[UA→GA4] Universal Analytics verileri ve Google Analytics 4 verileri

Universal Analytics ile Google Analytics 4 veri modellerinin karşılaştırılması
Bu makalede, UA ile GA4'ün veri modelleri arasındaki farklar açıklanmaktadır. UA ve GA4'teki belirli metrikler arasındaki farkları anlamak (ör. GA4 ve UA'daki sayfa görüntüleme sayılarının karşılaştırması) için bu makaleyi inceleyin.
Bu makalede ele alınan konular:

İsabet türleri

Universal Analytics isabet türleri arasında sayfa, etkinlik, e-ticaret ve sosyal etkileşim isabetleri yer alır.

Google Analytics 4 verileri ise her etkileşimin etkinlik olarak yakalanabileceği ilkesiyle etkinlik tabanlı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle Universal Analytics mülkündeki isabet türleri, Google Analytics 4 mülkündeki etkinliklere karşılık gelir.

Universal Analytics mülklerinde

isabet türü...

bir Google Analytics 4 mülkünde

şu şekilde elde edilir:

Sayfa Görüntüleme

Etkinlik

Etkinlik

Etkinlik

Sosyal

Etkinlik

İşlem/e-ticaret

Etkinlik

Kullanıcı zamanlaması

Etkinlik

İstisna

Etkinlik

Uygulama/ekran görüntülenme

Etkinlik

Etkinlikler

Etkinlikler Universal Analytics ile Google Analytics 4 mülklerinin veri modellerindeki farklılıkta büyük bir rol oynar.

Universal Analytics etkinliği bir Kategori, İşlem ve Etikete sahiptir ve başlı başına bir isabet türüdür. Google Analytics 4 mülklerinde her "isabet" bir etkinlik kabul edildiği gibi isabet türleri arasında bir ayrım yapılmaz. Örneğin bir kullanıcı web sayfalarınızdan birini görüntülediğinde page_view etkinliği tetiklenir. 

Google Analytics 4 etkinliklerinde kategori, işlem ve etiket kavramı bulunmaz ve Universal Analytics raporlarının aksine Google Analytics 4 raporlarında kategori, işlem ve etiket bilgileri görüntülenmez. Bu nedenle, mevcut etkinlik yapınızı Google Analytics 4'e taşımak yerine veri toplama sürecinizi Google Analytics 4 modeli çerçevesinde yeniden tasarlamanız daha iyi olacaktır.

Sayfa görüntülemeleri ve ekran görüntülemeleri

Universal Analytics'teki sayfa görüntülemeleri, Google Analytics 4 mülklerindeki page_view etkinliğine karşılık gelir. page_view etkinliği, Google Etiket Yöneticisi'ndeki Google Analytics 4 Yapılandırması etiketi veya config gtag komutu tarafından otomatik olarak tetiklenir.

Aşağıda gösterildiği gibi, bazı Universal Analytics sayfa görüntüleme özelliklerinin Google Analytics 4'te kullanılan eşdeğerleri bulunur:

Universal Analytics'teki sayfa görüntüleme özelliği

Google Analytics 4'teki sayfa görüntüleme özelliği

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Yok

page_referrer

 

Ekran görüntüleme, sayfa görüntülemenin uygulamalardaki karşılığıdır. Google Analytics 4 mülklerinde bir kullanıcının her ekran görüntüleme işlemi bir screen_view etkinliği tetikler.

Sayfa görüntüleme isabetleri kaydedilirken Google etiketi aynı şekilde çalıştığından sayfa görüntüleme toplamı, Universal Analytics ile Google Analytics 4 arasında genellikle birkaç yüzde puanı kadar yakın bir değer olmalıdır. Toplamlar arasındaki değişken aralığı genellikle Universal Analytics ve Google Analytics 4'te uygulanan farklı filtrelerden kaynaklanır.

Oturumlar

Oturum, belirli bir zaman diliminde web sitenizde gerçekleşen kullanıcı etkileşimlerini ifade eder.

Universal Analytics'teki oturumlarda birden fazla sayfa görüntüleme, etkinlik, sosyal etkileşim ve e-ticaret işlemi gerçekleşebilir. Genellikle 30 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında ya da başka bir yeterli sıfırlama etkinliği gerçekleştiğinde oturum sona ermiş olarak tanımlanır. 

Google Analytics 4 oturum metrikleri, otomatik olarak toplanan session_start etkinliklerine dayalıdır. Oturum süresi, oturumdaki ilk etkinlikle son etkinlik arasındaki süreye göre belirlenir. Bu ve diğer küçük ayrımlar nedeniyle Universal Analytics ve Google Analytics 4 mülkleriniz arasında oturum oluşturma farklılıkları yaşanabilir. 

Etkin kullanıcı sayısının hesaplanma şekli

Kullanıcı etkinliği, Google Analytics 4'te otomatik olarak algılanır.  Buna karşın, Universal Analytics kullanıcı etkinliği için manuel uygulamalardan (etkileşimli bir etkinliğin etkinleştirilmesinden) yararlanır. Kullanıcı bir uygulamayı başlattığında, Google Analytics 4'te etkin kullanıcı olarak değerlendirilebilir ancak Universal Analytics'te bu şekilde dikkate alınmaz. Bu nedenle, Google Analytics 4'te etkin kullanıcı sayıları daha yüksek olabilir.

Oturumları sayma

Google Analytics 4 oturum sayımı bazı yönleriyle Universal Analytics'ten farklılık gösterir. Universal Analytics'te yeni kampanyalar etkinlikten bağımsız olarak yeni bir oturum başlatır. Google Analytics 4'te yeni kampanyalar yeni oturum başlatmaz. Bu nedenle, Google Analytics 4 mülkünüzde oturumların sayısı daha düşük olabilir.

Geç isabetler de bu duruma yol açabilir. Geç isabetler, hemen gönderilmeyen isabetlerdir. Universal Analytics'te isabetler, bir önceki günün kapanmasından sonraki 4 saat içinde alınmaları koşuluyla işlenir. Google Analytics 4'te etkinlikler, 72 saate kadar geç olmaları durumunda işlenir. Google Analytics 4 etkinlikleri daha geniş bir zaman aralığında işlendiğinden Google Analytics 4 mülkünüzde daha yüksek oturum sayıları görebilirsiniz. Ayrıca bu 72 saat içinde raporlanan rakamlarda farklılıklar bulunabilir.

Örneğin, bir kullanıcı mobil cihazında web sitenize göz atarken hizmeti kaybeder ve 48 saat sonra hizmeti yeniden alır. Google Analytics 4 geç isabeti işlerken Universal Analytics bunu yapmaz ve bu nedenle Google Analytics 4'te daha yüksek bir oturum sayısı ortaya çıkar.

iOS uygulamaları arka plana alındığında günlüğe kaydedilen Google Analytics 4 etkinlikleri otomatik olarak yüklenir. Bu durum Universal Analytics'te geçerli değildir. Bu nedenle, Google Analytics 4 raporlarınızdaki iOS ile ilgili metrikler çok daha yüksek değerlere sahip olabilir.

Özel boyutlar/metrikler

Universal Analytics'teki özel boyutlar ve özel metrikler, toplanan verilere bilgi eklemek amacıyla kullanılır. Google Analytics 4'te ise bu işlem etkinlik parametreleri aracılığıyla yapılır. Özel boyutlarınızı ve metriklerinizi kapsamlarına göre aşağıdaki gibi eşleyin.

Universal Analytics mülkünüzdeki kapsam

Google Analytics 4 mülkünüzde aşağıdakilerle eşlenir

İsabet kapsamlı

Etkinlik kapsamlı özel boyut

Kullanıcı kapsamlı

Kullanıcı kapsamlı özel boyut

Oturum kapsamlı

Google Analytics 4 mülkünde eşdeğeri yok

Ürün kapsamlı

E-ticaret parametreleri 

Etkinlikler, etkinlik parametreleri ve kullanıcı özellikleri, Google Analytics 4 mülkünün sınırlarına tabidir.

İçerik gruplama

Universal Analytics'te içerik gruplama içerikleri mantığa dayalı bir yapı altında gruplamaya, ardından metrikleri grup adına göre görüntüleyip karşılaştırmaya olanak tanır.  Örneğin, "Erkek/Gömlekler" gibi bir gruptaki tüm sayfaların toplu sayfa görüntüleme sayısını öğrenebilir, sonrasında bu gruptaki her URL veya sayfa başlığını görmek için ayrıntılı inceleme yapabilirsiniz.

Google Analytics 4 mülkleri, içerik grubu için ("gtag.js'deki "content_group" veya GTM'deki "İçerik Grubu") "içerik grubu" boyutunu veri ile dolduran önceden tanımlanmış bir parametreye sahiptir. Ek Universal Analytics içerik grubu boyutları, etkinlik kapsamındaki özel boyutlar olarak GA4'te ayrı biçimde uygulanabilir ve çalışabilir.

User-ID

Universal Analytics'teki User-ID'nin işlevi Google Analytics 4'teki User-ID'ye benzerdir. Kullanıcılara verilerini analiz edebilecekleri bir kimlik alanı sunar. Veri toplama açısından bakıldığında, Universal Analytics mülkündeki User-ID'leri Google Analytics 4 mülküne eşlemek için belirli değişiklikler yapılmasına gerek yoktur.

Google Analytics 4 mülklerindeki User-ID, kullanıcıların uygulamanızla veya web sitenizle kurduğu etkileşime dair platformlar arası ve cihazlar arası bir bakış sunar. Bu özelliği kullanabilmek için kendi benzersiz ve kalıcı kimliklerinizi oluşturabilmeniz, bu kimlikleri kullanıcılarınıza sürekli olarak atamanız ve Analytics'e gönderdiğiniz verilere dahil etmeniz gerekir. Analytics, aynı User-ID ile ilişkili tüm verilerden tek bir kullanıcı yolculuğu oluşturur. Universal Analytics'in aksine Google Analytics 4 mülkü tüm raporlama, analiz ve bilgilere User-ID'yi kendiliğinden dahil eder ve ayrı bir User-ID raporlama görünümü gerektirmez.

Uygulama ile web'i uyumlu hale getirme

Uygulama ve web genelinde kullanıcılara dair tek bir görünüm elde etmeniz gerekiyorsa web'deki User-ID uygulamasının uygulamadaki User-ID uygulamasıyla tutarlı olmasına dikkat edin. Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

 • Uygulama ve web'de kullanıcıları izlemek için aynı tanımlayıcı kullanılmalıdır.
 • İletilen User-ID değerleri hem uygulamada hem web'de aynı türdedir (ör. web'de "555321" dizesi ve uygulamada 555321 tam sayısı).

Client-ID

Client-ID, belirsizleştirilmiş bir tanımlayıcı görevi gören benzersiz, rastgele oluşturulmuş bir dizedir ve bir tarayıcı örneğini belirsiz şekilde tanımlar. Client-ID tarayıcı çerezlerinde saklandığı için aynı siteye daha sonra yapılan ziyaretlerin aynı kullanıcıyla ilişkilendirilebilmesi mümkün olur.

Universal Analytics ve Google Analytics 4'teki Client-ID, aynı anlamsal özellikleri paylaşır ve belirsizleştirilmiş bir kullanıcı tanımlayıcısı sağlaması bakımından aynı amaca hizmet eder. Google Analytics 4 mülkündeki uygulama karşılığı Uygulama Örneği Kimliği'dir.

Parametreler (Google Analytics 4 mülkleri)

Google Analytics 4 mülklerinde, her etkinlikle birlikte parametreler gönderebilirsiniz. Parametreler, kullanıcının gerçekleştirdiği işlemi daha ayrıntılı bir şekilde belirtebilecek veya etkinliğe dair daha fazla bağlam sağlayabilecek ek bilgi parçalarıdır. Örneğin, parametreler satın alma işleminin değerini tanımlamak veya etkinliğin nerede, nasıl ve neden günlüğe kaydedildiğine dair bağlam sağlamak için kullanılabilir.

page_title gibi bazı parametreler otomatik olarak gönderilir. Otomatik olarak kaydedilen parametrelere ek olarak, her bir etkinlikle birlikte en fazla 25 parametre kaydedebilirsiniz. Mesela level_up gibi oyunlara özgü bir etkinliğe level_number, character_name gibi parametreler ekleyebilir, content_view gibi içerik odaklı etkinlikleri de article_id, article_title, author_name veya author_id gibi parametrelerle daha ayrıntılı hale getirebilirsiniz.

Kullanıcı özelliği (Google Analytics 4 mülkleri)

Kullanıcı özellikleri, kullanıcı tabanınızdaki grupları tanımlayan dil tercihleri veya coğrafi konumlar gibi özelliklerdir. Analytics, bazı kullanıcı boyutlarını otomatik olarak günlüğe kaydeder. Böylece, bunlar için kullanıcı özelliği ayarlamanıza gerek kalmaz. 

Taşınabilen veri toplama ayarları

Universal Analytics mülk verileri toplama işlemlerinin gtag.js veya Google Etiket Yöneticisi'yle yürütüldüğü durumlarda, aşağıda belirtilen veri toplama ayarları Universal Analytics'ten Google Analytics 4'e bire-bir taşınabilir.

Google Analytics 4'te karşılığı bulunmayan veri toplama ayarları 

Google Analytics 4 mülklerinde etkinliklerin toplu olarak işlenmesi

Google Analytics 4 mülklerinde çoğu etkinlik istemci tarafında toplu olarak işlenir. Ancak:

 • Dönüşüm etkinlikleri her zaman anında iletilmekle birlikte bunlar bir toplu işlemin parçası olabilir
 • Hata ayıklama modunda yüklenen kapsayıcılar, gerçek zamanlı DebugView'ı kolaylaştırmak için, etkinlikleri asla toplu olarak işlemez
 • Kullanıcı sayfadan ayrıldığında (ör. başka bir sayfaya geçerek) istemci tarafında tutulan herhangi bir etkinlik kalırsa bu etkinlikler hemen gönderilir
 • sendBeacon API'sini desteklemeyen tarayıcı ortamlarında, tüm etkinlikler gerçekleştikleri anda, herhangi bir işleme sürecinden geçirilmeden gönderilir.

Universal Analytics ve Google Analytics 4 mülklerindeki rapor verilerini karşılaştırma

Bu makalede açıklanan veri modeli farklılıklarına ek olarak, etiketleme ve yapılandırma ayarlarınız da Universal Analytics ve Google Analytics 4 mülkü verileriniz arasında farklılıklara neden olabilir. Google Analytics 4 mülkü verilerinizi Universal Analytics verilerinizle karşılaştırırken aşağıdakilere dikkat edin:

 • Universal Analytics mülkünüzdeki izleme kimliğiniz ve Google Analytics 4 mülkünüzdeki etiket kimliğiniz aynı web sayfalarından veri toplamalıdır.
 • Her iki mülkte de etiket uygulamaları eşdeğer olmalıdır. Örneğin, bağlı site etiketleri kullanılırken dikkat edilmesi gereken bu noktaları inceleyin.
 • Tüm etiketler başarıyla etkinleştirilmelidir. Google Tag Assistant, etiketlerinizin düzgün bir şekilde çalıştığını doğrulamanıza yardımcı olabilir.
 • Universal Analytics mülkünüzle Google Analytics 4 mülkünüz aynı saat dilimlerini kullanmalıdır (Mülk ayarları > Raporlama saat dilimi).
 • Universal Analytics mülkünüzdeki filtresiz görünümü, Google Analytics 4 mülkünüzdeki tek bir web veri akışıyla karşılaştırmalısınız.
 • Gerçek zamanlı raporlarda verileri karşılaştırabilmeniz için hem Universal Analytics mülkü hem Google Analytics 4 mülkü en az 30 dakikadır veri topluyor olmalıdır.

Yukarıdaki koşulların tümü karşılanıyorsa Universal Analytics mülkünüzle Google Analytics 4 mülkünüz arasında aşağıdaki veriler için gerçek zamanlı raporlarda karşılaştırma yapabilirsiniz:

UA mülkü metriği / raporu Google Analytics 4 mülkü metriği / raporu

Sayfa görüntüleme sayısı

Gerçek zamanlı > İçerik > Sayfa Görüntüleme Sayısı sekmesi

Etkinlik sayısı (page_view etkinliği için)

Gerçek zamanlı > Etkinlik adına göre Etkinlik sayısı kartı

Hedef tamamlama sayısı

Gerçek zamanlı > Dönüşümler

Dönüşümler

Etkinlik adına göre Dönüşüm sayısı kartı

(Bir etkinliği, hedef tamamlama durumlarınızdan biriyle eşlenen bir dönüşüm olarak etkinleştirdiyseniz; örneğin, hedeflerinizden biriyle eşlenen belirli sayfanın açılması için bir etkinliği dönüşüm olarak oluşturup etkinleştirdiyseniz)

 

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü