Žádosti o smazání dat (Google Analytics 4)

Chcete-li u některé ze služeb Google Analytics odesílat žádosti o smazání dat, potřebujete oprávnění k úpravám.

Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete, aby byly údaje ze serverů Analytics smazány, můžete prostřednictvím funkce Žádostí o smazání dat požádat o jejich odstranění.

V jedné službě můžete mít nejvýše 25 aktivních (v dodatečné lhůtě / čeká na smazání) žádostí.

Libovolnou žádost můžete zrušit do 7 dnů od jejího vytvoření. Použijte stránku s podrobnostmi o žádosti. Během prvních 7 dní si můžete také zobrazit náhled, jaký bude smazání mít dopad na přehledy a analýzy.

Seznam nejnovějších žádostí je v každé službě dostupný ve sloupci Služba > Žádosti o smazání dat.

Tuto funkci nelze použít v případě služby Google Analytics pro Firebase. Pokud tuto funkci chcete používat, musíte nejprve upgradovat na službu Google Analytics 4.

 

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na Správce a vyberte příslušnou službu.
 3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na položku Žádosti o smazání dat.

  V tabulce jsou uvedeny vaše nejnovější žádosti.
 4. Pokud chcete vytvořit novou žádost, klikněte na Naplánovat žádost o smazání dat.
 5. Vyberte typ smazání:
  • Pokud chcete smazat všechny registrované a automaticky shromažďované parametry u všech událostí, vyberte možnost Smazat všechny parametry u všech událostí.
   Analytics nesmaže číselné parametry, textové parametry odvozené z interních důvěryhodných identifikátorů ani vyhrazené hodnoty „“, „(not set)“ a „(data deleted)“.
  • Pokud chcete smazat všechny registrované parametry shromažďované v rámci seznamu událostí, který vyberete v dalším kroku, zvolte možnost Smazat všechny registrované parametry u vybraných událostí.
  • Pokud chcete smazat registrované nebo automaticky shromažďované parametry, které vyberete v dalším kroku, u všech shromažďovaných událostí, vyberte možnost Smazat vybrané parametry u všech událostí.
  • Pokud chcete smazat registrované parametry, které vyberete v dalším kroku, v rámci seznamu událostí, který také vyberete v dalším kroku, zvolte možnost Smazat vybrané parametry u vybraných událostí.
  • Pokud chcete smazat charakteristiky uživatelů, které vyberete v dalším kroku, zvolte možnost Smazat vybrané charakteristiky uživatelů.
    
   Další parametry, které služba Analytics nesmaže
   • age (věk)
   • app_instance_id (ID instance aplikace)
   • audience (publikum)
   • browser (prohlížeč)
   • browser_version (verze prohlížeče)
   • city (město)
   • continent_name (název kontinentu)
   • country (země)
   • gender (pohlaví)
   • hour (hodina)
   • latitude (zeměpisná šířka)
   • longitude (zeměpisná délka)
   • platform (platforma)
   • platform_version (verze platformy)
   • region (oblast)
   • stream_name (název streamu)
   • sub_continent_region (subkontinentální oblast)
   • user_property_name (název charakteristiky uživatele)
 6. Vyberte datum zahájenídatum ukončení.

  Proces smazání se při mazání dat řídí časovým pásmem vaší služby.
 7. Vyberte konkrétní datová pole, která chcete smazat.

  Ze seznamu událostí vyberte až 100 událostí (jsou-li k dispozici). Seznam uvádí poslední shromážděné události a nemusí představovat úplnou historii. Pokud do seznamu chcete přidat název vlastní události, můžete ho zadat a stisknout klávesu Enter. K jedné žádosti lze přidat až 100 událostí.

  Ze seznamu parametrů vyberte až 100 parametrů (jsou-li k dispozici). Seznam uvádí úplnou sadu všech historicky registrovaných a automatických parametrů, které jste shromáždili. (Automatické parametry se zobrazí pouze v případě, že v kroku 5 vyberete možnost Smazat vybrané parametry u všech událostí.)

  Ze seznamu charakteristik uživatelů vyberte až 100 charakteristik uživatelů (jsou-li k dispozici). Seznam obsahuje kompletní sadu všech historicky registrovaných charakteristik uživatelů, které jste shromáždili.
 8. Zadejte hodnotu identifikující data, která chcete smazat.

  Můžete také vybrat možnost Smazat jen hodnoty parametrů, které obsahují následující text.

  Zadejte hodnotu do textového pole. Analytics smaže pouze hodnoty dimenzí pro určené události / parametry / dimenze uživatelů, které obsahují zde zadanou hodnotu. Analytics tento proces pojímá jako operátor obsahuje a při výběru hodnot ke smazání nerozlišuje velká a malá písmena.

  Nemůžete zadat vyhrazenou hodnotu, jako je „(not set)“ – Analytics vyhrazené hodnoty nesmaže.
 9. Klikněte na Odeslat.

Uživatelé s oprávněním k úpravám (administrátoři) jsou o žádosti informováni e-mailem.

Krátce poté, co žádost odešlete, začne období, kdy je k dispozici náhled. 

Prvních 7 dní období, kdy je k dispozici náhled, je také dodatečnou lhůtou, během níž mohou uživatelé s oprávněním k úpravám žádost zrušit na stránce s podrobnostmi o žádosti.

Od 8. dne období, kdy je k dispozici náhled, do okamžiku, kdy smazání proběhne, má vaše žádost stav Náhled je aktivní (probíhá mazání).

Během dodatečné lhůty a dokud je smazání nevyřízeno nebo probíhá, budou přehledy a analýzy vynechávat data určená v žádosti, jako kdyby už byla smazána. Díky tomu, že jsou data vynechána, je k dispozici náhled na to, jaký vliv bude smazání mít. Můžete se tak přesvědčit, zda takový výsledek očekáváte. 

Uživatelé s oprávněním k úpravám budou znovu informováni, až mazání dat začne, a ještě jednou, až bude dokončeno.

Parametry, které lze smazat

Služba Analytics podporuje mazání aktivních registrovaných parametrů. Pokud požadovaný parametr nevidíte, je možné, že není nebo nikdy nebyl zaregistrován. Potvrďte název a registraci parametru, který se pokoušíte smazat.

Pokud jste parametr nikdy nezaregistrovali, nejsou k dispozici žádná uložená data, která by šlo smazat.

Jestliže jste někdy zrušili registraci parametru a následně potřebovali dané pole vymazat, můžete postupovat jedním z následujících způsobů: smazat všechny parametry pro sadu událostí nebo smazat všechny parametry u všech událostí.

Jaký vliv má smazání na atribuci

Když je smazání dokončeno, historické informace o kampani nejsou nadále k dispozici pro atribuci – byly smazány. Atribuční kredit se bude nadále přiřazovat ostatním kampaním (pokud jsou nějaké k dispozici z kliknutí na reklamu první strany nebo nových informací shromážděných po smazání) nebo bude považován za „přímý“.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory