[UA→GA4] Comparació entre les dades de Universal Analytics i les dades de Google Analytics 4

Comparació dels models de dades de Universal Analytics i de Google Analytics 4
Aquest article explica les diferències entre els models de dades de UA i GA4. Per entendre les diferències entre mètriques concretes de UA i GA4 (per exemple, per comparar el nombre de visualitzacions de pàgina que veieu a GA4 i a UA), llegiu aquest article.
Contingut d'aquest article:

Tipus de peticions de fitxer

Els tipus de peticions de fitxer de Universal Analytics poden ser les peticions de pàgina, les peticions d'esdeveniment, les peticions de comerç electrònic i les peticions amb interacció social.

En canvi, les dades de Google Analytics 4 es basen en esdeveniments, amb el principi que qualsevol interacció es pot capturar com a esdeveniment. Per tant, els tipus de peticions de fitxer d'una propietat de Universal Analytics es tradueixen en esdeveniments en una propietat de Google Analytics 4.

En una propietat de Universal Analytics,

un tipus de petició de fitxer...

es captura en una

propietat de Google Analytics 4 com a...

Visualització de pàgina

Esdeveniment

Esdeveniment

Esdeveniment

Social

Esdeveniment

Transacció / comerç electrònic

Esdeveniment

Temps d'usuari

Esdeveniment

Excepció

Esdeveniment

Visualització d'aplicació o de pantalla

Esdeveniment

Esdeveniments

Els esdeveniments representen una diferència fonamental en els models de dades entre les propietats de Universal Analytics i les de Google Analytics 4.

Un esdeveniment de Universal Analytics té una categoria, una acció i una etiqueta, així com el seu propi tipus de petició de fitxer. A les propietats de Google Analytics 4, cada petició de fitxer és un esdeveniment, de manera que no hi ha cap distinció entre tipus de peticions de fitxer. Per exemple, quan algú visualitza una de les pàgines del vostre lloc web, s'activa un esdeveniment page_view.

Els esdeveniments de Google Analytics 4 no inclouen categories, accions ni etiquetes, i als informes de Google Analytics 4, a diferència dels de Universal Analytics, no es mostren aquests conceptes. Per aquest motiu, és millor repensar la recollida de dades en termes del model de Google Analytics 4 en lloc de traslladar l'estructura d'esdeveniments existent a Google Analytics 4.

Visualitzacions de pàgina i visualitzacions de pantalla

Les visualitzacions de pàgina a Universal Analytics es tradueixen en l'esdeveniment page_view a les propietats de Google Analytics 4. Aquest esdeveniment page_view l'activen automàticament l'ordre de gtag config o l'etiqueta de configuració de Google Analytics 4 a Google Tag Manager.

Alguns atributs de visualització de pàgina de Universal Analytics tenen equivalències a Google Analytics 4, tal com es mostra a continuació:

Atribut de visualització de pàgina a Universal Analytics

Atribut de visualització de pàgina a Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Cap

page_referrer

 

Una visualització de pantalla és l'equivalent en una aplicació a una visualització de pàgina. A les propietats de Google Analytics 4, s'activa un esdeveniment screen_view cada vegada que un usuari visualitza una pantalla.

El total de visualitzacions de pàgina ha de ser força semblant a Universal Analytics i Google Analytics 4, amb petites diferències percentuals, ja que l'etiqueta de Google funciona de manera idèntica quan es registren peticions de fitxer de visualitzacions de pàgina. L'interval de variació entre els totals sol ser a causa dels diferents filtres aplicats a Universal Analytics i a Google Analytics 4.

Sessions

Una sessió és un conjunt d'interaccions d'usuari que es produeixen al vostre lloc web durant un període de temps determinat.

A Universal Analytics, una sessió pot contenir diverses visualitzacions de pàgina, esdeveniments, interaccions socials i transaccions de comerç electrònic. Normalment, les sessions es defineixen com a finalitzades quan hi ha hagut un període de 30 minuts d'inactivitat o bé quan s'ha produït un altre esdeveniment de restabliment que compleix els requisits.

Les mètriques de sessió de Google Analytics 4 s'obtenen de l'esdeveniment session_start, un esdeveniment recollit automàticament. La durada d'una sessió es basa en el període de temps entre el primer i l'últim esdeveniment de la sessió. Aquest i altres matisos poden generar diferències en la determinació de les sessions entre les propietats de Universal Analytics i les de Google Analytics 4.

Càlcul d'usuaris actius

A Google Analytics 4 l'activitat dels usuaris es detecta automàticament, mentre que Universal Analytics es basa en la instrumentació manual (l'activació d'un esdeveniment interactiu). Un usuari pot iniciar una aplicació i ser considerat un usuari actiu a Google Analytics 4, però no a Universal Analytics. Això pot fer que el recompte d'usuaris actius sigui més alt a Google Analytics 4.

Recompte de sessions

Alguns aspectes del recompte de sessions a Google Analytics 4 són diferents a Universal Analytics. A Universal Analytics, una campanya nova inicia una sessió nova independentment de l'activitat, mentre que a Google Analytics 4 una campanya nova no inicia una sessió nova. Això pot fer que el recompte de sessions sigui més baix a la propietat de Google Analytics 4.

El retard de les peticions de fitxer també pot ser un factor. Les peticions de fitxer amb retard són peticions de fitxer que no s'envien immediatament. A Universal Analytics, les peticions de fitxer es processen si arriben dins d'un termini de 4 hores des del tancament del dia anterior. A Google Analytics 4, els esdeveniments es processen si arriben amb un màxim de 72 hores de retard. Com que els esdeveniments de Google Analytics 4 es processen en un interval de temps més ampli, és possible que vegeu recomptes de sessions més alts a la propietat de Google Analytics 4, així com variacions en les xifres registrades dins d'aquest termini de 72 hores.

Per exemple, un usuari deixa de tenir Internet mentre navega pel vostre lloc web des del seu dispositiu mòbil i en torna a tenir 48 hores més tard. Google Analytics 4 processa la petició de fitxer amb retard, mentre que Universal Analytics no ho fa, de manera que Google Analytics 4 genera un recompte de sessions més alt.

Els esdeveniments de Google Analytics 4 registrats es pengen automàticament quan s'utilitzen aplicacions d'iOS en segon pla. Aquest no és el cas a Universal Analytics. En conseqüència, les mètriques relacionades amb iOS poden ser força més elevades als informes de Google Analytics 4.

Dimensions i mètriques personalitzades

Les dimensions i les mètriques personalitzades de Universal Analytics s'utilitzen per afegir informació a les dades recollides. A Google Analytics 4, els paràmetres d'esdeveniment serveixen per a aquesta finalitat. Mapeu les mètriques i les dimensions personalitzades tal com s'indica a continuació, d'acord amb l'abast de cadascuna.

Abast a la propietat de Universal Analytics

Es mapa al següent a la propietat de Google Analytics 4

Abast de petició de fitxer

Dimensió personalitzada d'abast d'esdeveniment

Abast d'usuari

Dimensió personalitzada d'abast d'usuari

Abast de sessió

Sense equivalent a la propietat de Google Analytics 4

Abast de producte

Paràmetres de comerç electrònic

Els esdeveniments, els paràmetres d'esdeveniment i les propietats d'usuari estan subjectes als límits de la propietat de Google Analytics 4.

Agrupació de contingut

A Universal Analytics, l'agrupació de contingut us permet agrupar el contingut en una estructura lògica i, tot seguit, veure i comparar mètriques per nom de grup. Per exemple, podeu consultar el nombre agregat de visualitzacions de pàgina per a totes les pàgines d'un grup, com ara "Homes/Camises" i, a continuació, desglossar-lo per consultar cada URL o títol de pàgina del grup.

Les propietats de Google Analytics 4 tenen un paràmetre d'esdeveniment predefinit per al grup de contingut ("content_group" a gtag.js o "Grup de contingut" a GTM) que emplena amb dades la dimensió "Grup de contingut". Les dimensions addicionals de grup de contingut de Universal Analytics es poden implementar i utilitzar per separat a GA4 com a dimensions personalitzades d'abast d'esdeveniment.

User-ID

La funció User-ID de Universal Analytics i la de Google Analytics 4 tenen una finalitat semblant: proporcionar un espai d'identitat als usuaris per tal d'analitzar-ne les dades. Des de la perspectiva de la recollida de dades, no cal que feu cap canvi concret per mapar els valors de User-ID d'una propietat de Universal Analytics a una de Google Analytics 4.

La funció User-ID en propietats de Google Analytics 4 presenta una visualització multiplataforma i multidispositiu sobre com els usuaris interaccionen amb el vostre lloc web o aplicació. Per fer servir aquesta funció, heu de poder generar els vostres propis identificadors únics i persistents, assignar-los de manera coherent als usuaris i incloure'ls amb les dades que envieu a Analytics. Analytics crea un recorregut d'usuari únic a partir de totes les dades associades al mateix identificador d'usuari. A diferència de Universal Analytics, una propietat de Google Analytics 4 incorpora la funció User-ID de manera nativa en tots els informes, les anàlisis i les estadístiques, i no necessita una visualització d'informes de User-ID independent.

Mantenir la coherència entre l'aplicació i el web

Si us cal obtenir una visió singular dels usuaris tant en una aplicació com en web, assegureu-vos que la implementació de la funció User-ID al web sigui coherent amb la implementació de User-ID a l'aplicació. Comproveu el següent:

 • S'utilitza el mateix identificador per fer el seguiment dels usuaris al lloc web i a l'aplicació.
 • Els valors transferits per a User-ID són del mateix tipus tant a l'aplicació com al web; per exemple, la cadena '555321' al web no pot ser l'enter 555321 a l'aplicació.

Client-ID

La cadena Client-ID, que és única i es genera aleatòriament, actua com a identificador pseudonimitzat i identifica una instància de navegador de manera pseudonimitzada. S'emmagatzema a les galetes dels navegadors i, per tant, les visites posteriors al mateix lloc web es poden associar al mateix usuari.

La funció Client-ID de Universal Analytics i la de Google Analytics 4 comparteixen la mateixa semàntica i serveixen per al mateix: proporcionar un identificador d'usuari pseudonimitzat. L'equivalent per a aplicacions a la propietat de Google Analytics 4 es coneix com a identificador d'instància d'aplicació.

Paràmetres (propietats de Google Analytics 4)

A les propietats de Google Analytics 4, podeu enviar paràmetres amb cada esdeveniment. Els paràmetres són dades addicionals que poden especificar millor l'acció que l'usuari ha dut a terme o bé afegir més context a l'esdeveniment. Per exemple, es poden utilitzar paràmetres per descriure el valor de la compra o per proporcionar context sobre on, com i per què s'ha registrat l'esdeveniment.

Alguns paràmetres, com ara page_title, s'envien automàticament. A més dels paràmetres que es registren automàticament, podeu registrar fins a 25 paràmetres amb cada esdeveniment. En el cas d'un esdeveniment de videojoc, per exemple level_up, podeu afegir paràmetres com ara level_number, character_name, etc. O en el cas d'un esdeveniment de contingut, per exemple content_view, podeu afegir paràmetres com ara article_id, article_title, author_name, author_id, etc.

Propietat d'usuari (propietats de Google Analytics 4)

Les propietats d'usuari són atributs que descriuen grups de la vostra base d'usuaris, com ara les preferències d'idioma o les ubicacions geogràfiques. Analytics registra automàticament algunes dimensions d'usuari perquè no hàgiu de definir-ne les propietats d'usuari. 

Opcions de configuració de recollida de dades que es poden migrar

Les opcions de configuració de recollida de dades següents es migren una a una de Universal Analytics a Google Analytics 4, sempre que la recollida de dades de la propietat de Universal Analytics s'hagi implementat a gtag.js o a Google Tag Manager.

Opcions de configuració de recollida de dades sense equivalència a Google Analytics 4

Agrupació d'esdeveniments en lots per a propietats de Google Analytics 4

A les propietats de Google Analytics 4, la majoria d'esdeveniments es processen en lots per part del client. Tanmateix:

 • Els esdeveniments de conversió sempre es transmeten immediatament, tot i que poden formar part d'un lot.
 • Els contenidors que es carreguen en mode de depuració mai no agrupen els esdeveniments en blocs per facilitar la depuració en temps real de DebugView.
 • Si algun esdeveniment continua sent del client quan l'usuari surt de la pàgina (p. ex., si navega fins a una altra pàgina), l'esdeveniment en qüestió s'envia immediatament.
 • En navegadors que no són compatibles amb l'API sendBeacon, tots els esdeveniments s'envien mentre es produeixen, sense agrupar-los en lots.

Comparació de les dades d'informes a les propietats de Universal Analytics i de Google Analytics 4

A més de les diferències en el model de dades que es descriuen en aquest article, les opcions d'etiquetatge i de configuració poden provocar variacions entre les dades d'una propietat de Universal Analytics i d'una propietat de Google Analytics 4. En comparar les dades de la propietat de Google Analytics 4 amb les de la propietat de Universal Analytics, assegureu-vos que:

 • Tant el vostre identificador de seguiment (de la propietat de Universal Analytics) com l'identificador d'etiqueta (de la propietat de Google Analytics 4) estan recollint dades de les mateixes pàgines web.
 • Les dues propietats tenen implementacions d'etiquetes equivalents. Per exemple, consulteu aquestes consideracions quan feu servir etiquetes de lloc web connectades.
 • Totes les etiquetes s'activen correctament. Google Tag Assistant us pot ajudar a verificar que les etiquetes funcionen correctament.
 • La propietat de Universal Analytics i la de Google Analytics 4 fan servir les mateixes zones horàries (Configuració de la propietat > Zona horària dels informes).
 • Compareu una visualització sense filtrar de la propietat de Universal Analytics amb un únic flux de dades web de la propietat de Google Analytics 4.
 • Tant la propietat de Universal Analytics com la de Google Analytics 4 han recollit dades durant almenys 30 minuts, de manera que podeu comparar les dades als informes En temps real.

Si es compleixen totes les condicions anteriors, podeu comparar les dades següents als informes En temps real entre la propietat de Universal Analytics i la de Google Analytics 4:

Mètrica o informe de la propietat de Universal Analytics Mètrica o informe de la propietat de Google Analytics 4

Visualitzacions de pàgina

En temps real > Contingut > Pestanya Visualitzacions de pàgina

Recompte d'esdeveniments (per a l'esdeveniment page_view)

En temps real > Targeta Recompte de esdeveniments per nom de l'esdeveniment

Assoliments d'objectius

En temps real > Conversions

Conversions

Targeta Conversions per nom de l'esdeveniment

Si heu activat un esdeveniment com a conversió que es mapa a un dels vostres assoliments d'objectiu; per exemple, si heu creat i activat com a conversió un esdeveniment per obrir una pàgina específica que es mapa a un dels objectius de destinació.

 

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal