[UA→GA4] Universal Analytics-data sammenlignet med Google Analytics 4-data

Sammenligning af datamodellerne i Universal Analytics og Google Analytics 4
I denne artikel beskrives forskellene mellem UA- og GA4-datamodellerne. Læs denne artikel for at få oplysninger om forskellene på bestemte metrics i UA og GA4 (f.eks. sammenligning af antallet af sidevisninger, du ser i GA4 i forhold til UA).
I denne artikel kan du læse om følgende:

Hittyper

Universal Analytics-hittyper omfatter sidehits, hændelseshits, e-handelshits og hits for social interaktion.

Google Analytics 4-data er i modsætning hertil hændelsesbaserede ud fra det princip, at enhver interaktion kan registreres som en hændelse. Det betyder, at alle hittyper på en Universal Analytics-ejendom kan overføres til hændelser på en Google Analytics 4-ejendom.

På en Universal Analytics-ejendom

bliver en hittype ...

registreret på en

Google Analytics 4-ejendom som en ...

Sidevisning

Hændelse

Hændelse

Hændelse

Social interaktion

Hændelse

Transaktion/e-handel

Hændelse

Brugstid

Hændelse

Undtagelse

Hændelse

App-/skærmvisning

Hændelse

Hændelser

Hændelser repræsenterer en grundlæggende forskel i datamodel mellem Universal Analytics- og Google Analytics 4-ejendomme.

En Universal Analytics-hændelse har en kategori, handling og etiket og sin egen hittype. I Google Analytics 4-ejendomme er hvert "hit" derimod en hændelse. Der skelnes ikke mellem hittyper. Når en person f.eks. ser en af siderne på dit website, aktiveres der en hændelse af typen page_view

Google Analytics 4-hændelser har ingen angivelse af kategori, handling og etiket, og i modsætning til Universal Analytics-rapporter viser Google Analytics 4-rapporter ikke kategori, handling og etiket. Du bør derfor genoverveje din metode til dataindsamling med tanke på Google Analytics 4-modellen i stedet for bare at overføre din allerede oprettede hændelsesstruktur direkte til Google Analytics 4.

Sidevisninger og skærmvisninger

Sidevisninger i Universal Analytics svarer til hændelsen page_view på Google Analytics 4-ejendomme. En hændelse af typen page_view aktiveres automatisk af gtag-kommandoen config eller af Google Analytics 4-konfigurationstagget i Google Tag Manager.

Nogle sidevisningsattributter i Universal Analytics har tilsvarende attributter i Google Analytics 4 som vist nedenfor:

Sidevisningsattribut i Universal Analytics

Sidevisningsattribut i Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

None

page_referrer

 

En skærmvisning svarer til en sidevisning, men foregår i appen. På Google Analytics 4-ejendomme aktiveres der en screen_view-hændelse, hver gang en bruger får vist et skærmbillede. 

Det samlede antal sidevisninger er næsten det samme i Universal Analytics og Google Analytics 4 (normalt inden for et par procentpoint), da Google-tagget fungerer identisk, når der registreres sidevisningshits. Forskellen i de samlede antal skyldes normalt, at der anvendes forskellige filtre i Universal Analytics og Google Analytics 4.

Sessioner

En session er en gruppe brugerinteraktioner, der finder sted på dit website inden for en given tidsramme.

I Universal Analytics kan en session omfatte flere sidevisninger, hændelser, sociale interaktioner og e-handelstransaktioner. Sessioner defineres normalt som værende afsluttet, når der har været en periode på 30 minutter med inaktivitet, eller der er sket en anden kvalificerende nulstillingshændelse. 

Google Analytics 4-sessionsmetrics er afledt af hændelsen session_start, som er en automatisk indsamlet hændelse. Varigheden af en session er baseret på tidsrummet mellem den første og den sidste hændelse i sessionen. Denne og andre nuancer kan medføre sessionsforskelle mellem dine Universal Analytics- og Google Analytics 4-ejendomme. 

Beregning af aktive brugere

Brugeraktivitet registreres automatisk i Google Analytics 4. I modsætning til dette anvender Universal Analytics manuel instrumentering (aktivering af en interaktiv hændelse). En bruger kan starte en app og blive opfattet som en aktiv bruger i Google Analytics 4, men ikke i Universal Analytics. Dette kan medføre et større antal aktive brugere i Google Analytics 4.

Optælling af sessioner

Nogle aspekter af optælling af sessioner i Google Analytics 4 adskiller sig fra Universal Analytics. I Universal Analytics starter en ny kampagne en ny session uafhængigt af aktiviteten. I Google Analytics 4 starter en ny kampagne ikke en ny session. Det kan medføre et lavere antal sessioner i dine Google Analytics 4-ejendomme.

Forsinkede hits kan også være en faktor. Forsinkede hits er hits, der ikke sendes med det samme. I Universal Analytics behandles hits, hvis de ankommer inden for 4 timer efter slutningen af den foregående dag. I Google Analytics 4 behandles hændelser, hvis de ankommer op til 72 timer forsinket. Da Google Analytics 4-hændelser behandles i et større tidsinterval, kan du muligvis se højere sessionsoptællinger i din Google Analytics 4-ejendom samt variationer i rapporterede tal inden for disse 72 timer.

En bruger mister f.eks. forbindelsen, mens vedkommende browser på dit website på sin mobilenhed, og får derefter forbindelse igen 48 timer senere. Google Analytics 4 behandler det forsinkede hit. Det gør Universal Analytics ikke. Det betyder, at der genereres et højere antal sessioner i Google Analytics 4.

Registrerede Google Analytics 4-hændelser uploades automatisk, når iOS-apps kører i baggrunden. Dette er ikke tilfældet i Universal Analytics. Det betyder, at iOS-relaterede metrics kan være væsentligt højere i dine Google Analytics 4-rapporter.

Tilpassede dimensioner/metrics

Tilpassede dimensioner og tilpassede metrics i Universal Analytics bruges til at føje oplysninger til indsamlede data. I Google Analytics 4 bruges der hændelsesparametre til dette formål. Tilknyt dine tilpassede dimensioner og metrics som angivet nedenfor i henhold til det aktuelle omfang.

Omfang i Universal Analytics-ejendom

knyttes til følgende i din Google Analytics 4-ejendom

Hitbaseret

Tilpasset dimension på hændelsesniveau

Brugerbaseret 

Tilpasset dimension på brugerniveau 

Sessionsbaseret 

Ingen tilsvarende i Google Analytics 4-ejendomme

Produktbaseret

E-handelsparametre 

Hændelser, hændelsesparametre og brugeregenskaber er underlagt begrænsningerne i Google Analytics 4-ejendommen.

Indholdsgruppering

I Universal Analytics giver indholdsgruppering dig mulighed for at gruppere indhold i en logisk struktur og derefter se og sammenligne metrics efter gruppenavn.  Du kan f.eks. se det samlede antal sidevisninger for alle sider i en gruppe, f.eks. Herrer/Skjorter, og derefter få vist detaljerede oplysninger om hver enkelt webadresse eller sidetitel i den pågældende gruppe.

Google Analytics 4-ejendomme har én foruddefineret hændelsesparameter for indholdsgruppe ("content_group" i gtag.js eller "Indholdsgruppe" i GTM), som udfylder data i dimensionen "Indholdsgruppe". Yderligere dimensioner med Universal Analytics-indholdsgrupper kan implementeres og fungerer separat i GA4 som hændelsesbaserede tilpassede dimensioner.

User-ID

User-ID i Universal Analytics og Google Analytics 4 tjener det samme formål, nemlig at fungere som et identitetsområde, hvor brugerne kan analysere deres data. Set fra et dataindsamlingssynspunkt kræves der ingen specifikke ændringer for at kunne knytte User-IDs i en Universal Analytics-ejendom til en Google Analytics 4-ejendom.

User-ID i Google Analytics 4-ejendomme giver mulighed for at præsentere en visning af, hvordan brugerne interagerer med din app eller dit website, på tværs af platforme og enheder. For at bruge denne funktion skal du kunne generere dine egne unikke, vedvarende id'er, tildele dem dine brugere konsekvent og medtage id'erne sammen med de data, du sender til Analytics. Analytics opretter en enkelt brugerrejse fra alle de data, der er knyttet til det samme bruger-id. I modsætning til Universal Analytics inkorporerer en Google Analytics 4-ejendom User-ID integreret på tværs af al rapportering, analyse og indsigt og kræver ikke en separat User-ID-rapporteringsvisning.

Justering mellem app og web

Hvis du har brug for at få en enkelt visning af brugere i appen og på nettet, skal du sørge for, at implementeringen af User-ID på nettet svarer til implementeringen af User-ID i appen. Sørg for følgende:

 • Det samme id bruges til at spore brugere i appen og på nettet.
 • De værdier, der angives for User-ID, er af samme type både i appen og på nettet (f.eks. strengen '555321' på nettet og heltallet 555321 i appen)

Client-ID

Client-ID er en anonym, vilkårligt genereret streng, der fungerer som et pseudonymt id og pseudonymt identificerer en browserforekomst. Det gemmes i browserens cookies, så efterfølgende besøg på det samme website kan knyttes til den samme bruger.

Client-ID i Universal Analytics og Google Analytics 4 har den samme semantik og tjener det samme formål, nemlig at fungere som et pseudonymiseret bruger-id. Det tilsvarende for apps i Google Analytics 4-ejendomme kaldes Appforekomst-id.

Parametre (Google Analytics 4-ejendomme)

I Google Analytics 4-ejendomme kan du sende parametre sammen med hver enkelt hændelse. Parametre er ekstra oplysninger, som kan specificere den handling, brugeren udførte, yderligere, eller føje ekstra kontekst til hændelsen. Parametre kan f.eks. bruges til at beskrive værdien af køb eller til at angive kontekst om, hvor, hvordan og hvorfor denne hændelse blev logget.

Nogle parametre, f.eks. page_title, sendes automatisk. Ud over de parametre, der logges automatisk, kan du logge op til 25 parametre sammen med hver enkelt hændelse. For en spilrelateret hændelse som level_up kan du f.eks. tilføje parametre som level_number, character_name osv. For en indholdsrelateret hændelse som content_view kan du f.eks. tilføje parametre som article_id, article_title, author_name, author_id osv.

Brugeregenskab (Google Analytics 4-ejendomme)

Brugeregenskaber er attributter, der beskriver grupper i din brugerbase, f.eks. i form af sprogpræferencer eller geografisk placering. Analytics registrere automatisk nogle brugerdimensioner, så du behøver ikke at angiver brugeregenskaber for dem. 

Indstillinger for dataindsamling, der kan migreres

Følgende indstillinger for dataindsamling migreres én-til-én fra Universal Analytics til Google Analytics 4, forudsat at dataindsamlingen i din Universal Analytics-ejendom er implementeret i gtag.js eller Google Tag Manager. 

Indstillinger for dataindsamling uden tilsvarende indstilling i Google Analytics 4 

 • kontrol over IP-maskering − IP-maskering er aktiveret som standard i Google Analytics 4-ejendomme 
 • tilpasset opgave (kun analytics.js) – ikke tilgængelig i Google Analytics 4
 • timing – ikke tilgængelig i Google Analytics 4 

Samling af hændelser for Google Analytics 4-ejendomme

På Google Analytics 4-ejendomme er de fleste hændelser grupperet på klientsiden. Vær dog opmærksom på følgende:

 • Konverteringshændelser sendes altid med det samme, selvom de kan være en del af en batch
 • Containere, der indlæses i fejlretningstilstand, samler aldrig hændelser, så rapporten DebugView kan køre i realtid
 • Hvis der stadig er hændelser på klientsiden, når brugeren forlader siden (f.eks. ved at gå til en anden side), sendes disse hændelser med det samme
 • I browsermiljøer, der ikke understøtter sendBeacon-API'en, sendes alle hændelser, når de opstår, uden at de samles.

Sammenligning af rapportdata i dine Universal Analytics- og Google Analytics 4-ejendomme

Ud over de forskelle i datamodellerne, som er beskrevet i denne artikel, kan dine tagging- og konfigurationsindstillinger skabe variationer mellem dine Universal Analytics- og Google Analytics 4-ejendomsdata. Når du sammenligner dine Google Analytics 4-ejendomsdata med dine Universal Analytics-data, skal du sørge for følgende:

 • Dit sporings-id (fra din Universal Analytics-ejendom) og dit målings-id (fra din Google Analytics 4-ejendom) er begge indsamlingsdata fra de samme websider.
 • Begge ejendomme har ensartede tagimplementeringer. Gennemgå f.eks. disse overvejelser, når du bruger tilknyttede websitetags.
 • Alle tags aktiveres korrekt. Google Tag Assistant kan hjælpe dig med at kontrollere, at dine tags fungerer korrekt.
 • Din Universal Analytics-ejendom og din Google Analytics 4-ejendom bruger den samme tidszone (Ejendomsindstillinger > Rapporteringstidszone).
 • Du sammenligner en ufiltreret visning af din Universal Analytics-ejendom med en enkelt webdatastrøm i din Google Analytics 4-ejendom.
 • Både Universal Analytics-ejendommen og Google Analytics 4-ejendommen har indsamlet data i mindst 30 minutter, så du kan sammenligne data i realtidsrapporterne.

Når alle ovenstående betingelser er opfyldt, kan du sammenligne følgende data i realtidsrapporterne mellem din Universal Analytics-ejendom og din Google Analytics 4-ejendom:

UA-ejendomsmetric/-rapport Google Analytics 4-ejendomsmetric/-rapport

Sidevisninger

Realtid > Indhold > fanen Sidevisninger

Hændelsestælling (for hændelsen page_view)

Realtid > kortet Hændelsestælling efter hændelsesnavn

Opnåede mål

Realtid > Konverteringer

Konverteringer

Kortet Konverteringer efter hændelsesnavn

(Hvis du har aktiveret en hændelse som en konvertering, der knyttes til et af dine opnåede mål, hvis du f.eks. har oprettet en hændelse for åbning af en specifik side, der knyttes til et af dine destinationsmål, og aktiveret den som en konvertering).

 

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
13696278647389831044
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
69256