[UA→GA4] A Universal Analytics és a Google Analytics 4 adatai

A Universal Analytics és a Google Analytics 4 adatmodelljének összehasonlítása
Ez a cikk az UA- és a GA4-adatmodellek közötti különbségeket ismerteti. Az UA és a GA4 egyes mutatói közötti különbségekről (például a GA4 és az UA szolgáltatásban megjelenített oldalmegtekintések összehasonlításáról) ebben a cikkben olvashat részletesebben.
A cikk tartalma:

Lekéréstípusok

A Universal Analytics-lekéréstípusok az oldallekéréseket, az eseménylekéréseket, az e-kereskedelmi lekéréseket és a közösségi interakciós lekéréseket foglalják magukban.

A Google Analytics 4-adatok ezzel szemben eseményalapúak annak a koncepciónak a mentén, hogy minden interakció rögzíthető eseményként. Ennek megfelelően a Universal Analytics-tulajdonok lekéréstípusai eseményekként jelennek meg a Google Analytics 4-tulajdonokban.

Egy Universal Analytics-tulajdon

a lekéréstípust ...

a következőként

rögzítheti a Google Analytics 4-tulajdonban:

Oldalmegtekintés

Esemény

Esemény

Esemény

Közösségi

Esemény

Tranzakció/e-kereskedelem

Esemény

Felhasználói időmérés

Esemény

Kivétel

Esemény

Alkalmazás-/képernyő-megtekintés

Esemény

Események

Az események alapvető adatmodellbeli különbséget képeznek a Universal Analytics- és a Google Analytics 4-tulajdonok között.

A Universal Analytics-eseményekhez kategória, művelet és címke is tartozik, továbbá saját lekéréstípussal rendelkeznek. A Google Analytics 4-tulajdonokban minden „lekérés” esemény, vagyis a rendszer nem különbözteti meg a lekéréstípusokat. Ha például valaki megtekinti a webhely egyik oldalát, a page_view esemény aktiválódik. 

A Google Analytics 4 eseményeinél nincs megadva a kategória, a művelet és a címke, továbbá a Universal Analytics-jelentésektől eltérően a Google Analytics 4-jelentések nem jelenítik meg a kategóriát, a műveletet és a címkét. Ezért a meglévő eseménystruktúrának a Google Analytics 4 rendszerébe történő puszta importálása helyett érdemes az adatgyűjtést a Google Analytics 4 modelljének megfelelően átalakítani.

Oldalmegtekintések és képernyő-megtekintések

A Universal Analytics oldalmegtekintései a Google Analytics 4-tulajdonok page_view eseményének felelnek meg. A page_view eseményt automatikusan aktiválja a gtag.js config utasítása vagy a Google Analytics 4-konfigurációs címke a Google Címkekezelőben.

A Universal Analytics egyes oldalmegtekintési attribútumainak van megfelelőjük a Google Analytics 4 rendszerében. Ezeket az attribútumokat az alábbi táblázat mutatja be:

Oldalmegtekintési attribútum a Universal Analytics rendszerében

Oldalmegtekintési attribútum a Google Analytics 4 rendszerében

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Nincs

page_referrer

 

Az alkalmazásokban a képernyő-megtekintés az oldalmegtekintés megfelelője.  A Google Analytics 4-tulajdonokban a screen_view esemény aktiválódik minden olyan alkalommal, amikor a felhasználó megtekint egy képernyőt. 

A Universal Analytics és a Google Analytics 4 szolgáltatásban az oldalmegtekintések teljes száma általában legfeljebb csak néhány százalékpontban tér el, mivel a Google-címke ugyanúgy működik az oldalmegtekintések lekéréseinek rögzítésekor. Az összesített értékek – a Universal Analytics és a Google Analytics 4 szolgáltatásban alkalmazott különböző szűrők miatt – általában eltérnek.

Munkamenetek

A munkamenet olyan felhasználói interakciók csoportja, amelyek egy adott időkereten belül mennek végbe a webhelyen.

A Universal Analytics rendszerben a munkamenet például magában foglalhat több oldalmegtekintést, eseményt, közösségi interakciót és e-kereskedelmi tranzakciót. A munkamenetek általában akkor minősülnek befejezettnek, ha 30 percig nem történik művelet, vagy ha lezajlik valamely meghatározott visszaállítási esemény. 

A Google Analytics 4 munkamenet-mutatói az automatikusan gyűjtött session_start eseményen alapulnak. A munkamenet időtartamát a munkamenet első és utolsó eseményének időpontja közötti eltérés határozza meg. Emiatt, illetve más kisebb különbségek miatt a Universal Analytics- és a Google Analytics 4-tulajdonban eltérő munkamenetadatok jelenhetnek meg. 

Az aktív felhasználók számának kiszámítása

A Google Analytics 4 automatikusan észleli a felhasználók által végzett tevékenységet.Ezzel ellentétben a Universal Analytics manuális konfigurációra (egy interaktív esemény aktiválására) hagyatkozik. Előfordulhat, hogy az alkalmazást elindító felhasználók a Google Analytics 4 rendszerében aktív felhasználónak számítanak, a Universal Analytics rendszerében azonban nem. Emiatt a Google Analytics 4 szolgáltatásban magasabb felhasználószám jelenhet meg.

A munkamenetek számlálása

A munkamenetek számlálása a Google Analytics 4-ben néhány tekintetben eltér a Universal Analytics által alkalmazott számlálási módtól. A Universal Analytics rendszerében az új kampány tevékenységtől függetlenül új munkamenetet indít. A Google Analytics 4 platformján ezzel szemben az új kampányok nem indítanak új munkamenetet. Emiatt alacsonyabb lehet a Google Analytics 4-tulajdonban látható munkamenetszám.

A későn érkező lekérések is befolyásolhatják a munkamenetek számlálását. A későn érkező lekérések azok a lekérések, amelyeket nem küldtek el azonnal. A Universal Analytics akkor dolgozza fel a lekéréseket, ha az előző nap végétől számított 4 órán belül beérkeznek. A Google Analytics 4 akkor dolgozza fel az eseményeket, ha legfeljebb 72 órás késéssel érkeznek be. Mivel a Google Analytics 4 szélesebb időtartományban dolgozza fel az eseményeket, a Google Analytics 4-tulajdonban magasabb munkamenetszámot, valamint a 72 órán belüli időszakra vonatkozóan eltérő számokat láthat.

Tegyük fel, hogy a felhasználónál megszakad az internetszolgáltatás, miközben az Ön webhelyét böngészi a mobileszközén, majd 48 óra múlva helyreáll a szolgáltatás. A Google Analytics 4 feldolgozza a későn érkező lekérést, a Universal Analytics viszont nem, így a Google Analytics 4 szolgáltatásban magasabb munkamenetszám jelenik meg.

A rendszer az iOS-alkalmazások háttérbe küldésekor automatikusan feltölti a naplózott Google Analytics 4-eseményeket. A Universal Analytics rendszerében ez nem így történik. Emiatt az iOS-hez kapcsolódó mutatók értéke jelentősen magasabb lehet a Google Analytics 4 jelentéseiben.

Egyéni dimenziók és mutatók

A Universal Analytics egyéni dimenziói és egyéni mutatói segítségével információk adhatók hozzá a gyűjtött adatokhoz. A Google Analytics 4 rendszerében erre az eseményparaméterekkel van lehetőség. Az alábbiak szerint a hatókörük alapján társítsa az egyéni dimenziókat és mutatókat.

Hatókör a Universal Analytics-tulajdonban

Ehhez/ezekhez társítandó a Google Analytics 4-tulajdonban

Lekérésre kiterjedő hatókörű

Eseményre kiterjedő hatókörű egyéni dimenzió

Felhasználóra kiterjedő hatókörű

Felhasználóra kiterjedő hatókörű egyéni dimenzió

Munkamenetre kiterjedő hatókörű

Nincs megfelelője a Google Analytics 4-tulajdonban

Termékre kiterjedő hatókörű

E-kereskedelmi paraméterek

Az eseményekre, az eseményparaméterekre és a felhasználói tulajdonságokra a Google Analytics 4-tulajdon korlátozásai érvényesek.

Tartalmi csoportosítás

A Universal Analytics esetén a tartalmi csoportosítások használatával logikai struktúrába rendezheti a tartalmat, majd csoportnév szerint tekintheti meg és hasonlíthatja össze a mutatókat. Például megtekintheti az oldalmegtekintések összesített számát minden, a „Férfi/Ingek” csoporthoz tartozó oldalra vonatkozóan, majd ezt lebontva az egyes URL-ekre vagy oldalcímekre fókuszálhat.

A Google Analytics 4-tulajdonok egy előre meghatározott eseményparaméterrel rendelkeznek a tartalmi csoporthoz („content_group” a gtag.js vagy „tartalmi csoport” a GTM-ben), amely az adatokat a „Tartalmi csoport” dimenzióba tölti fel. A Universal Analytics további tartalmicsoport-dimenzióit külön is alkalmazhatja és futtathatja a GA4-ben eseményre kiterjedő hatókörű egyéni dimenziókként.

User-ID

A User-ID hasonló szerepet tölt be a Universal Analytics és a Google Analytics 4 rendszerében: személyazonossági teret biztosít a felhasználóknak az adatok elemzéséhez. Az adatgyűjtés szempontjából nincs szükség külön módosításokra a Universal Analytics-tulajdonban szereplő felhasználói azonosítók Google Analytics 4-tulajdonhoz való társításához.

A Google Analytics 4-tulajdonokban alkalmazott User-ID lehetővé teszi, hogy több platformra és eszközre kiterjedő nézetben jelenítse meg, hogyan végeznek műveleteket a felhasználók az alkalmazással vagy a webhellyel. A funkció használatához képesnek kell lennie saját egyedi, állandó azonosítók létrehozására, következetesen hozzárendelni az azonosítókat a felhasználókhoz, valamint hozzáfűzni az azonosítókat az Analytics szolgáltatásnak elküldött adatokhoz. Az Analytics az ugyanazon felhasználói azonosítóhoz társított összes adatból egyetlen felhasználó által bejárt utat hoz létre. A Universal Analytics szolgáltatással ellentétben a Google Analytics 4-tulajdon natívan belefoglalja a User-ID-t az összes jelentésbe, elemzésbe és statisztikába, így nincs szükség külön User-ID szerinti jelentésnézetre.

Az alkalmazás és a webhely mérésének összehangolása

Ha egyetlen nézetben szeretne látni az alkalmazás és a webhely felhasználóit, akkor győződjön meg arról, hogy a User-ID webes és alkalmazásbeli implementációja konzisztens. Gondoskodjon a következőkről:

 • Az alkalmazásbeli és az internetes felhasználók nyomon követéséhez ugyanazt az azonosítót használja.
 • A User-ID esetén átadott értékeknek azonos típusúnak kell lenniük az alkalmazásban és az interneten (például ne adja meg az „555321” értéket karakterláncként az interneten, miközben az alkalmazásban az „555321” értéket egész számként használja.)

Client-ID

A Client-ID egy egyedi, véletlenszerűen létrehozott karakterlánc, amely pszeudoanonimizált azonosítóként szolgál, és pszeudoanonimizált módon azonosítja a böngészőpéldányt. Tárolása a böngésző cookie-jai között történik, így az ugyanazon a webhelyen tett ismétlődő látogatásokat ugyanahhoz a felhasználóhoz lehet társítani.

A Client-ID a Universal Analytics és a Google Analytics 4 rendszerében ugyanazt a szemantikát követi, valamint ugyanazt a célt szolgálja: pszeudoanonimizált felhasználói azonosítóként működik. A Google Analytics 4-tulajdonban az alkalmazások esetén az alkalmazáspéldány-azonosító tölti be ugyanezt a szerepet.

Paraméterek (Google Analytics 4-tulajdonok)

A Google Analytics 4-tulajdonokban paramétereket küldhet minden eseménnyel. A paraméter olyan további információ, amely még pontosabban tudja meghatározni a felhasználó által végrehajtott műveletet, illetve további kontextussal egészítheti ki az eseményt. A paraméterek segítségével például megadhatja a vásárlás értékét, illetve kontextusba helyezheti az esemény naplózásának helyét, módját és okát.

Egyes paraméterek, például a page_title küldése automatikusan történik. Az automatikusan naplózott paraméterek mellett minden eseményhez legfeljebb további 25 paramétert regisztrálhat. A játékokban használatos események – például a level_up – esetén érdemes lehet olyan paramétereket megadni, mint a level_number, a character_name stb. A tartalomhoz használt események – például a content_view – esetén pedig olyan paramétereket lehet érdemes használni, mint az article_id, az article_title, az author_name, az author_id és hasonlók.

Felhasználói tulajdonság (Google Analytics 4-tulajdonok)

A felhasználói tulajdonságok olyan attribútumok, amelyek a felhasználói bázis csoportjait írják le (például a nyelvi beállításaikat vagy a földrajzi helyeiket). Az Analytics néhány felhasználói dimenziót automatikusan naplóz, így Önnek nem kell beállítania hozzájuk a felhasználói tulajdonságokat. 

Áttelepíthető adatgyűjtési beállítások

Az alábbi adatgyűjtési beállítások változtatás nélkül átkerülnek a Universal Analytics szolgáltatásból a Google Analytics 4 rendszerébe, amennyiben a Universal Analytics-tulajdon adatgyűjtését a gtag.js vagy a Google Címkekezelő használatával valósította meg. 

Google Analytics 4-beli megfelelő nélküli adatgyűjtési beállítások 

 • IP-maszkolás vezérlése – Az IP-maszkolás alapértelmezés szerint engedélyezve van a Google Analytics 4-tulajdonokban.
 • Egyéni feladat (csak analytics.js) – Ez a funkció nem áll rendelkezésre a Google Analytics 4 rendszerében.
 • Időzítés – Ez a funkció nem áll rendelkezésre a Google Analytics 4 rendszerében.

Események csoportosítása a Google Analytics 4-tulajdonokhoz

A Google Analytics 4-tulajdonokban a legtöbb esemény csoportosítva van a kliensoldalon. Azonban:

 • A konverziós események azonnal továbbításra kerülnek még akkor is, ha egy csomag részei.
 • A hibakeresési módban betöltött tárolók soha nem fognak több eseményt csoportosítva feltölteni – ezzel segítik a DebugView valós idejű használatát.
 • Ha bármilyen esemény van a kliensoldalon, amikor a felhasználó elhagyja az oldalt (pl. másik oldalra navigál), azokat az eseményeket a rendszer azonnal elküldi.
 • Olyan böngészőkörnyezetekben, amelyek nem támogatják a sendBeacon API-t, a rendszer az összes eseményt a bekövetkezésükkor, csoportosítás nélkül küldi el.

A Universal Analytics- és a Google Analytics 4-tulajdonok jelentésadatainak összehasonlítása

Az adatmodellek jelen cikkben felvázolt különbségein felül a címkézési és a konfigurációs beállítások is okozhatnak eltéréseket a Universal Analytics- és a Google Analytics 4-tulajdon adatai között.A Google Analytics 4-tulajdon adatainak a Universal Analytics adataival való összehasonlításakor győződjön meg a következőkről:

 • A követőazonosító (a Universal Analytics-tulajdonból) és a címkeazonosító (a Google Analytics 4-tulajdonból) ugyanazokról a weboldalakról gyűjt adatokat.
 • Mindkét tulajdon rendelkezik megfelelő címkeimplementációval. Az összekapcsolt webhelycímkék használata esetén például tekintse meg ezeket a szempontokat.
 • Minden címke sikeresen aktiválódik. A Google Tag Assistant segíthet a címkék megfelelő működésének ellenőrzésében.
 • A Universal Analytics-tulajdon és a Google Analytics 4-tulajdon ugyanazt az időzónát használja (Tulajdonbeállítások > Jelentés időzónája).
 • A Universal Analytics-tulajdon szűrés nélküli nézetet hasonlít össze a Google Analytics 4-tulajdon egyetlen internetes adatfolyamával.
 • A Universal Analytics-tulajdon és a Google Analytics 4-tulajdon is legalább 30 percig gyűjti az adatokat, így össze lehet hasonlítani a valós idejű jelentésekben szereplő adatokat.

Ha a fenti feltételek mindegyike teljesül, akkor összehasonlíthatja a valós idejű jelentésekben a Universal Analytics-tulajdonhoz és a Google Analytics 4-tulajdonhoz megjelenő következő adatokat:

UA-tulajdon mutatója/jelentés Google Analytics 4-tulajdon mutatója/jelentés

Oldalmegtekintések

Valós idejű > Tartalom > Oldalmegtekintések lap

Eseményszám (a page_view esemény esetén)

Valós idejű > Eseményszám az események neve szerint kártya

Cél teljesülései

Valós idejű > Konverziók

Konverziók

Konverziók az események neve szerint kártya

(Ha engedélyezte egy esemény olyan konverzióként történő használatát, amely az egyik célteljesüléshez van társítva: például létrehozott egy eseményt egy olyan oldal megnyitásához, amely egy célhely típusú célhoz van társítva, majd engedélyezte az esemény konverzióként történő használatát.)

 

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
false
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü