[GA4] Žádosti o smazání dat

Pokud chcete smazat data přidružená k ID uživatelů nebo pseudonymním ID, podívejte se do průzkumníku uživatelů.
Pokud chcete u některé ze služeb v Google Analytics odesílat žádosti o smazání dat, potřebujete mít roli editora.

Jestliže z jakéhokoli důvodu potřebujete, aby byla data ze serverů Analytics smazána, můžete prostřednictvím žádosti o smazání dat požádat o jejich odstranění.

Žádost o smazání dat se používá ke smazání textu získaného z parametrů událostí. Příslušná textová data budou vymazána a nahrazena výrazem „(data byla smazána)“. Událost se však do celkových metrik v přehledech bude započítávat dál.

Tuto funkci nelze použít v případě služby Google Analytics pro Firebase. Pokud tuto funkci chcete používat, musíte nejprve příslušnou službu upgradovat na službu v Google Analytics 4.
Obsah tohoto článku:

Vytvoření žádosti o smazání dat

 1. Na stránce Administrátor v části Shromažďování a úprava dat klikněte na Žádost o smazání dat.
 2. V tabulce jsou uvedeny vaše nejnovější žádosti. Pokud chcete vytvořit novou žádost, klikněte na Naplánovat žádost o smazání dat.
 3. Vyberte typ smazání:
Smazat všechny parametry u všech událostí Tato možnost smaže všechny registrované a automaticky shromažďované parametry u všech shromažďovaných událostí.
Smazat všechny registrované parametry u vybraných událostí Tato možnost smaže všechny registrované parametry shromažďované u událostí, které vyberete v dalším kroku.
Smazat vybrané parametry u všech událostí Tato možnost smaže registrované parametry, které vyberete v dalším kroku, u všech shromažďovaných událostí.
Smazat vybrané parametry u vybraných událostí Tato možnost smaže registrované parametry, které vyberete v dalším kroku, u událostí, které vyberete také v dalším kroku.
Smazat vybrané charakteristiky uživatele Touto možností smažete charakteristiky uživatelů, které vyberete v dalším kroku.

 

 1. Vyberte počáteční datum a koncové datum.

  Při mazání je používáno časové pásmo vaší služby.
 2. Vyberte datová pole, která chcete smazat:
 • Události
  Ze seznamu můžete vybrat až 100 událostí (pokud je to třeba). Seznam obsahuje poslední shromážděné události a nemusí představovat úplnou historii. Pokud do seznamu chcete přidat název vlastní události, můžete ho zadat a stisknout klávesu Enter. Do jedné žádosti lze zahrnout až 100 událostí.
 • Parametry
  Ze seznamu můžete vybrat až 100 parametrů (pokud je to třeba). Seznam obsahuje úplnou sadu všech v minulosti registrovaných a automatických parametrů, které jste shromáždili. (Automatické parametry se zobrazí pouze v případě, že v kroku 5 vyberete možnost Smazat vybrané parametry u všech událostí.)
 • Charakteristiky uživatelů
  Ze seznamu můžete vybrat až 100 charakteristik uživatelů (pokud je to třeba). Seznam obsahuje kompletní sadu všech v minulosti registrovaných charakteristik uživatelů, které jste shromáždili.
 1. Zadejte hodnotu identifikující data, která chcete smazat.

  Můžete také vybrat možnost Smazat jen hodnoty parametrů, které obsahují následující text.

  Zadejte hodnotu do textového pole. Analytics smaže pouze hodnoty dimenzí pro určené události / parametry / dimenze uživatelů, které obsahují zde zadanou hodnotu. Analytics zadání zpracuje jako operátor obsahuje a při výběru hodnot ke smazání nerozlišuje velká a malá písmena.

  Nemůžete zadat vyhrazenou hodnotu, jako je „(nenastaveno)“. Tyto hodnoty Analytics nesmaže.
 2. Klikněte na Odeslat.

Po vytvoření žádosti

O žádosti budou e-mailem informováni uživatelé s rolí editora. Krátce po odeslání žádosti začne období, kdy je k dispozici náhled. 

Během prvních 7 dní období náhledu běží takzvaná dodatečná lhůta, kdy mohou uživatelé s rolí editora žádost zrušit, a to na stránce s jejími podrobnostmi. Od 8. dne náhledového období až do skutečného smazání je žádost ve stavu Náhled je aktivní (probíhá mazání).

Zrušení/smazání

Libovolnou žádost můžete do 7 dnů od jejího vytvoření zrušit. Udělat to lze na stránce s podrobnostmi o žádosti. Během prvních 7 dní si také můžete prohlédnout náhled, z nějž se dozvíte, jaký dopad bude mít smazání na přehledy a průzkumy.

V jedné službě můžete mít nejvýše 12 aktivních žádostí (jimž běží dodatečná lhůta nebo probíhá mazání).

Během dodatečné lhůty a poté až do smazání budou přehledy a analýzy data určená v žádosti vynechávat, jako kdyby už byla smazána. Díky tomu si můžete udělat představu, jaký vliv bude smazání mít a zda takový výsledek očekáváte. 

Zpracování žádosti o smazání dat může v závislosti na množství dat trvat 7 až 63 dní. Smazat lze pouze data starší než 12 dní.

Seznam nejnovějších žádostí je v každé službě dostupný ve sloupci Služba > Žádosti o smazání dat. Po dokončení žádosti už smazaná data nelze vrátit zpět.

Uživatelé s rolí editora budou znovu informováni na začátku mazání dat a po jeho skončení.

Parametry, které lze smazat

Služba Analytics podporuje mazání automaticky shromažďovaných parametrů a vlastních parametrů registrovaných jako vlastní dimenze. 

Analytics nesmaže číselné parametry, textové parametry odvozené z interních důvěryhodných identifikátorů ani vyhrazené hodnoty „“, „(nenastaveno)“ a „(data byla smazána)“.

Automaticky shromažďované parametry

Automaticky shromažďované parametry lze smazat pouze v případě, že vyberete možnost Smazat všechny parametry u všech událostí.

Seznam automaticky shromažďovaných parametrů, které služba Analytics nesmaže
 • age (věk)
 • app_instance_id (ID instance aplikace)
 • audience (publikum)
 • browser (prohlížeč)
 • browser_version (verze prohlížeče)
 • city (město)
 • continent_name (název kontinentu)
 • country (země)
 • gender (pohlaví)
 • hour (hodina)
 • latitude (zeměpisná šířka)
 • longitude (zeměpisná délka)
 • platform (platforma)
 • platform_version (verze platformy)
 • region (oblast)
 • stream_name (název streamu)
 • sub_continent_region (subkontinentální oblast)
 • user_property_name (název charakteristiky uživatele)

Vlastní parametry

Analytics smaže vlastní parametry, které byly zaregistrovány jako vlastní dimenze. Pokud požadovaný parametr v seznamu nevidíte, je možné, že nebyl nikdy zaregistrován. Musíte potvrdit název a registraci parametru, který se pokoušíte smazat.

Pokud jste vytvořili vlastní dimenzi, která získává hodnotu z automaticky shromažďovaného parametru, nepovede smazání vlastního parametru ke smazání automaticky shromažďovaného parametru.

Do července 2022 služba Analytics nepodporovala mazání archivovaných parametrů. Pokud jste vlastní dimenzi archivovali před červencem 2022 a potřebujete smazat parametr této události, můžete to udělat takto:
 • smazat všechny parametry ve všech událostech, nebo
 • smazat všechny parametry ve vybraných událostech.

Vliv smazání dat na jiné funkce GA4

Atribuce ke kampani

Po dokončení smazání už nejsou k dispozici historické informace o kampani – byly smazány. Atribuční kredit poté může být buď přiřazen jiným kampaním (pokud jsou nějaké k dispozici z kliknutí na reklamu první strany nebo nových informací shromážděných po smazání), nebo bude považován za „přímý“.

Režim souhlasu

Pokud v dané službě používáte režim souhlasu, možná budete muset k datu ukončení žádosti o smazání dat přidat sedm kalendářních dnů, aby se mazané hodnoty smazaly z modelů chování. Je to kvůli tomu, že Analytics trénuje modely strojového učení na datech od uživatelů, kteří poskytli souhlas (tj. datech, která možná chcete smazat), a předpovídá na základě těchto dat budoucí chování uživatelů.

Data, k jejichž použití byl poskytnut souhlas, lze používat k modelování ještě sedm dní poté, co byla tato data uvedena v přehledu, a proto může být potřeba přidat k žádosti o smazání dalších sedm dní. Pokud je například původní datum ukončení žádosti o smazání dat 1. ledna, změňte datum na 8. ledna.

Dílčí služby

Veškerá data, která smažete ze zdrojové služby, jsou smazána i z jejích dílčích služeb. Pokud ale smažete data z dílčí služby, smažete je pouze z dané dílčí služby. Další informace o dílčích službách

Souhrnné služby

Když požádáte o smazání dat ve zdrojové službě, budou tato data smazána také ze souhrnné služby. Když požádáte o smazání dat v souhrnné službě, budou tato data smazána jen ze souhrnné služby. Další informace o souhrnných službách

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
10055517640246972961
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
69256