Acest articol face parte din ghidul de migrare din Google Analytics universal  în Google Analytics 4. Consultați cuprinsul ghidului de migrare.

Datele Google Analytics universal vs. Google Analytics 4

Compararea modelelor de date Google Analytics universal și Google Analytics 4
Acest articol este destinat proprietarilor de site-uri și aplicații care migrează de la Google Analytics universal la Google Analytics 4 și trebuie să colecteze și să configureze date personalizate.
În acest articol:

Tipuri de accesare

Printre tipurile de accesări Google Analytics universal se numără accesările paginii, accesările la eveniment, accesările de comerț electronic și accesările cu interacțiune socială.

Cuantificarea proprietății Google Analytics 4 se bazează pe evenimente, deoarece principiul oricărei interacțiuni poate fi înregistrat ca eveniment. Ca atare, tipurile de accesări ale proprietății Google Analytics universal se translatează în evenimente într-o proprietate Google Analytics 4.

Într-o proprietate Google Analytics universal,

un tip de accesare…

este capturat într-o

Proprietate Google Analytics 4 ca…

Afișare de pagină

Eveniment

Eveniment

Eveniment

Rețele sociale

Eveniment

Tranzacție/comerț electronic

Eveniment

Durată a utilizărilor

Eveniment

Excepție

Eveniment

Aplicație/vizionare a ecranului

Eveniment

Evenimente

Evenimentele reprezintă o diferență fundamentală în ceea ce privește modelul de date între proprietățile Google Analytics universal și cele Google Analytics 4.

Un eveniment Google Analytics universal are o categorie, o acțiune și o etichetă și propriul tip de accesare. În proprietățile Google Analytics 4, fiecare „accesare” constituie un eveniment; nu există nicio diferență între tipurile de accesare. De exemplu, atunci când un utilizator vede una dintre paginile site-ului, se declanșează un eveniment page_view

Evenimentele Google Analytics 4 nu includ categorii, acțiuni și etichete și, spre deosebire de rapoartele Google Analytics universal, rapoartele Google Analytics 4 nu afișează categorii, acțiuni și etichete. Ca atare, este mai bine să regândiți colectarea datelor conform modelului Google Analytics 4, nu să încărcați structura existentă a evenimentelor în Google Analytics 4.

Evenimentele Google Analytics 4 se împart în patru categorii: evenimentele colectate automat, evenimentele de măsurare îmbunătățite, evenimentele recomandate și evenimentele personalizate. Evenimentele de cuantificare colectate și îmbunătățite automat NU NECESITĂ adăugarea codului în pagina web sau în aplicație.

 • Evenimentele colectate automat sunt înregistrate automat (fără cod în pagină/în aplicație), cu condiția să aveți codul de bază pentru proprietatea Google Analytics 4 implementat pe site (fie prin gtag.js, fie în Google Manager de etichete). Evenimentele (și parametrii asociați) urmăresc numele și schema predefinite.
 • Evenimentele de urmărire îmbunătățită sunt un set special de evenimente înregistrate automat (fără cod în pagină) la proprietatea Google Analytics 4 și pot fi activate/dezactivate din interfața de utilizare a proprietății Google Analytics 4. Evenimentele și parametrii asociați urmăresc nume și scheme predefinite.

Următoarele tipuri de evenimente NECESITĂ ca respectivul cod să fie adăugat în pagina web sau în aplicație.

 • Evenimentele recomandate au nume și parametri predefiniți și sunt recomandate pentru anumite domenii de activitate. Implementarea evenimentelor recomandate împreună cu parametrii lor stabiliți oferă detalii maxime în rapoarte și vă ajută să profitați de cele mai recente funcții și integrări, pe măsură ce devin disponibile. Totuși, aceste evenimente nu sunt înregistrate automat; va trebui să adăugați cod în paginile web sau în aplicația dvs. Evenimentele sunt recomandate pentru:
 • Evenimentele personalizate sunt evenimente pe care le denumiți și implementați dvs. Înainte de a crea un eveniment personalizat, trebuie să folosiți toate funcțiile de cuantificare automată, îmbunătățită și evenimentele recomandate. Evenimentele de cuantificare automată și îmbunătățită oferă beneficii de înregistrare automată. Evenimentele recomandate oferă postcompatibilitate cu funcții viitoare. Evenimentele personalizate nu oferă aceste beneficii. 

Evenimentele și parametrii pentru evenimente trebuie să respecte limitele privind colectarea și configurarea pentru Google Analytics 4. Se recomandă să înregistrați parametrii de eveniment în IU pentru raportare ca să fie disponibili. În caz contrar, sunt disponibili numai prin BigQuery Export și pentru definițiile publicului.  

Maparea evenimentelor Google Analytics universal la Google Analytics 4 

Atunci când asociați evenimente dintr-o proprietate Google Analytics universal la o proprietate Google Analytics 4:  

 1. mai întâi, căutați un eveniment colectat automat. Dacă găsiți un eveniment care se potrivește, nu trebuie să creați din nou un alt eveniment. Dacă nu există niciun eveniment colectat automat, treceți la pasul 2;
 2. căutați evenimentul corespunzător cuantificării îmbunătățite. Dacă găsiți un eveniment care se potrivește, nu trebuie să creați din nou un alt eveniment;
 3. căutați un eveniment recomandat care se potrivește. Implementați etichetarea pentru a declanșa evenimentul recomandat;
 4. în final, dacă nu puteți găsi un eveniment echivalent corespunzător, creați propriul eveniment personalizat.

Alinierea evenimentelor web și în aplicații

Proprietățile Google Analytics 4 reunesc cuantificarea aplicațiilor și pe cea web; pe de altă parte, proprietățile Google Analytics universal sunt axate pe web. Atunci când mapați colectarea datelor din Google Analytics universal la colectarea datelor din Google Analytics 4, luați în considerare cerințele de cuantificare a aplicației. Dacă aveți un flux de date pentru aplicații în proprietatea Google Analytics 4 și căutați statistici pe mai multe platforme, colectarea datelor evenimentelor trebuie să fie unitară în aplicații și pe web. 

De exemplu, iată câteva lucruri de care să țineți cont:

 • aceleași evenimente trebuie să fie denumite în mod identic (de exemplu, evitați evenimentul accessory_purchase pe web vs. evenimentul access_purchase din aplicație);
 • aceleași evenimente trebuie să aibă aceiași parametri asociați (de exemplu, evitați să setați country drept evenimentul accessory_purchase pe web vs. country_code drept evenimentul accessory_purchase din aplicație);
 • evenimentele cu aceiași parametri asociați trebuie să aibă parametrii denumiți la fel (evitați să setați parametrul cc drept evenimentulaccessory_purchase pe web vs. country_code drept evenimentulaccessory_purchase în aplicație);
 • aceiași parametri trebuie să aibă valori comparabile setate în timpul colectării datelor. (de ex., evitați să setați US drept parametrul country_code pe web în loc de S.U.A. drept parametrul country_code în aplicație);
 • Valorile setate pentru codul de utilizator sunt de același tip în aplicație și pe web (de exemplu, evitați șirul 555321 pe web vs. numărul întreg 555321 din aplicație)
Cu o implementare consecventă și evenimente denumite, vă asigurați că datele despre aplicații și web sunt comparabile și că aveți o imagine corectă a parcursului utilizatorului final.

Ce se întâmplă dacă lăsați evenimentele Google Analytics universal neschimbate?

Trebuie să asociați evenimentele Google Analytics universal cu echivalentele Google Analytics 4, așa cum este menționat mai sus. Iată implicațiile în cazul în care nu faceți nimic:

 • dacă folosiți analytics.js pentru proprietatea Google Analytics universal: evenimentele Google Analytics universal nu vor fi colectate în proprietatea Google Analytics 4. Nu va fi colectat niciun eveniment asociat în proprietatea Google Analytics 4;
   
 • dacă folosiți gtag.js pentru proprietatea Google Analytics universal: schema de evenimente gtag.js rămâne consecventă* în toate proprietățile Google Analytics universal și Google Analytics 4. Astfel, evenimentele din proprietatea Google Analytics universal se vor mapa automat la evenimentele de proprietate Google Analytics 4, după cum se descrie mai jos. Acest lucru este valabil pentru evenimentele care urmează paradigma acțiune / categorie / etichetă / valoare. Rețineți că parametrii care se mapează automat de la proprietatea Google Analytics universal la proprietatea Google Analytics 4 pot fi interpretați ca parametri personalizați (dacă nu sunt asociați cu evenimente personalizate sau cu evenimente colectate automat ori evenimente de cuantificare îmbunătățite).
  *Acest lucru este valabil cu excepția evenimentelor de comerț electronic, care permit valori „complexe” ale parametrilor (mai multe perechi cheie-valoare).
 • Google Manager de etichete: noile etichete de șablon sunt folosite pentru a colecta date despre evenimente. Nu vor fi colectate date din evenimentele implementate prin etichetele de șablon pentru proprietăți Google Analytics universal.

Dacă folosiți gtag.js pentru proprietatea Google Analytics universal

Dacă proprietatea Google Analytics universal este implementată cu gtag.js („UA-XXXXXXXX”) și nu indică o anumită comandă „send_to”, evenimentele sunt translatate automat într-o proprietate Google Analytics 4 ori de câte ori se menționează un cod de măsurare („G-XXXXXXXX”) în configurare sau dacă se folosește o etichetă de site conectată.

Translatarea fuancționează astfel:

 • Acțiunea evenimentului devine Numele evenimentului în proprietatea Google Analytics 4;
 • Categoria, Eticheta și Valoarea evenimentului devin parametri în proprietatea Google Analytics 4. Limitele parametrilor sunt detaliate mai jos.

De exemplu, următorul eveniment dintr-o proprietate Google Analytics universal implementat prin gtag.js:

1: gtag('event', <action>, {

2: 'event_category': <category>,

3: 'event_label': <label>,

4: 'value': <value>

5: });

se translatează într-o proprietate Google Analytics 4 folosind următoarea semnătură generalizată pentru evenimente:

1: gtag('event', <event_name>, {

2: <parameter_1>: <parameter_1_value>,

3: <parameter_2>: <parameter_2_value>,

4: <parameter_3>: <parameter_3_value>,

5: ...

6: });

Prin urmare, <action> din proprietatea Google Analytics universal se mapează la parametrul <event_name> din proprietatea Google Analytics 4. „event_category”, „event_label”, „value” și valorile corespunzătoare acestora sunt mapate la parametri cu valori.

Convenții de denumire pentru evenimentele implementate manual

Dacă folosiți o valoare pentru „Numele evenimentului” care nu este unul dintre numele de evenimente colectate automat sau unul dintre numele de evenimente de măsurare îmbunătățită, evenimentul respectiv se contorizează drept eveniment colectat manual.

Puteți folosi maximum 500 de „Nume de eveniment” diferite. Folosiți cât mai mult numele de evenimente recomandate pentru a putea folosi rapoartele și funcțiile viitoare din proprietățile Google Analytics 4.

Parametrii evenimentului

Folosiți parametrii dacă vreți să trimiteți informații împreună cu un eveniment, pe lângă cele trimise de parametrii colectați automat. Toți parametrii pe care îi colectați sunt disponibili pentru definițiile publicului și în BigQuery.

Comportamentul parametrilor

Un parametru poate conține un număr nelimitat de valori unice. Însă există limite și comportamente importante de care trebuie să țineți cont atunci când configurați o proprietate Google Analytics 4 pe lângă o proprietate Google Analytics universal.

 • Puteți trimite maximum 25 de parametri personalizați pentru fiecare eveniment, iar valoarea fiecărui parametru poate avea 100 de caractere. 
 • Există o limită totală de 50 de texte personalizate și 50 de parametri numerici pentru fiecare proprietate.

Exemplu

Măsurați clicurile pe linkurile de descărcare din site-ul dvs. pentru videoclipuri. Structura de etichetare dintr-o proprietate Google Analytics universal poate arăta astfel:

 • event_category: „Videoclipuri”
 • action: „Descărcați”
 • event_label: „Povestea jucăriilor”

Dacă proprietatea Google Analytics universal a fost implementată prin gtag.js, acest eveniment va fi translatat într-o proprietate Google Analytics 4 aplicând următoarea logică:

 • „Descărcați” devine numele evenimentului;
 • „event_category” devine un parametru personalizat;
 • „event_label” devine un parametru personalizat.

O structură de eveniment generalizată ar arăta astfel:

 • event_category: [resourceType]
 • action: [interactionType]
 • event_label: [resourceName]
Într-o implementare gtag.js, „action” devine Numele evenimentului. Dacă aveți 10 tipuri de interacțiuni, acestea se vor translata în 10 Nume de evenimente diferite.

Pentru translatarea parametrilor de la proprietatea Google Analytics universal la proprietatea Google Analytics 4 se folosește un format similar. Parametrii „event_category” și „event_label” se adaugă la fiecare eveniment „action” nou.

Dacă aveți o structură de eveniment similară cu exemplul de mai sus:

 1. începeți să colectați datele. Examinați datele despre evenimente în BigQuery.
 2. verificați care dintre evenimentele existente sunt gestionate deja de evenimentele colectate automat și de măsurarea îmbunătățită. Adăugați comanda „send_to” pentru a trimite aceste evenimente numai la implementarea proprietății Google Analytics universal, nu la proprietatea Google Analytics 4.
 3. implementați evenimentele recomandate ori de câte ori este posibil.

Afișări de pagină și afișări de ecran

Afișările de pagină din Google Analytics universal sunt translatate în evenimentul page_view în proprietățile Google Analytics 4. Un eveniment page_view este declanșat automat de fragmentul config.js gtag.js sau de eticheta de configurare a configurațiilor Google Analytics 4 din Google Manager de etichete.

Unele atribute de afișare de pagină din Google Analytics universal au echivalente ale Google Analytics, după cum se arată mai jos:

Atributul Afișare de pagină în Google Analytics universal

Atributul Afișare de pagină în Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Fără

page_referrer

 

O vizionare a ecranului este varianta pentru aplicații a afișării de pagină.  În proprietățile Google Analytics 4, se declanșează un eveniment screen_view de fiecare dată când un utilizator vede un ecran. 

Nu este recomandat să comparați afișările de pagină dintre Google Analytics universal și Google Analytics 4, deoarece acestea sunt calculate diferit, iar numerele nu vor corespunde.

Sesiuni

O sesiune reprezintă un grup de interacțiuni care au loc pe site-ul dvs. într-un anumit interval de timp.

În Google Analytics universal, o sesiune poate conține mai multe afișări de pagină, evenimente, interacțiuni sociale și tranzacții de comerț electronic. De obicei, sesiunile sunt definite ca fiind încheiate după un interval de inactivitate de 30 de minute sau în cazul unui alt eveniment de resetare eligibil. 

Valorile sesiunilor Google Analytics 4 sunt derivate din evenimentul session_start, un eveniment colectat automat. Durata unei sesiuni se bazează pe intervalul de timp dintre primul și ultimul eveniment din sesiune. Acest element și altele asemănătoare pot genera diferențe între sesiuni între proprietățile Google Analytics universal și Google Analytics 4. 

Calcularea utilizatorilor activi

Activitatea utilizatorilor este detectată automat în Google Analytics 4.  Google Analytics universal se bazează pe cod de măsurare manuală (declanșarea unui eveniment interactiv). Un utilizator poate lansa o aplicație și poate fi considerat un utilizator activ în Google Analytics 4, dar nu și în Google Analytics universal. Acest lucru poate duce la un număr de utilizatori activi mai mare pentru Google Analytics 4.

Contorizarea sesiunilor

Anumite aspecte ale contorizării sesiunilor din Google Analytics 4 diferă de cele din Google Analytics universal. În Google Analytics Universal, o campanie nouă va începe o sesiune nouă, indiferent de activitate. În Google Analytics 4, o campanie nouă nu inițiază o sesiune nouă. Acest lucru poate duce la un număr de sesiuni mai mic în rapoartele Google Analytics 4.

Și accesările întârziate pot reprezenta un factor. În Google Analytics universal, accesările sunt prelucrate dacă ajung în decurs de 4 ore de la sfârșitul zilei anterioare. Google Analytics 4 prelucrează evenimente care ajung până la 72 de ore. Acest lucru poate duce la un număr de sesiuni mai mic în proprietatea dvs. Google Analytics universal, mai ales pentru aplicații, și poate duce la discrepanțe în cifre raportate în aceste 72 de ore.

Evenimentele Google Analytics înregistrate sunt încărcate automat când aplicațiile de fundal iOS sunt redate. Acest lucru nu este valabil în Google Analytics universal. Ca atare, este posibil ca valorile legate de iOS să fie semnificativ mai mari în rapoartele Google Analytics 4.

Parametri și valori personalizate

Parametrii personalizați și valorile personalizate din Google Analytics universal se folosesc pentru a adăuga informații în datele colectate. În Google Analytics 4, evenimentele sau parametrii de eveniment și proprietățile utilizatorilor au acest scop. Asociați parametrii și valorile personalizate după cum urmează, în funcție de aria de acoperire.

Aria de acoperire a proprietății dvs. Google Analytics universal

hărți pentru următoarele proprietăți din proprietatea Google Analytics 4

Axate pe accesări

Parametrii pentru evenimente sau evenimente

La nivel de utilizator 

Proprietățile utilizatorilor 

La nivel de sesiune 

Nu există echivalentul proprietății din Google Analytics 4

Aria de acoperire a produsului

Parametri pentru comerțul electronic 

Evenimentele, parametrii evenimentului și proprietățile utilizatorilor trebuie să respecte limitele proprietății Google Analytics 4.

Grupare în funcție de conținut

În Google Analytics universal, cu ajutorul grupării în funcție de conținut puteți să grupați conținutul într-o structură logică, după care să vedeți și să comparați valori în funcție de numele grupului.  De exemplu, puteți consulta numărul cumulat de afișări ale tuturor paginilor dintr-un grup, precum „Bărbați/Cămăși”, după care puteți consulta detalii despre fiecare adresă URL sau titlu de pagină din grupul respectiv.

Proprietățile Google Analytics 4 au un parametru de eveniment predefinit pentru gruparea în funcție de conținut (content_group în gtag.js sau Grupare în funcție de conținut în Google Manager de etichete), care completează datele din parametrul Grupare în funcție de conținut. Parametrii suplimentari ai grupării în funcție de conținut Google Analytics universal pot fi implementați și funcționează separat în GA4 ca parametri personalizați la nivel de eveniment.

Cod de utilizator

Funcția cod de utilizator din Google Analytics universal și Google Analytics 4 are un scop similar, de a le oferi utilizatorilor un spațiu de identitate ca să își analizeze datele. Dintr-un punct de colectare a datelor, nu sunt necesare modificări specifice pentru a asocia codurile de utilizator într-o proprietate Google Analytics universal la o proprietate Google Analytics 4.

Codul de utilizator din proprietățile Google Analytics 4 oferă o imagine pe mai multe platforme și dispozitive a modului în care interacționează utilizatorii cu aplicația sau cu site-ul dvs. Pentru a folosi această funcție, trebuie să puteți genera propriile coduri unice și permanente, să le desemnați utilizatorilor și să le includeți în datele trimise la Analytics. Analytics creează o singură cale a utilizatorului pe baza tuturor datelor asociate aceluiași cod de utilizator. Spre deosebire de Google Analytics universal, o proprietate Google Analytics 4 încorporează automat codul de utilizator în toate rapoartele, analizele și statisticile și nu necesită o vizualizare de raportare User ID separată.

Alinierea între aplicație și web

Dacă trebuie să obțineți o imagine de ansamblu a utilizatorilor din aplicații și de pe web, implementarea codului de utilizator pe web trebuie să corespundă implementării codului de utilizator în aplicație. Asigurați-vă că:

 • același identificator este folosit pentru a urmări utilizatorii în aplicații și pe web;
 • valorile transmise prin codul de utilizator au același tip în aplicație și pe web (de exemplu, șirul 555321 pe web și numărul întreg 555321 din aplicație)

Codul de client

Codul de client este un șir unic, generat aleatoriu care acționează ca un identificator pseudoanonim și care identifică în mod anonim o instanță de browser. Acestea sunt stocate în cookie-urile browserului, astfel că vizitele ulterioare pe același site pot fi asociate aceluiași utilizator.

Codul de client din Google Analytics universal și Google Analytics 4 are aceeași semantică și același scop pentru a oferi un identificator de utilizator pseudonim. Aplicația echivalentă din proprietatea Google Analytics 4 este denumită codul instanței al aplicației.

Parametri (proprietăți Google Analytics 4)

În proprietățile Google Analytics 4, puteți trimite parametri pentru fiecare eveniment. Parametrii sunt informații suplimentare, care pot să indice în continuare acțiunea realizată de utilizator sau să adauge context suplimentar la eveniment. De exemplu, parametrii pot fi folosiți pentru a descrie valoarea achiziției sau pentru a oferi context publicului, explicând cum și de ce a fost înregistrat evenimentul.

Anumiți parametri, precum page_title, sunt trimiși automat. În plus față de parametrii înregistrați automat, puteți înregistra până la 25 de parametri în fiecare eveniment. Pentru un eveniment de tip joc, cum ar fi level_up, de exemplu, vă recomandăm să adăugați parametri precum level_number, character_name etc. Pentru un eveniment de conținut, cum ar fi content_view, vă recomandăm să adăugați parametri precum article_id, article_title, author_name, author_id și așa mai departe.

Proprietatea utilizatorului (proprietăți Google Analytics 4)

Proprietățile utilizatorilor reprezintă atribute despre utilizatorii care interacționează cu aplicația sau site-ul dvs. Acestea sunt folosite pentru a descrie segmente ale bazei dvs. de utilizatori, cum ar fi preferințele de limbă sau locația geografică.  Analytics înregistrează automat anumite proprietăți ale utilizatorului

Setările pentru colectarea datelor care pot fi migrate

Următoarele setări de colectare a datelor vor fi transferate individual de la Google Analytics universal la Google Analytics 4, cât timp se implementează colectarea datelor privind proprietateaGoogle Analytics în gtag.js sau Google Manager de etichete. 

Setările pentru colectarea datelor fără echivalent în Google Analytics 4 

Gruparea evenimentelor

Codul gtag.js JavaScript grupează majoritatea evenimentelor la nivel de client într-o singură solicitare HTTP. Cu toate acestea:

 • evenimentele de conversie sunt transmise întotdeauna imediat, deși este posibil să facă parte dintr-o grupare;
 • containerele încărcate în modul de remediere a erorilor nu vor grupa niciodată evenimentele, pentru a facilita folosirea DebugView în timp real;
 • dacă există evenimente disponibile în continuare la nivel de client atunci când utilizatorul părăsește pagina (de exemplu, navigând la altă pagină), evenimentele respective sunt trimise imediat;
 • în browserele care nu acceptă API-ul sendBeacon, toate evenimentele sunt trimise pe măsură ce au loc, fără a fi grupate.

Compararea datelor din rapoarte în proprietățile Google Analytics universal și Google Analytics 4

Pe lângă diferențele dintre modelul de date descrise în acest articol,  setările dvs. pentru etichetare și configurare pot cauza variații între datele privind proprietățile Google Analytics universal și Google Analytics 4. Atunci când comparați datele privind proprietățile Google Analytics 4 cu datele Google Analytics universal, asigurați-vă că:

 • codul de urmărire (din proprietatea Google Analytics universal) și codul de măsurare (din proprietatea Google Analytics 4) reprezintă date de colectare din aceleași pagini web;
 • ambele proprietăți au implementări de etichete echivalente. De exemplu, consultați aceste recomandări atunci când folosiți etichete de site-uri conectate;
 • toate etichetele se declanșează. Google Tag Assistant vă poate ajuta să verificați dacă etichetele funcționează corect;
 • proprietatea Google Analytics universal și proprietatea Google Analytics 4 folosesc aceleași fusuri orare (Setările proprietății > Fusul orar pentru raportare);
 • comparați o vizualizare nefiltrată din proprietatea Google Analytics universal cu un singur flux de date web din proprietatea Google Analytics 4;
 • atât proprietatea Google Analytics universal, cât și proprietatea Google Analytics 4 colectează date de cel puțin 30 de minute, astfel încât să puteți compara datele din rapoartele în timp real.

Cu toate condițiile de mai sus, puteți compara următoarele date din rapoartele în timp real între proprietatea dvs. Google Analytics universal și proprietatea Google Analytics 4:

Raportul/valoarea proprietății AU Raportul/valoarea proprietății Google Analytics 4

Vizualizări de pagină

Timp real > Conținut > fila Afișări de pagină

Numărul de evenimente (pentru evenimentul page_view)

Cardul În timp real > Numărul de evenimente în funcție de numele evenimentului

Atingerea obiectivelor

În timp real > Conversii

Conversii

Cardul Conversii în funcție de numele evenimentului

(Dacă ați activat un eveniment drept conversie care se asociază cu unul dintre obiectivele de atingere a obiectivului, de exemplu, ați creat și ați activat drept conversie ca eveniment pentru deschiderea unei anumite pagini care se mapează la unul dintre obiectivele dvs. de destinație.)

 

A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?
Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal
Căutaţi în Centrul de ajutor
true
69256
false