[UA→GA4] „Universal Analytics“ ir „Google Analytics 4“ duomenys

„Universal Analytics“ ir „Google Analytics 4“ duomenų modelių palyginimas
Šiame straipsnyje paaiškinti UA ir GA4 duomenų modelių skirtumai. Jei norite suprasti konkrečios metrikos skirtumus UA ir GA4 nuosavybėse (pvz., palyginti puslapio peržiūrų, kurias matote GA4 ir UA, skaičius), skaitykite šį straipsnį.
Šiame straipsnyje

Įvykių tipai

„Universal Analytics“ įvykių tipai apima puslapio įvykius, įvykusius įvykius, el. prekybos įvykius ir socialinės sąveikos įvykius.

O štai „Google Analytics 4“ duomenys pagrįsti įvykiais, remiantis principu, kad bet kokia sąveika gali būti užfiksuota kaip įvykis. Todėl „Universal Analytics“ nuosavybės įvykių tipai „Google Analytics 4“ nuosavybėje paverčiami įvykiais.

„Universal Analytics“ nuosavybės

įvykis…

„Google Analytics 4“ nuosavybėje

fiksuojamas kaip…

Puslapio peržiūra

Įvykis

Įvykis

Įvykis

Socialiniai tinklai

Įvykis

Operacija / el. prekyba

Įvykis

Naudotojo laikas

Įvykis

Išimtis

Įvykis

Programos / ekrano peržiūra

Įvykis

Įvykiai

Įvykiai parodo pagrindinį duomenų modelių skirtumą „Universal Analytics“ ir „Google Analytics 4“ nuosavybėse.

„Universal Analytics“ įvykis turi kategoriją, veiksmą ir etiketę ir yra savo paties įvykio tipas. „Google Analytics 4“ nuosavybėse kiekvienas įvykis yra įvykis; nėra skirtingų tipų įvykių. Pvz., kai kas nors peržiūri vieną iš jūsų svetainės puslapių, suaktyvinamas įvykis page_view

„Google Analytics 4“ įvykiuose nėra kategorijos, veiksmo ir etiketės. Kitaip nei „Universal Analytics“ ataskaitose, „Google Analytics 4“ ataskaitose nepateikiama kategorija, veiksmas ir etiketė. Todėl vertėtų iš naujo apsvarstyti duomenų rinkimą pagal „Google Analytics 4“ modelį, o ne susieti esamo įvykio struktūrą su „Google Analytics 4“.

Puslapio ir ekrano peržiūros

„Universal Analytics“ puslapio peržiūros „Google Analytics 4“ nuosavybėse paverčiamos įvykiu page_view. Įvykis page_view automatiškai suaktyvinamas naudojant „gtag“ komandą config arba „Google Analytics 4“ konfigūracijos žymą „Google“ žymų tvarkytuvėje.

Kai kurie „Universal Analytics“ puslapio peržiūros atributai turi „Google Analytics 4“ atitikmenis, kaip parodyta toliau.

Puslapio peržiūros atributas sistemoje „Universal Analytics“

Puslapio peržiūros atributas sistemoje „Google Analytics 4“

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Nėra

page_referrer

 

Ekrano peržiūra – tai programos puslapio peržiūros atitikmuo.„Google Analytics 4“ nuosavybėse įvykis screen_view suaktyvinamas kiekvieną kartą naudotojui peržiūrint ekraną.

Sistemose „Universal Analytics“ ir „Google Analytics 4“ bendras puslapio peržiūrų skaičius turėtų būti panašus ir paprastai skiriasi ne daugiau nei keliais procentais, nes įrašant puslapių peržiūrų įvykius „Google“ žymė veikia identiškai. Bendro skaičiaus skirtumų paprastai susidaro dėl skirtingų filtrų, taikomų sistemose „Universal Analytics“ ir „Google Analytics 4“.

Seansai

Seansas – tai grupė naudotojų sąveikų, vykstančių svetainėje tam tikrą laikotarpį.

„Universal Analytics“ seansas gali apimti kelias puslapio peržiūras, įvykius, socialines sąveikas ir el. prekybos operacijas. Paprastai apibrėžiama, kad seansai baigiami, kai yra 30 minučių neaktyvumo laikotarpis arba pastebimas kitas atitinkamas nustatymo iš naujo įvykis. 

„Google Analytics 4“ seansų metrika gaunama iš įvykio session_start, automatiškai renkamas įvykis. Seanso trukmė nustatoma pagal laikotarpį nuo pirmo iki paskutinio seanso įvykio. Dėl šių ir kitų aspektų gali atsirasti „Universal Analytics“ ir „Google Analytics 4“ nuosavybių seansų skirtumų. 

Aktyvių naudotojų skaičiaus nustatymas

Naudotojo veikla „Google Analytics 4“ aptinkama automatiškai.  O „Universal Analytics“ remiamasi neautomatiniu stebimumu ir vertinamumu (suaktyvinant interaktyvų įvykį). Naudotojas gali paleisti programą ir būti laikomas aktyviu „Google Analytics 4“ naudotoju, tačiau taip nėra naudojant „Universal Analytics“. Todėl „Google Analytics 4“ gali būti daugiau aktyvių naudotojų.

Seansų skaičiavimas

Kai kurie seansų skaičiavimo sistemoje „Google Analytics 4“ aspektai skiriasi nuo „Universal Analytics“. Naudojant „Universal Analytics“, naujoje kampanijoje bus pradėtas naujas seansas, neatsižvelgiant į veiklą. Sistemoje „Google Analytics 4“ naujas seansas naujoje kampanijoje nepradedamas. Todėl „Google Analytics 4“ nuosavybėje gali būti nurodyta mažiau seansų.

Tai gali lemti ir vėlyvi įvykiai. Vėlyvi įvykiai – tai įvykiai, kurie nėra siunčiami iš karto. „Universal Analytics“ įvykiai apdorojami, jei yra perduodami per keturias valandas, pasibaigus ankstesnei dienai. Sistemoje „Google Analytics 4“ įvykiai apdorojami, jei vėluoja iki 72 valandų. Kadangi sistemoje „Google Analytics 4“ apdorojami ilgesnio laikotarpio įvykiai, „Google Analytics 4“ nuosavybėje galite pastebėti didesnį seansų skaičių, taip pat gali skirtis ataskaitose pateikti skaičiai per šias 72 valandas.

Pavyzdžiui, naudotojas praranda ryšį naršydamas svetainę mobiliajame įrenginyje ir ryšys atkuriamas po 48 valandų. „Google Analytics 4“ apdoroja vėlyvą įvykį, o „Universal Analytics“ – ne, todėl „Google Analytics 4“ sugeneruoja didesnį seansų skaičių.

Registruoti „Google Analytics 4“ įvykiai įkeliami automatiškai, kai „iOS“ programos veikia fone. Taip nėra sistemos „Universal Analytics“ atveju. Todėl „Google Analytics 4“ ataskaitos su „iOS“ susijusi metrika gali būti gerokai didesnė.

Tinkinti aspektai ir (arba) metrika

Tinkinti aspektai ir tinkinta metrika „Universal Analytics“ nuosavybėse naudojami informacijai pridėti prie surinktų duomenų. „Google Analytics 4“ nuosavybėse šiuo tikslu naudojami įvykių parametrai. Susiekite tinkintus aspektus ir metriką, kaip nurodyta toliau, atsižvelgdami į jų apimtį.

Apimtis „Universal Analytics“ nuosavybėje

Susiejama su toliau nurodytais elementais „Google Analytics 4“ nuosavybėje

Įvykių apimtis

Įvykio apimties tinkintas aspektas

Naudotojo apimtis 

Naudotojo apimties tinkintas aspektas 

Seanso apimtis 

Nėra atitinkamo „Google Analytics 4“ nuosavybės elemento

Produkto apimtis

El. prekybos parametrai 

Įvykiams, įvykių parametrams ir naudotojų ypatybėms taikomi „Google Analytics 4“ nuosavybės apribojimai.

Turinio grupavimas

„Universal Analytics“ turinio grupavimas leidžia sugrupuoti turinį į loginę struktūrą, tada peržiūrėti ir palyginti metriką pagal grupės pavadinimą.Pavyzdžiui, galite peržiūrėti sukauptą visų grupės, pvz., „Vyriški / Marškiniai“, puslapių peržiūrų skaičių, tada įsigilinti į kiekvieną grupės URL ar puslapio pavadinimą.

„Google Analytics 4“ nuosavybėse yra vienas iš anksto nustatytas turinio grupės įvykio parametras (naudojant gtag.js – „content_group“, o naudojant GŽT – „Turinio grupė“), kurį taikant užpildomi aspekto „Turinio grupė“ duomenys. GA4 nuosavybėse galima įdiegti papildomų „Universal Analytics“ turinio grupės aspektų ir naudoti juos atskirai kaip įvykio apimties tinkintus aspektus.

Naudotojo ID

Naudotojo ID sistemose „Universal Analytics“ ir „Google Analytics 4“ naudojamas tuo pačiu tikslu – naudotojų nustatymo sąlygoms sudaryti, kad būtų galima analizuoti duomenis. Atsižvelgiant į duomenų rinkimą, nereikia konkrečių pakeitimų norint susieti naudotojų ID „Universal Analytics“ nuosavybėje su „Google Analytics 4“ nuosavybe.

Naudotojo ID „Google Analytics 4“ nuosavybėse teikia kelių platformų, kelių įrenginių rodinį, kaip naudotojai sąveikauja su jūsų programa arba svetaine. Norėdami naudotis šia ypatybe, turite turėti galimybę generuoti unikalius pastovius ID, nuolat priskirti tuos ID naudotojams ir įtraukti ID į duomenis, kuriuos siunčiate „Analytics“. „Analytics“ sukuria vieno naudotojo kelionę iš visų su tuo pačiu naudotojo ID susijusių duomenų. Kitaip nei „Universal Analytics“, „Google Analytics 4“ nuosavybėje į visas ataskaitas, analizes ir įžvalgas įtrauktas savas Naudotojo ID, todėl ataskaitų peržiūrai nereikalingas atskiras Naudotojo ID.

Derinimas programoje ir žiniatinklyje

Jei norite gauti išsamų naudotojų rodinį programoje ir žiniatinklyje, įsitikinkite, kad Naudotojo ID diegimas žiniatinklyje atitinka Naudotojo ID diegimą programoje. Įsitikinkite, kad:

 • Tas pats identifikatorius naudojamas naudotojams stebėti programoje ir žiniatinklyje.
 • Perduotos Naudotojo ID vertės yra to paties tipo visoje programoje ir žiniatinklyje (pvz., eilutė „555321“ žiniatinklyje ir sveikasis skaičius 555321 programoje)

Kliento ID

Kliento ID yra unikali, atsitiktinai sugeneruota eilutė, kuri veikia kaip pseudoniminis identifikatorius ir pseudonimiškai identifikuoja naršyklės atvejį. Jis saugomas naršyklės slapukuose, todėl vėlesni apsilankymai toje pačioje svetainėje gali būti susieti su tuo pačiu naudotoju.

Kliento ID sistemose „Universal Analytics“ ir „Google Analytics 4“ naudoja tas pačias semantines vertes ir yra naudojamas tuo pačiu tikslu, siekiant pateikti pseudoniminį naudotojo identifikatorių. Programos atitikmuo „Google Analytics 4“ nuosavybėje yra programos objekto ID.

Parametrai („Google Analytics 4“ nuosavybės)

„Google Analytics 4“ nuosavybėse galite siųsti parametrus su kiekvienu įvykiu. Parametrai yra papildoma informacija, kuria galima patikslinti veiksmą, kurį atliko naudotojas, arba pridėti daugiau konteksto prie įvykio. Pavyzdžiui, parametrus galima naudoti norint nurodyti pirkinio vertę arba pateikti kontekstą, kur ir kaip įvykis buvo užregistruotas.

Kai kurie parametrai, pvz., page_title, siunčiami automatiškai. Be automatiškai registruojamų parametrų, su kiekvienu įvykiu galite užregistruoti iki 25 parametrų. Nustatydami žaidimo stiliaus įvykį, pvz., level_up, galbūt norėsite pridėti tokius parametrus kaip level_number, character_name ir pan., o prie turinio stiliaus įvykio, pvz., content_view, galite pridėti tokius parametrus kaip article_id, article_title, author_name, author_id ir pan.

Naudotojo ypatybė („Google Analytics 4“ nuosavybės)

Naudotojo ypatybės yra atributai, naudojami naudotojų grupėms, pvz., jų kalbos nuostatoms arba geografinei vietovei, apibrėžti. Sistemoje „Analytics“ automatiškai įrašomi tam tikri naudotojų aspektai, kad nereikėtų nustatyti jų naudotojų ypatybių.

Duomenų rinkimo nustatymai, kuriuos galima perkelti

Toliau pateikti duomenų rinkimo nustatymai tiesiogiai perkeliami iš „Universal Analytics“ į „Google Analytics 4“, jei „Universal Analytics“ nuosavybėje duomenų rinkimas įdiegtas gtag.js arba „Google“ žymų tvarkytuvėje. 

Duomenų rinkimo nustatymai be atitikmens sistemoje „Google Analytics 4“ 

 • IP maskavimo valdymas – pagal numatytuosius nustatymus „Google Analytics 4“ nuosavybėse IP maskavimas yra įgalintas 
 • tinkinta užduotis (tik naudojant analytics.js) – šiuo metu nepasiekiama sistemoje „Google Analytics 4“
 • laiko žymos – nepasiekiama sistemoje „Google Analytics 4“ 

„Google Analytics 4“ nuosavybių įvykių grupavimas

„Google Analytics 4“ nuosavybėse dauguma įvykių grupuojami kliento pusėje. Tačiau…

 • konversijų įvykiai visada perduodami iš karto, nors jie gali būti grupės dalis;
 • derinimo režimu įkelti sudėtiniai rodiniai įvykių niekada negrupuoja, kad palengvintų realiojo laiko „DebugView“ naudojimą;
 • jei naudotojui paliekant puslapį (pvz., pereinant į kitą puslapį) kliento pusėje vis dar yra saugomų įvykių, jie iškart išsiunčiami;
 • naršyklių aplinkose, kuriose nepalaikoma sendBeacon API, visi įvykiai siunčiami vos įvykę ir negrupuojami.

Ataskaitos duomenų palyginimas „Universal Analytics“ ir „Google Analytics 4“ nuosavybėse

Be šiame straipsnyje aprašytų duomenų modelio skirtumų, žymėjimo ir konfigūravimo nustatymai gali lemti „Universal Analytics“ ir „Google Analytics 4“ nuosavybės duomenų skirtumus. Lygindami „Google Analytics 4“ nuosavybės duomenis su „Universal Analytics“ duomenimis, įsitikinkite, kad:

 • Stebėjimo ID (iš „Universal Analytics“ nuosavybės) ir žymos ID (iš „Google Analytics 4“ nuosavybės) renka duomenis iš tų pačių tinklalapių.
 • Abiejose nuosavybėse yra lygiaverčių žymų diegimų. Pavyzdžiui, peržiūrėkite šiuos aspektus, kai naudojate prijungtas svetainės žymas.
 • Visos žymos sėkmingai suaktyvinamos. „Google“ pagalbinė žymų priemonė gali padėti patikrinti, ar žymos veikia tinkamai.
 • „Universal Analytics“ nuosavybėje ir „Google Analytics 4“ nuosavybėje naudojamos tos pačios laiko juostos (Nuosavybės nustatymai > Ataskaitų teikimo laiko juosta).
 • Nefiltruotą rodinį „Universal Analytics“ nuosavybėje bandote palyginti su vienu žiniatinklio duomenų srautu „Google Analytics 4“ nuosavybėje.
 • „Universal Analytics“ nuosavybėje ir „Google Analytics 4“ nuosavybėje duomenys buvo renkami bent 30 minučių, kad galėtumėte palyginti duomenis tikruoju laiku teikiamose ataskaitose.

Taikydami visas pirmiau nurodytas sąlygas galite palyginti toliau nurodytus tikruoju laiku teikiamų ataskaitų duomenis „Universal Analytics“ nuosavybėje ir „Google Analytics“ 4 nuosavybėje.

UA nuosavybės metrika / ataskaita „Google Analytics 4“ nuosavybės metrika / ataskaita

Puslapio peržiūros

Tikrasis laikas > Turinys > Puslapio peržiūrų skirtukas

Įvykių skaičius (įvykis „page_view“)

Tikrasis laikas > Kortelė „Įvykių skaičius pagal įvykio pavadinimą“

Įgyvendinti tikslai

Tikrasis laikas > Konversijos

Konversijos

Kortelė „Konversijos pagal įvykio pavadinimą“

(Jei įgalinote įvykį kaip konversiją, susietą su vienu iš įgyvendintų tikslų, pvz., sukūrėte ir kaip konversiją įgalinote konkretaus puslapio, susieto su vienu iš paskirties tikslų, atidarymo įvykį.)

 

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Išbandykite kitus toliau nurodytus veiksmus.

false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
954159193162565200
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
69256