[UA→GA4] Universal Analyticsin data vs. Google Analytics 4:n data

Universal Analyticsin ja Google Analytics 4:n datamallien vertailu
Tässä artikkelissa kerrotaan UA‐ ja GA4-datamallien eroista. Jos haluat lisätietoa tiettyjen mittarien (esim. katselukertojen määrän) eroista GA4:ssä ja UA:ssa, tutustu tähän artikkeliin.
Sisällys:

Osumatyypit

Universal Analyticsin osumatyyppejä ovat sivuosumat, tapahtumaosumat, verkkokauppaosumat ja someinteraktio-osumat.

Google Analytics 4:n data perustuu puolestaan tapahtumiin, ja jokainen interaktio voidaan periaatteessa tallentaa tapahtumana. Niinpä kaikki Universal Analytics ‑mittauskokonaisuuden osumatyypit voidaan käsitellä tapahtumina Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudessa.

Universal Analytics ‑mittauskokonaisuudessa

osumatyyppi…

on

Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudessa

Katselukerta

Tapahtuma

Tapahtuma

Tapahtuma

Some

Tapahtuma

Tapahtuma/verkkokauppa

Tapahtuma

Käyttäjien ajankäyttö

Tapahtuma

Poikkeus

Tapahtuma

Sovellus / näkymän katselukerta

Tapahtuma

Tapahtumat

Universal Analytics‑ ja Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksien datamallien peruserot ilmenevät tapahtumissa.

Universal Analytics ‑tapahtumalla on Luokka, Toiminto, Tunniste ja oma osumatyyppi. Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudessa jokaista osumaa pidetään tapahtumana eli osumatyyppien välille ei tehdä eroa. Kun joku esimerkiksi katselee verkkosivuasi, se käynnistääpage_view‑tapahtuman.

Google Analytics 4 ‑tapahtumilla ei ole Luokkaa, Toimintoa tai Tunnistetta, joten ne eivät näy Google Analytics 4 ‑raporteissa, toisin kuin Universal Analytics ‑raporteissa. Tästä syystä on parempi ajatella datankeruuta uudella tavalla Google Analytics 4 ‑mallin mukaan kuin yrittää siirtää nykyinen tapahtumarakenne Google Analytics 4:ään.

Sivun ja näkymän katselukerrat

Universal Analyticsissa sivun katselukerrat vastaavat Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksien page_view‑tapahtumaa. page_view-tapahtuma käynnistyy automaattisesti gtagin config-komennolla tai Google Tag Managerin Google Analytics 4 ‑määritystagilla.

Joillakin Universal Analyticsin sivun katselukertojen attribuuteilla on vastaavuudet Google Analytics 4:ssä:

Katselukerta‑attribuutti Universal Analyticsissa

Katselukerta‑attribuutti Google Analytics 4:ssä

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

page_referrer

 

Näkymän katselukerta on sivun katselukertaa vastaava mittari sovelluksissa. Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksissa screen_view‑tapahtuma käynnistyy joka kerta, kun käyttäjä katselee näkymää.

Universal Analytics- ja Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksien katselukertojen kokonaismäärien tulisi olla melko lähellä toisiaan, yleensä muutaman prosenttipisteen sisällä, sillä Google-tagi toimii samalla tavalla katselukertoja tallennettaessa. Kokonaismäärien vaihteluväli johtuu yleensä Universal Analyticsissa ja Google Analytics 4:ssä käytettävistä suodattimista.

Istunnot

Istunto on joukko käyttäjien interaktioita, jotka tapahtuvat verkkosivustollasi tietyn ajan kuluessa.

Universal Analyticsissa istunto voi sisältää useita sivun katselukertoja, tapahtumia, some-interaktioita ja verkkokaupan tapahtumia. Istunnot määritellään tavallisesti päättyneiksi, kun toimetonta aikaa on ollut 30 minuuttia, tai jonkin toisen määritetyn nollaustapahtuman seurauksena. 

Google Analytics 4:n istuntotiedot saadaan session_start‑tapahtumasta, joka on automaattisesti kerättävä tapahtuma. Istunnon kesto perustuu istunnon ensimmäisen ja viimeisen tapahtuman väliseen aikaan. Tämä ja muut vivahde-erot voivat johtaa istuntodatan eroihin Universal Analytics- ja Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksien välillä. 

Aktiivisten käyttäjien laskenta

Google Analytics 4 havaitsee käyttäjän toiminnan automaattisesti. Universal Analyticsissa tämä on määritettävä manuaalisesti (käynnistämällä interaktiivinen tapahtuma). Käyttäjä voi käynnistää sovelluksen, jolloin hänet lasketaan aktiiviseksi käyttäjäksi Google Analytics 4:ssä mutta ei Universal Analyticsissa. Tästä syystä aktiivisten käyttäjien määrä voi olla suurempi Google Analytics 4:ssä.

Istuntojen laskenta

Istuntojen laskenta Google Analytics 4:ssä eroaa jossain määrin Universal Analyticsin laskentatavasta. Universal Analyticsissa uusi kampanja aloittaa uuden istunnon toiminnasta riippumatta. Google Analytics 4:ssä uusi kampanja ei aloita uutta istuntoa. Tästä syystä istuntojen määrä voi olla pienempi Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudessa.

Myös myöhäiset osumat voivat vaikuttaa istuntojen laskentaan. Ne ovat osumia, joita ei lähetetä heti. Universal Analyticsissa osumat käsitellään, jos ne tulevat neljän tunnin sisällä edellisen päivän päättymisestä. Google Analytics 4 käsittelee tapahtumat, jotka tulevat enintään 72 tuntia myöhässä. Koska Google Analytics 4 ‐tapahtumia käsitellään pidemmältä aikaväliltä, istuntojen määrä voi olla suurempi Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuudessa ja näiden 72 tunnin ajalta raportoiduissa luvuissa voi olla eroja.

Käyttäjä voi esimerkiksi menettää yhteyden selatessaan sivustoasi mobiililaitteella ja jatkaa istuntoa 48 tunnin kuluttua. Google Analytics 4 käsittelee myöhäisen osuman mutta Universal Analytics ei, joten Google Analytics 4:ssä istuntojen määrä on korkeampi.

Kirjatut Google Analytics 4 ‑tapahtumat ladataan automaattisesti, kun iOS-sovellukset ovat käynnissä taustalla. Näin ei tapahdu Universal Analyticsissa. Tästä syystä iOS:ään liittyvät mittarit saattavat olla merkittävästi korkeammat Google Analytics 4 ‑raporteissa.

Omat ulottuvuudet/mittarit

Universal Analyticsissa omilla ulottuvuuksilla ja mittareilla voidaan lisätä tietoja kerättyyn dataan. Google Analytics 4:ssä tähän tarkoitukseen käytetään tapahtumaparametreja. Mäppää omat ulottuvuudet ja mittarit niiden laajuuden mukaan seuraavalla tavalla.

Universal Analytics ‑mittauskokonaisuuden laajuus

mäpätään seuraavalla tavalla Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudessa

Osuman laajuinen

Tapahtumalaajuinen oma ulottuvuus

Käyttäjän laajuinen 

Käyttäjälaajuinen oma ulottuvuus

Istunnon laajuinen 

Ei vastaavuutta Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksissa

Tuotteen laajuinen

Verkkokaupan parametrit 

Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuden rajoitukset koskevat tapahtumia, tapahtumaparametreja ja käyttäjän ominaisuuksia.

Sisällön ryhmittely

Universal Analyticsissa voit ryhmitellä sisällön loogiseksi rakenteeksi ja katsoa ja vertailla mittareita ryhmän nimen perusteella. Voit esimerkiksi nähdä Miehet/Paidat-ryhmään kuuluvien sivujen katselukertojen kootun määrän ja perehtyä sen jälkeen tarkemmin kuhunkin URL-osoitteeseen tai sivun otsikkoon kyseisessä ryhmässä.

Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksissa on yksi ennalta määritetty tapahtumaparametri sisältöryhmälle ("content_group" gtag.js-tagissa tai "Sisältöryhmä" Google Tag Managerissa), joka kerää dataa Sisältöryhmä-ulottuvuudelle. Muita Universal Analyticsin sisältöryhmäulottuvuuksia voidaan ottaa käyttöön ja käsitellä erikseen Google Analytics 4:ssä tapahtumaan liittyvinä omina ulottuvuuksina.

User-ID

User-ID:llä on samantyyppinen tehtävä sekä Google Analytics 4:ssä että Universal Analyticsissa. Se toimii identiteettiavaruutena, jossa käyttäjien dataa analysoidaan. Datankeruun vuoksi ei tarvitse tehdä muutoksia User-ID-tunnusten mäppäykseen Universal Analytics ‑mittauskokonaisuudesta Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuteen.

User-ID‑ominaisuuden avulla Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuus tarjoaa yhtenäisen kuvan käyttäjien toiminnasta sovelluksessasi tai verkkosivustollasi eri alustoilla ja laitteilla. Ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että voit luoda omia yksilöllisiä ja pysyviä tunnuksia, määrittää niitä johdonmukaisesti käyttäjille ja sisällyttää tunnukset dataan, jonka lähetät Analyticsiin. Analytics luo yksittäisen käyttäjäpolun kaikesta samaan User-ID-tunnukseen liittyvästä datasta. Toisin kuin Universal Analytics, Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuus hyödyntää User-ID:tä kaikissa raporteissa, analyyseissa ja vinkeissä. Se ei edellytä erillistä User-ID-raportointinäkymää.

Sovelluksen ja sivuston yhdistäminen

Jos haluat saada kokonaiskuvan sovelluksen ja sivuston käyttäjistä, sinun on varmistettava, että User-ID:n toteutus sivustolla vastaa sen toteutusta sovelluksessa. Varmista seuraavat asiat:

 • Samaa tunnistetta käytetään käyttäjien seurantaan sovelluksessa ja sivustolla.
 • Samalle User-ID:lle välitetyt arvot ovat samaa tyyppiä sovelluksessa ja sivustossa (esimerkiksi merkkijono 555321 sivustossa ja kokonaisluku 555321 sovelluksessa).

Client-ID

Client-ID on yksilöllinen, satunnaisesti luotava merkkijono, joka toimii pseudonyyminä tunnisteena ja tunnistaa selainesiintymän pseudonyymisti. Se tallennetaan selaimen evästeisiin, joten myöhemmät käynnit samalla sivustolla voidaan liittää samaan käyttäjään.

Universal Analyticsissa ja Google Analytics 4:ssä Client-ID:n merkitys on sama ja niillä on samanlainen tehtävä. Ne toimivat pseudonyymisina käyttäjien tunnisteina. Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksissa vastaavaa sovellustunnistetta kutsutaan Sovellusesiintymän tunnukseksi.

Parametrit (Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudet)

Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksissa voit lähettää parametreja jokaisen tapahtuman mukana. Parametrit ovat lisätietoa, jolla voidaan tarkentaa käyttäjän tekemää toimintoa ja lisätä kontekstia tapahtumalle. Parametreja voidaan käyttää esimerkiksi kuvailemaan ostoksen arvoa tai kertomaan, missä, miten ja miksi tapahtuma kirjattiin.

Jotkin parametrit, kuten page_title, lähetetään automaattisesti. Automaattisesti kirjattujen parametrien lisäksi voit kirjata jopa 25 parametria kullekin tapahtumalle. Pelitapahtumalle, kuten level_up, voit lisätä esimerkiksi level_number- tai character_name-parametrin. Sisältötapahtumalle, kuten content_view, voit puolestaan lisätä esimerkiksi article_id-, article_title-, author_name- tai author_id-parametrin.

Käyttäjän ominaisuus (Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudet)

Käyttäjän ominaisuudet ovat määritteitä, jotka kuvaavat käyttäjäryhmiä, esimerkiksi heidän kieliasetuksiaan tai maantieteellistä sijaintiaan. Analytics kirjaa jotkin käyttäjän ulottuvuudet automaattisesti, joten sinun ei tarvitse määrittää niille käyttäjän ominaisuuksia.

Datankeruuasetukset, jotka voidaan siirtää

Seuraavat datankeruuasetukset siirtävät datan yksi-yhteen Universal Analyticsista Google Analytics 4:ään, kunhan Universal Analytics ‑mittauskokonaisuuden datankeruu on toteutettu gtag.js-koodinpätkällä tai Google Tag Managerilla. 

Datankeruuasetukset, joilla ei ole vastaavuuksia Google Analytics 4:ssä 

Tapahtumien käsittely erissä Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksissa

Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksissa useimmat tapahtumat järjestetään eriin asiakaspuolella. Ota kuitenkin huomioon seuraavat seikat:

 • Konversiotapahtumat siirretään aina heti, vaikka ne kuuluisivat johonkin erään.
 • Virheenkorjaustilassa ladatut säilöt eivät koskaan käsittele tapahtumia erissä, jotta DebugView'ta voidaan käyttää reaaliaikaisesti.
 • Jos asiakaspuolella on edelleen tapahtumia, kun käyttäjä poistuu sivulta (esimerkiksi siirtyy toiselle sivulle), kyseiset tapahtumat lähetetään heti.
 • Selainympäristöissä, jotka eivät tue sendBeacon-ohjelmointirajapintaa, kaikki tapahtumat lähetetään sitä mukaa kuin ne esiintyvät, eli niitä ei käsitellä erissä.

Universal Analytics‑ ja Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksien raporttidatan vertailu

Tässä artikkelissa mainittujen datamallierojen lisäksi taggaus- ja määritysasetukset voivat aiheuttaa eroavuuksia Universal Analytics- ja Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksiesi datan välille. Varmista seuraavat asiat, kun vertaat Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuutesi dataa Universal Analyticsin dataan:

 • Sekä seurantatunnuksesi (Universal Analytics ‑mittauskokonaisuudestasi) että tagitunnuksesi (Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudestasi) keräävät dataa samoilta verkkosivuilta.
 • Molemmilla mittauskokonaisuuksilla on samanlaiset tagitoteutukset. Tutustu esimerkiksi näihin yhdistettyjen sivustotagien käyttöön liittyviin seikkoihin.
 • Kaikki tagit käynnistyvät onnistuneesti. Google Tag Assistant voi auttaa varmistamaan, että tagit toimivat oikein.
 • Universal Analytics- ja Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudessa käytetään samaa aikavyöhykettä (Mittauskokonaisuuden asetukset > Raportoinnin aikavyöhyke).
 • Vertaat Universal Analytics ‑mittauskokonaisuuden suodattamatonta näkymää Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuden yksittäiseen sivustodatastriimiin.
 • Sekä Universal Analytics ‑mittauskokonaisuus että Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuus ovat keränneet dataa vähintään 30 minuutin ajan, jotta voit vertailla dataa reaaliaikaisissa raporteissa.

Kun kaikki edellä kerrotut ehdot täyttyvät, voit vertailla seuraavaa dataa reaaliaikaisissa raporteissa Universal Analytics‑ ja Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksien välillä:

Universal Analytics ‑mittauskokonaisuuden mittari/raportti Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuden mittari/raportti

Katselukerrat

Reaaliaikainen > Sisältö > Katselukerrat-välilehti

Tapahtumien määrä (page_view-tapahtuma)

Reaaliaikainen > Tapahtumien määrä tapahtuman nimen mukaan ‑kortti

Tavoitteen toteutumiset

Reaaliaikainen > Konversiot

Konversiot

Konversiot tapahtuman nimen mukaan ‑kortti

(Jos olet ottanut käyttöön tapahtuman konversiona, joka on mäpätty johonkin tavoitteen toteutumiseen eli jos esimerkiksi olet luonut ja ottanut käyttöön konversiona tapahtuman sellaisen sivun avaamiselle, joka on mäpätty johonkin tavoitteen toteutumiseen.)

 

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko