[GA4] Žiadosti o odstránenie údajov

Ak chcete podávať žiadosti o odstránenie údajov pre vlastníctvo v službe Google Analytics, musíte mať rolu redaktora.

Ak potrebujete z akéhokoľvek dôvodu odstrániť údaje zo serverov služby Analytics, môžete vytvoriť žiadosť o ich odstránenie.

Súčasne môžete mať maximálne 12 aktívnych žiadostí (v ochrannej lehote alebo nespracované odstránenie) vzťahujúcich sa na jedno vlastníctvo.

Žiadosť môžete zrušiť do siedmich dní od jej vytvorenia. Použite na to stránku s podrobnosťami o žiadosti. Okrem toho si v reportoch a Prieskumoch môžete počas prvých siedmich dní pozrieť ukážku účinku odstránenia.

V závislosti od množstva údajov, ktoré sa majú odstrániť, môže spracovanie žiadosti o odstránenie údajov trvať 7 až 63 dní. Údaje môžu byť odstránené až po uplynutí 12 dní.

Zoznam najnovších žiadostí nájdete pre každé vlastníctvo v stĺpci Vlastníctvo > Žiadosti o odstránenie údajov.

Túto funkciu nemôžete použiť v súvislosti s vlastníctvom v službe Google Analytics for Firebase. Ak chcete použiť túto funkciu, musíte najprv inovovať dané vlastníctvo na vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

 

 1. V sekcii Správca skontrolujte, či ste vybrali požadovaný účet a vlastníctvo.
 2. V stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Žiadosti o odstránenie údajov.

  Tabuľka obsahuje najnovšie žiadosti.
 3. Ak chcete vytvoriť novú žiadosť, kliknite na Plánovať žiadosť o odstránenie údajov.
 4. Vyberte typ odstránenia:
  • Ak chcete odstrániť všetky registrované a automaticky zhromaždené parametre zo všetkých udalostí, vyberte Odstrániť všetky parametre zo všetkých udalostí.
   Analytics neodstraňuje číselné parametre, textové parametre odvodené od interných dôveryhodných identifikátorov ani vyhradené hodnoty „“, „(nenastavené)“ a „(odstránené údaje)“.
  • Ak chcete odstrániť všetky registrované parametre zhromaždené v rámci zoznamu udalostí, ktorý vyberiete v nasledujúcom kroku, vyberte Odstrániť všetky registrované parametre z vybraných udalostí.
  • Ak chcete v rámci všetkých zhromažďovaných udalostí odstrániť registrované alebo automaticky zhromaždené parametre, ktoré vyberiete v nasledujúcom kroku, vyberte Odstrániť vybrané parametre zo všetkých udalostí.
  • Ak chcete odstrániť registrované parametre, ktoré vyberiete v nasledujúcom kroku, v rámci zoznamu udalostí, ktorý takisto vyberiete v nasledujúcom kroku, vyberte Odstrániť vybrané parametre z vybraných udalostí.
  • Ak chcete odstrániť vlastnosti používateľa, ktoré vyberiete v nasledujúcom kroku, vyberte Odstrániť vybrané vlastnosti používateľa.
   Ďalšie parametre, ktoré Analytics neodstraňuje
   • age
   • app_instance_id
   • audience
   • browser
   • browser_version
   • city
   • continent_name
   • country
   • gender
   • hour
   • latitude
   • longitude
   • platform
   • platform_version
   • region
   • stream_name
   • sub_continent_region
   • user_property_name
 5. Vyberte dátumy začatiaukončenia.

  Nezabúdajte, že pri odstraňovaní údajov sa používa časové pásmo daného vlastníctva.
 6. Vyberte konkrétne údajové polia, ktoré chcete odstrániť.

  V zozname udalostí môžete vybrať až 100 udalostí (ak je to potrebné). V zozname sa zobrazujú najnovšie zhromaždené udalosti. Nemusí to byť celá história. Do zoznamu môžete pridať aj názov vlastnej udalosti tak, že zadáte názov udalosti a stlačíte Enter. Do jednej žiadosti môžete pridať až 100 udalostí.

  V zozname parametrov môžete vybrať až 100 parametrov (ak je to potrebné). V zozname sa zobrazujú všetky v minulosti registrované parametre a automatické parametre, ktoré ste zhromaždili. (Automatické parametre sa zobrazujú iba v prípade, že v 5. kroku vyberiete Odstrániť vybrané parametre zo všetkých udalostí.)

  V zozname vlastností používateľa môžete vybrať až 100 vlastností používateľa (ak je to potrebné). V zozname sa zobrazujú všetky v minulosti registrované vlastnosti používateľa, ktoré ste zhromaždili.
 7. Zadaním hodnoty určte, ktoré údaje chcete odstrániť.

  Môžete tiež vybrať Odstrániť iba tie hodnoty parametrov, ktoré obsahujú nasledujúci text.

  Do textového poľa zadajte hodnotu. Analytics odstráni len tie hodnoty dimenzií pre určené dimenzie udalostí, parametrov alebo používateľov, ktoré obsahujú zadanú hodnotu. Analytics spracúva túto hodnotu, akoby šlo o operátor obsahuje, a pri určovaní hodnôt na odstránenie nerozlišuje malé a veľké písmená.

  Nemôžete zadať vyhradenú hodnotu, napríklad „(nenastavené)“. Vyhradené hodnoty Analytics neodstraňuje.
 8. Kliknite na Odoslať.

Používatelia s rolou redaktora budú na žiadosť upozornení e‐mailom.

Krátko po odoslaní žiadosti začína plynúť obdobie na zobrazenie ukážky.

Počas prvých siedmich dní obdobia ukážky zároveň plynie ochranná lehota, v priebehu ktorej používatelia rolou redaktora môžu zrušiť žiadosť na stránke s podrobnosťami o žiadosti.

Od ôsmeho dňa obdobia ukážky až do dokončenia žiadosti o odstránenie má žiadosť stav Aktívne zobrazenie ukážky (odstraňuje sa).

Počas ochrannej lehoty a v čase, keď je odstránenie nespracované alebo ešte prebieha, budú údaje špecifikované v žiadosti v prehľadoch a analýzach vynechané, akoby už boli odstránené. Vďaka tomuto vynechaniu údajov si môžete pozrieť ukážku účinku odstránenia a uistiť sa, že zodpovedá vašim očakávaniam. 

Používatelia s rolou redaktora sú informovaní aj pri začatí procesu odstránenia a potom zasa po jeho skončení.

Parametre, ktoré možno odstrániť

Analytics podporuje odstránenie aktívnych parametrov vlastnej udalosti. Ak sa parameter, ktorý chcete odstrániť, nezobrazuje, je možné, že nie je alebo nikdy nebol registrovaný. Skontrolujte názov a registráciu parametra, ktorý sa pokúšate odstrániť.

Ak ste daný parameter nikdy neregistrovali, neexistujú preň žiadne uložené údaje, ktoré by sa dali odstrániť.

Ak ste zrušili registráciu parametra a neskôr potrebujete odstrániť príslušné pole, môžete vykonať jeden z nasledujúcich krokov: odstrániť všetky parametre v rámci množiny udalostí alebo odstrániť všetky parametre v rámci všetkých udalostí.

Vplyv odstránenia na atribúciu

Po dokončení odstránenia už nebudú k dispozícii žiadne historické informácie o kampaniach na účely atribúcie. Kredit atribúcie sa potom môže pripísať iným kampaniam (ak sú dostupné na základe kliknutí na reklamu prvej strany či nových informácií o kampaniach zhromaždených po odstránení) alebo sa bude považovať za „priamy“.

Ako režim súhlasu ovplyvňuje odstránenia

Ak pre vlastníctvo používate režim súhlasu, k dátumu ukončenia žiadosti o odstránenie údajov možno budete musieť pridať sedem kalendárnych dní, aby sa z modelov správania odstránili všetky hodnoty, ktoré chcete odstrániť. Je to spôsobené tým, že Analytics trénuje modely strojového učenia na údajoch od používateľov, ktorí poskytli súhlas (čiže údajov, ktoré sa môžete pokúšať odstrániť), a odhaduje na základe týchto údajov budúce správanie používateľov. Údaje používateľov, ktorí poskytli súhlas, sa môžu používať na modelovanie údajov až do sedem dní po uvedení týchto údajov v reportoch, a preto môže byť potrebné pridať k žiadosti o odstránenie ďalších sedem dní. Ak je napríklad pôvodný dátum ukončenia vašej žiadosti o odstránenie údajov 1. január, zmeňte ho na 8. január.

Vplyv odstránení na podradené a súhrnné vlastníctva

Podradené vlastníctva

Všetky údaje, ktoré odstránite zo zdrojového vlastníctva, sa odstránia aj z podradených vlastníctiev. Všetky údaje, ktoré odstránite z podradeného vlastníctva, sa však odstránia iba z daného podradeného vlastníctva. Ďalšie informácie o podradených vlastníctvach

Súhrnné vlastníctva

Keď požiadate o odstránenie údajov zo zdrojového vlastníctva, tieto údaje sa odstránia aj zo súhrnného vlastníctva. Keď požiadate o odstránenie údajov zo súhrnného vlastníctva, tieto údaje sa odstránia len zo súhrnného vlastníctva. Ďalšie informácie o súhrnných vlastníctvach

Odstránenie údajov jednotlivých používateľov

Ak chcete odstrániť údaje súvisiace s identifikátormi používateľov alebo anonymnými identifikátormi, použite Prieskumy Prieskum používateľov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false