalizate din Google Analytics universal se folosesc pentru a adăuga informații în datele colectate. În Google Analytics 4, parametrii evenimentului servesc acestui scop. Asociați parametrii și valorile personalizate după cum urmează, în funcție de aria de acoperire.

Aria de acoperire a proprietății dvs. Google Analytics universal

Echivalare cu următorii parametri în proprietatea Google Analytics 4

Axate pe accesări

Parametru personalizat la nivel de eveniment

La nivel de utilizator 

Parametru personalizat la nivel de utilizator 

La nivel de sesiune 

Nu există echivalentul proprietății din Google Analytics 4

Aria de acoperire a produsului

Parametri pentru comerțul electronic 

Evenimentele, parametrii evenimentului și proprietățile utilizatorilor trebuie să respecte limitele proprietății Google Analytics 4.

Grupare în funcție de conținut

În Google Analytics universal, cu ajutorul grupării în funcție de conținut puteți să grupați conținutul într-o structură logică, după care să vedeți și să comparați valori în funcție de numele grupului. De exemplu, puteți consulta numărul cumulat de afișări ale tuturor paginilor dintr-un grup, precum „Bărbați/Cămăși”, după care puteți consulta detalii despre fiecare adresă URL sau titlu de pagină din grupul respectiv.

Proprietățile Google Analytics 4 au un parametru de eveniment predefinit pentru gruparea în funcție de conținut (content_group în gtag.js sau Grupare în funcție de conținut în Google Manager de etichete), care completează datele din parametrul Grupare în funcție de conținut. Parametrii suplimentari ai grupării în funcție de conținut Google Analytics universal pot fi implementați și funcționează separat în GA4 ca parametri personalizați la nivel de eveniment.

Cod de utilizator

Funcția cod de utilizator din Google Analytics universal și Google Analytics 4 are un scop similar, de a le oferi utilizatorilor un spațiu de identitate ca să își analizeze datele. Dintr-un punct de colectare a datelor, nu sunt necesare modificări specifice pentru a asocia codurile de utilizator într-o proprietate Google Analytics universal la o proprietate Google Analytics 4.

Codul de utilizator din proprietățile Google Analytics 4 oferă o imagine pe mai multe platforme și dispozitive a modului în care interacționează utilizatorii cu aplicația sau cu site-ul dvs. Pentru a folosi această funcție, trebuie să puteți genera propriile coduri unice și permanente, să le desemnați utilizatorilor și să le includeți în datele trimise la Analytics. Analytics creează o singură cale a utilizatorului pe baza tuturor datelor asociate aceluiași cod de utilizator. Spre deosebire de Google Analytics universal, o proprietate Google Analytics 4 încorporează automat codul de utilizator în toate rapoartele, analizele și statisticile și nu necesită o vizualizare de raportare User ID separată.

Alinierea între aplicație și web

Dacă trebuie să obțineți o imagine de ansamblu a utilizatorilor din aplicații și de pe web, implementarea codului de utilizator pe web trebuie să corespundă implementării codului de utilizator în aplicație. Asigurați-vă că:

 • același identificator este folosit pentru a urmări utilizatorii în aplicații și pe web;
 • valorile transmise prin codul de utilizator au același tip în aplicație și pe web (de exemplu, șirul „555321” pe web și numărul întreg 555321 din aplicație)

Codul de client

Codul de client este un șir unic generat aleatoriu care acționează ca identificator pseudonimizat și care identifică în mod pseudonimizat o instanță de browser. Acesta este stocat în cookie-urile browserului, astfel că vizitele ulterioare pe același site pot fi asociate aceluiași utilizator.

Codul de client din Google Analytics universal și Google Analytics 4 are aceeași semantică și același scop pentru a oferi un identificator de utilizator pseudonim. Aplicația echivalentă din proprietatea Google Analytics 4 este denumită codul instanței al aplicației.

Parametri (proprietăți Google Analytics 4)

În proprietățile Google Analytics 4, puteți trimite parametri pentru fiecare eveniment. Parametrii sunt informații suplimentare, care pot să indice în continuare acțiunea realizată de utilizator sau să adauge context suplimentar la eveniment. De exemplu, parametrii pot fi folosiți pentru a descrie valoarea achiziției sau pentru a oferi context publicului, explicând cum și de ce a fost înregistrat evenimentul.

Anumiți parametri, precum page_title, sunt trimiși automat. În plus față de parametrii înregistrați automat, puteți înregistra până la 25 de parametri în fiecare eveniment. Pentru un eveniment de tip joc, cum ar fi level_up, de exemplu, vă recomandăm să adăugați parametri precum level_number, character_name etc. Pentru un eveniment de conținut, cum ar fi content_view, vă recomandăm să adăugați parametri precum article_id, article_title, author_name, author_id și așa mai departe.

Proprietatea utilizatorului (proprietăți Google Analytics 4)

Proprietățile utilizatorului sunt atribute care descriu grupuri din baza de utilizatori, cum ar fi preferințele pentru limbă sau locațiile geografice ale acestora. Google Analytics înregistrează automat anumiți parametri ai utilizatorului, astfel că nu este nevoie să setați proprietățile utilizatorului pentru aceștia.

Setările pentru colectarea datelor care pot fi migrate

Următoarele setări de colectare a datelor vor fi transferate individual de la Google Analytics universal la Google Analytics 4, cât timp se implementează colectarea datelor privind proprietatea Google Analytics în gtag.js sau Google Manager de etichete. 

Setările pentru colectarea datelor fără echivalent în Google Analytics 4 

Gruparea evenimentelor pentru proprietățile Google Analytics 4

În proprietățile Google Analytics 4, majoritatea evenimentelor sunt grupate la nivel de client. Cu toate acestea:

 • evenimentele de conversie sunt transmise întotdeauna imediat, deși este posibil să facă parte dintr-o grupare;
 • containerele încărcate în modul de remediere a erorilor nu vor grupa niciodată evenimentele, pentru a facilita folosirea DebugView în timp real;
 • dacă există evenimente disponibile în continuare la nivel de client atunci când utilizatorul părăsește pagina (de exemplu, navigând la altă pagină), evenimentele respective sunt trimise imediat;
 • în browserele care nu acceptă API-ul sendBeacon, toate evenimentele sunt trimise pe măsură ce au loc, fără a fi grupate.

Compararea datelor din rapoarte în proprietățile Google Analytics universal și Google Analytics 4

Pe lângă diferențele dintre modelul de date descrise în acest articol, setările privind etichetarea și configurarea pot cauza variații între datele din proprietățile Google Analytics universal și Google Analytics 4. Când comparați datele din proprietățile Google Analytics 4 cu datele Google Analytics universal, asigurați-vă că:

 • atât codul de urmărire (din proprietatea Google Analytics universal), cât și codul etichetei (din proprietatea Google Analytics 4) colectează date de din aceleași pagini web;
 • ambele proprietăți au implementări de etichete echivalente. De exemplu, consultați aceste recomandări atunci când folosiți etichete de site-uri conectate;
 • toate etichetele se declanșează. Google Tag Assistant vă poate ajuta să verificați dacă etichetele funcționează corect;
 • proprietatea Google Analytics universal și proprietatea Google Analytics 4 folosesc aceleași fusuri orare (Setările privind proprietatea > Fusul orar pentru raportare);
 • comparați o vizualizare nefiltrată din proprietatea Google Analytics universal cu un singur flux de date web din proprietatea Google Analytics 4;
 • atât proprietatea Google Analytics universal, cât și proprietatea Google Analytics 4 colectează date de cel puțin 30 de minute, astfel încât să puteți compara datele din rapoartele în timp real.

Cu toate condițiile de mai sus, puteți compara următoarele date din rapoartele în timp real între proprietatea dvs. Google Analytics universal și proprietatea Google Analytics 4:

Raportul/valoarea proprietății AU Raportul/valoarea proprietății Google Analytics 4

Vizualizări de pagină

Timp real > Conținut > fila Afișări de pagină

Numărul de evenimente (pentru evenimentul page_view)

Cardul În timp real > Numărul de evenimente în funcție de numele evenimentului

Atingerea obiectivelor

În timp real > Conversii

Conversii

Cardul Conversii în funcție de numele evenimentului

(Dacă ați activat un eveniment drept conversie care se asociază cu unul dintre obiectivele de atingere a obiectivului, de exemplu, ați creat și ați activat drept conversie ca eveniment pentru deschiderea unei anumite pagini care se mapează la unul dintre obiectivele dvs. de destinație.)

 

A fost util?

Cum putem să îmbunătățim această pagină?

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Încercați pașii următori:

false
Căutare
Șterge căutarea
Închide căutarea
Aplicații Google
Meniu principal
9687346621913636507
true
Căutaţi în Centrul de ajutor
true
true
true
true
true
69256