[UA→GA4] Universal Analytics un Google Analytics 4 datu salīdzinājums

Universal Analytics un Google Analytics 4 datu modeļu salīdzinājums
Šajā rakstā ir izskaidrotas atšķirības starp UA un GA4 datu modeļiem. Lai izprastu atšķirības starp konkrētiem rādītājiem pakalpojumos UA un GA4 (piemēram, salīdzinot lapu skatījumu skaitu pakalpojumos GA4 un UA), izlasiet šo rakstu.
Šajā rakstā ietvertās tēmas

Trāpījumu veidi

Universal Analytics trāpījumu veidi ietver lapu trāpījumus, notikumu trāpījumus, e-komercijas trāpījumus un sociālo tīklu mijiedarbības trāpījumus.

Savukārt Google Analytics 4 datu novērtēšanas pamatā ir notikumi un princips, ka jebkuru mijiedarbību var tvert kā notikumu. Tāpēc Universal Analytics īpašuma trāpījumu veidi tiek pārvērsti par notikumiem Google Analytics 4 īpašumā.

Universal Analytics īpašumā

trāpījuma veids ...

tiek tverts

Google Analytics 4 īpašumā kā ...

Lapas skatījums

Notikums

Notikums

Notikums

Sociālie tīkli

Notikums

Darījums/e-komercija

Notikums

Lietotāja laiks

Notikums

Izņēmums

Notikums

Lietotnes/ekrāna skatījums

Notikums

Notikumi

Notikumi parāda pamata datu modeļu atšķirības starp Universal Analytics un Google Analytics 4 īpašumiem.

Universal Analytics notikumam ir kategorija, darbība un iezīme, kā arī savs trāpījuma veids. Google Analytics 4 īpašumos katrs “trāpījums” ir notikums; starp trāpījumu veidiem nav atšķirības. Piemēram, kad kāds skata kādu no jūsu vietnes lapām, tiek aktivizēts notikums page_view

Google Analytics 4 notikumiem nav norādes par kategoriju, darbību un iezīmi, un atšķirībā no Universal Analytics pārskatiem Google Analytics 4 pārskatos netiek norādīta kategorija, darbība un iezīme. Tāpēc ieteicams pārdomāt datu vākšanas iespējas atbilstoši Google Analytics 4 modelim, nevis pārcelt pašreizējo notikumu struktūru uz pakalpojumu Google Analytics 4.

Lapas skatījumi un ekrāna skatījumi

Lapas skatījumi pakalpojumā Universal Analytics ir norādīti kā page_view notikums Google Analytics 4 īpašumos. Notikumu page_view automātiski aktivizē config gtag komanda vai Google Analytics 4 konfigurācijas tags Google tagu pārvaldniekā.

Dažiem Universal Analytics lapas skatījuma atribūtiem ir Google Analytics 4 ekvivalenti, kā norādīts tālāk.

Lapas skatījuma atribūts pakalpojumā Universal Analytics

Lapas skatījuma atribūts pakalpojumā Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Nav

page_referrer

 

Ekrāna skatījums ir tas pats, kas lapas skatījums lietotnē. Google Analytics 4 īpašumos notikums screen_view tiek aktivizēts ikreiz, kad lietotājs skata ekrānu.

Lapas skatījumu kopskaitam pakalpojumos Universal Analytics un Google Analytics 4 ir jābūt diezgan līdzīgam — parasti tas atšķiras par dažiem procentpunktiem, jo Google tags darbojas identiski, reģistrējot lapas skatījumu trāpījumus. Kopsummu atšķirības diapazona iemesls parasti ir pakalpojumos Universal Analytics un Google Analytics 4 lietotie atšķirīgie filtri.

Sesijas

Sesija ir tādu lietotāju mijiedarbību grupa, kas tiek veiktas jūsu tīmekļa vietnē noteiktā laika posmā.

Pakalpojumā Universal Analytics sesija var ietvert vairākus lapas skatījumus, notikumus, sociālās mijiedarbības un e-komercijas darījumus. Sesijas parasti tiek definētas kā beigušās, ja pēc sesijas nav veiktas nekādas darbības 30 minūtes vai ja tiek reģistrēts cits kvalificētas atiestatīšanas notikums. 

Google Analytics 4 sesijas metrika tiek iegūta no notikuma session_start, kas ir automātiski savākts notikums. Sesijas ilguma pamatā ir laika posms starp pirmo un pēdējo notikumu sesijas laikā. Šīs un citas nianses var radīt sesiju datu neatbilstību Universal Analytics un Google Analytics 4 īpašumos. 

Aktīvo lietotāju skaita aprēķināšana

Lietotāju aktivitāte pakalpojumā Google Analytics 4 tiek noteikta automātiski.  Savukārt Universal Analytics izmanto manuālu instrumentāciju (interaktīva notikumu aktivizēšana). Lietotājs var palaist lietotni un tikt uzskatīts par aktīvu lietotāju pakalpojumā Google Analytics 4, bet ne pakalpojumā Universal Analytics. Tādējādi pakalpojumā Google Analytics 4 aktīvo lietotāju skaits var būt lielāks.

Sesiju skaits

Dažos aspektos sesiju skaitīšana pakalpojumā Google Analytics 4 atšķiras no sesiju skaitīšanas pakalpojumā Universal Analytics. Pakalpojumā Universal Analytics, sākoties jaunai kampaņai, neatkarīgi no aktivitātes sākas jauna sesija. Pakalpojumā Google Analytics 4, sākoties jaunai kampaņai, nesākas jauna sesija. Tāpēc sesiju skaits Google Analytics 4 īpašumā var būt mazāks.

Datus var ietekmēt arī novēloti trāpījumi. Novēloti trāpījumi ir tie trāpījumi, kas netiek nosūtīti nekavējoties. Pakalpojumā Universal Analytics trāpījumi tiek apstrādāti, ja tie tiek saņemti četru stundu laikā pēc iepriekšējās dienas beigām. Pakalpojumā Google Analytics 4 notikumi tiek apstrādāti, ja tie tiek saņemti pat ar 72 stundu aizkavi. Tā kā Google Analytics 4 notikumi tiek apstrādāti plašākā laika diapazonā, Google Analytics 4 īpašumā var tikt norādīts lielāks sesiju skaits, turklāt minēto 72 stundu laikā var mainīties pārskatos iekļautie skaitļi.

Piemēram, pieņemsim, ka lietotājs, mobilajā ierīcē pārlūkojot jūsu vietni, zaudē interneta savienojumu, bet pēc 48 stundām atjauno savienojumu. Pakalpojumā Google Analytics 4 novēlotais trāpījums tiek apstrādāts, savukārt Universal Analytics — ne, tādējādi pakalpojumā Google Analytics 4 tiek norādīts lielāks sesiju skaits.

Reģistrētie Google Analytics 4 notikumi tiek automātiski augšupielādēti, kad iOS lietotnes darbojas fonā. Pakalpojumā Universal Analytics tā nenotiek. Tādējādi ar iOS saistītās metrikas skaitļi var būt ievērojami lielāki par Google Analytics 4 pārskatos norādītajiem skaitļiem.

Pielāgotas kategorijas/metrika

Pielāgotās kategorijas un pielāgotā metrika pakalpojumā Universal Analytics tiek izmantota, lai pievienotu informāciju savāktajiem datiem. Pakalpojumā Google Analytics 4 šajā nolūkā tiek izmantoti notikumu parametri. Saistiet pielāgotās kategorijas un metriku atbilstoši tālāk norādītajam tvērumam.

Tvērums Universal Analytics īpašumā

saistīšana ar tālāk norādīto Google Analytics 4 īpašumā

Trāpījumus aptverošs

Notikumus aptveroša pielāgotā kategorija

Lietotājus aptverošs 

Lietotājus aptveroša pielāgotā kategorija 

Sesijas aptverošs 

Nav Google Analytics 4 īpašuma ekvivalenta

Produktus aptverošs

E-komercijas parametri 

Uz notikumiem, notikumu parametriem un lietotāja parametriem attiecas Google Analytics 4 īpašumā noteiktie ierobežojumi.

Satura grupēšana

Pakalpojumā Universal Analytics satura grupēšana ļauj grupēt saturu loģiskā struktūrā un pēc tam skatīt un salīdzināt metriku pēc grupas nosaukuma. Piemēram, varat uzzināt visu lapu skatījumu kopskaitu kādā grupā, piemēram, “Vīriešiem/krekli”, un pēc tam skatīt katru grupas URL vai lapas nosaukumu.

Google Analytics 4 īpašumiem ir viens iepriekš definēts notikuma parametrs satura grupēšanai (“content_group” tagā gtag.js vai “Satura grupēšana” Google tagu pārvaldniekā), kas aizpilda datus kategorijā “Satura grupēšana”. Papildu Universal Analytics satura grupēšanas kategorijas var ieviest pakalpojumā GA4 atsevišķi kā notikumus aptverošas pielāgotās kategorijas, un šīs kategorijas pakalpojumā GA4 darbosies neatkarīgi viena no otras.

User ID

Identifikatoram User ID pakalpojumā Universal Analytics un Google Analytics 4 ir līdzīgs mērķis — nodrošināt identitātes vietu lietotājiem datu analīzei. Raugoties no datu vākšanas skatupunkta, nav jāveic īpašas izmaiņas, lai saistītu User ID Universal Analytics īpašumā ar Google Analytics 4 īpašumu.

Identifikators User ID Google Analytics 4 īpašumos piedāvā starpplatformu un vairāku ierīču skatu, kurā attēlots, kā lietotāji mijiedarbojas ar jūsu lietotni vai vietni. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāprot izveidot unikālus un pastāvīgus ID, konsekventi tie jāpiešķir saviem lietotājiem, kā arī šie ID ir jāiekļauj datos, ko sūtāt pakalpojumam Analytics. Analytics no visiem ar vienu User ID saistītajiem datiem izveido vienu lietotāja ceļu. Atšķirībā no Universal Analytics īpašumiem Google Analytics 4 īpašums dabiski iekļauj User ID visos pārskatos, analīzēs un ieskatos, un tam nav nepieciešams atsevišķs User ID pārskatu sniegšanas skats.

Lietotnes un tīmekļa sastatīšana

Ja vēlaties iegūt vienotu priekšstatu par lietotnes un tīmekļa lietotājiem, pārbaudiet, vai User ID ievietošana tīmeklī atbilst User ID ievietošanai lietotnei. Ir jānodrošina tālāk norādītais.

 • Lietotāju uzskaitei lietotnē un tīmeklī tiek izmantots viens un tas pats identifikators.
 • Identifikatoram User ID nodoto vērtību veids lietotnē un tīmeklī ir viens un tas pats (piemēram, virkne '555321' tīmeklī un vesels skaitlis 555321 lietotnē).

Client ID

Client ID ir unikāla, nejauši ģenerēta virkne, kas darbojas kā pseidoanonīms identifikators un kas anonīmi identificē pārlūkprogrammas instanci. Tas tiek glabāts pārlūkprogrammas sīkfailos, tāpēc turpmākie vienas un tās pašas vietnes apmeklējumi var tikt saistīti ar vienu un to pašu lietotāju.

Identifikatoram Client ID pakalpojumā Universal Analytics un Google Analytics 4 tiek izmantota viena un tā pati semantika, un to mērķis ir nodrošināt pseidonimizētu lietotāja identifikatoru. Lietotnes ekvivalents Google Analytics 4 īpašumā tiek dēvēts par lietotnes instances ID.

Parametri (Google Analytics 4 īpašumi)

Google Analytics 4 īpašumos varat nosūtīt parametrus katrā notikumā. Parametri ir papildu informācija, kas var sīkāk norādīt lietotāju veikto darbību vai papildināt notikuma kontekstu. Piemēram, parametrus var izmantot, lai aprakstītu pirkuma vērtību vai nodrošinātu kontekstu par to, kur, kā un kāpēc notikums tika reģistrēts.

Daži parametri, piemēram, page_title, tiek nosūtīti automātiski. Papildus automātiski reģistrētiem parametriem katrā notikumā varat reģistrēt līdz 25 parametriem. Piemēram, ar spēli saistītam notikumam kā level_up varat pievienot tādus parametrus kā level_number, character_name u.c. Vai arī ar saturu saistītam notikumam, piemēram, content_view, varat pievienot tādus parametrus kā article_id, article_title, author_name, author_id utt.

Lietotāja parametrs (Google Analytics 4 īpašumi)

Lietotāju parametri ir atribūti, kas raksturo jūsu lietotāju pamatgrupas, un tie var būt, piemēram, valodas preferences vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Analytics automātiski reģistrē dažas lietotāju kategorijas, tāpēc jums nav tām jāiestata lietotāju parametri.

Datu vākšanas iestatījumi, kurus var migrēt

Tālāk norādītie datu vākšanas iestatījumi tiek migrēti “viens pret vienu” no Universal Analytics uz Google Analytics 4, ja vien jūsu Universal Analytics īpašuma datu vākšana tiek ieviesta tagā gtag.js vai Google tagu pārvaldniekā. 

Datu vākšanas iestatījumi bez līdzvērtīgiem iestatījumiem pakalpojumā Google Analytics 4 

 • Kontrole pār IP anonimizāciju — Google Analytics 4 īpašumos IP anonimizācija ir iespējota pēc noklusējuma 
 • Pielāgots uzdevums (tikai analytics.js) — pakalpojumā Google Analytics 4 pašlaik nav pieejams
 • Laiks — nav pieejams pakalpojumā Google Analytics 4 

Notikumu grupēšana Google Analytics 4 īpašumiem

Google Analytics 4 īpašumos lielākā daļa notikumu tiek grupēti klienta pusē. Tomēr jāņem vērā tālāk norādītais.

 • Reklāmguvumu notikumi vienmēr tiek pārsūtīti nekavējoties neatkarīgi no tā, vai tie ir daļa no grupas
 • Atkļūdošanas režīmā ielādēti konteineri nekad negrupē notikumus, lai varētu tos rādīt reāllaikā DebugView pārskatā
 • Ja kāds notikums joprojām tiek aizturēts klienta pusē, kad lietotājs atstāj lapu (piemēram, pārejot uz citu lapu), šie notikumi tiek nosūtīti nekavējoties
 • Pārlūkprogrammu vidē, kas neatbalsta sendBeacon API, visi notikumi tiek nosūtīti uzreiz bez grupēšanas.

Pārskatu datu salīdzināšana Universal Analytics un Google Analytics 4 īpašumos

Papildus šajā rakstā norādītajām datu modeļa atšķirībām tagu pievienošanas un konfigurācijas iestatījumi var izraisīt Universal Analytics un Google Analytics 4 īpašuma datu atšķirības. Salīdzinot Google Analytics 4 īpašuma datus ar Universal Analytics datiem, noteikti ņemiet vērā tālāk norādīto.

 • Gan izsekošanas ID (no Universal Analytics īpašuma), gan taga ID (no Google Analytics 4 īpašuma) vāc datus no vienām un tām pašām tīmekļa lapām.
 • Abiem īpašumiem ir līdzvērtīga tagu ieviešanas pieeja. Piemēram, pārskatiet šos apsvērumus, ja izmantojat saistītos vietnes tagus.
 • Visi tagi tiek aktivizēti sekmīgi. Google tagu pārvaldnieks var palīdzēt pārbaudīt, vai tagi darbojas pareizi.
 • Universal Analytics īpašumā un Google Analytics 4 īpašumā tiek izmantotas vienas un tās pašas laika joslas (Īpašuma iestatījumi > Pārskatā izmantotā laika josla).
 • Varat salīdzināt nefiltrētu skatu savā Universal Analytics īpašumā un vienotu tīmekļa datu straumi Google Analytics 4 īpašumā.
 • Gan Universal Analytics īpašums, gan Google Analytics 4 īpašums vāc datus vismaz par 30 minūtēm, lai jūs varētu salīdzināt datus reāllaika pārskatos.

Ja viss iepriekš minētais tiek ņemts vērā, varat salīdzināt tālāk norādītos Universal Analytics īpašuma un Google Analytics 4 īpašuma datus reāllaika pārskatos.

UA īpašuma metrika/pārskats Google Analytics 4 īpašuma metrika/pārskats

Lapas skatījumi

Reāllaiks > Saturs > cilne Lapas skatījumi

Notikumu skaits (notikumam “page_view”)

Reāllaiks > kartīte Notikumu skaits pēc notikuma nosaukuma

Mērķu izpildes

Reāllaiks > Reklāmguvumi

Reklāmguvumi

Kartīte Reklāmguvumi pēc notikuma nosaukuma

(Ja iespējojāt notikumu kā reklāmguvumu, kas saistīts ar vienu no jūsu mērķu izpildes gadījumiem, piemēram, kā reklāmguvumu izveidojāt un iespējojāt vienu noteiktu lapu, kas saistīta ar kādu no jūsu galamērķiem.)

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

false
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
69256
false
false