[GA4] Заявки за изтриване на данни

За да изпращате заявки за изтриване на данни за собственост в Google Анализ, трябва да имате роля на редактор.

Ако поради някаква причина трябва да изтриете данни от сървърите на Анализ, можете да използвате заявка за изтриване на данни, за да изпратите искане за премахването им.

Можете да имате до 25 активни (в гратисен период/изчакващи изтриване) заявки на собственост по едно и също време.

Можете да анулирате заявка в рамките на 7 дни от момента на създаването ѝ. Използвайте страницата с подробности за заявката. През първите 7 дни можете също да видите визуализация на ефектите от изтриването в отчетите си и в Изследвания.

За всяка собственост се вижда списък с най-скорошните заявки в графата „Собственост“ > „Заявки за изтриване на данни“.

Не можете да използвате тази функция със собственост в Google Анализ за Firebase. За да използвате тази функция, първо трябва да надстроите тази собственост до собственост в Google Анализ 4.

 

 1. Уверете се, че в Администриране са избрани желаните профил и собственост.
 2. В графата СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Заявки за изтриване на данни.

  В таблицата са посочени най-скорошните Ви заявки.
 3. За да направите нова заявка, кликнете върху Насрочване на заявка за изтриване на данни.
 4. Изберете типа изтриване:
  • Изберете Изтриване на всички параметри от всички събития, за да изтриете всички регистрирани и автоматично събрани параметри от всички събития.
   Анализ не изтрива числови параметри, текстови параметри, извлечени от вътрешни доверени идентификатори, нито резервираните стойности „“, „(not set)“ и „(data deleted)“.
  • Изберете Изтриване на всички регистрирани параметри от избрани събития, за да изтриете всички регистрирани параметри, събрани от списък със събития, които изберете в следващата стъпка.
  • Изберете Изтриване на избрани параметри от всички събития, за да изтриете регистрираните и/или автоматично събраните параметри, които изберете в следващата стъпка от всички събрани събития.
  • Изберете Изтриване на избрани параметри от избрани събития, за да изтриете регистрираните параметри, които изберете в следващата стъпка, от списък със събития, които също изберете в следващата стъпка.
  • Изберете Изтриване на избрани характеристики на потребителя, за да изтриете характеристиките на потребителя, които изберете в следващата стъпка.
    
   Допълнителни параметри, които не се изтриват от Анализ
   • age
   • app_instance_id
   • audience
   • browser
   • browser_version
   • city
   • continent_name
   • country
   • gender
   • hour
   • latitude
   • longitude
   • platform
   • platform_version
   • region
   • stream_name
   • sub_continent_region
   • user_property_name.
 5. Изберете начална и крайна дата.

  Имайте предвид, че когато изтривате данните, в процеса на изтриване се използва часовата зона на собствеността Ви.
 6. Изберете конкретните полета с данни, които искате да изтриете.

  Изберете до 100 събития от списъка със събития (когато е приложимо). Списъкът показва най-скорошните събития, които сте събрали, и може да не включва пълната история. Може също да въведете име на събитие и да натиснете Enter, за да добавите име на персонализирано събитие към списъка. Може да добавите до 100 събития към една заявка.

  Изберете до 100 параметъра от списъка с параметри (когато е приложимо). Списъкът показва пълен набор от всички регистрирани минали и автоматични параметри, които сте събрали. (Автоматичните параметри се показват само ако изберете Изтриване на избрани параметри от всички събития в стъпка 5.)

  Изберете до 100 характеристики на потребителя от списъка с характеристики на потребителя (когато е приложимо). Списъкът показва пълен набор от всички регистрирани минали характеристики на потребителя, които сте събрали.
 7. Въведете стойност, за да посочите кои данни искате да изтриете.

  Ако желаете, изберете Изтриване само на стойности на параметри, съдържащи следния текст.

  Въведете стойност в текстовото поле. Анализ ще изтрие само стойности на величините за посочените събития/параметри/потребители, които съдържат въведената от Вас тук стойност. Анализ разглежда това като оператор съдържа и използва съвпадение, при което регистърът на буквите е без значение, когато прилага стойности за изтриване.

  Не можете да посочите резервирана стойност като „(not set)“: Анализ не изтрива резервирани стойности.
 8. Кликнете върху Изпращане.

Потребителите с роля на редактор ще получат известие за заявката по имейл.

Има период за визуализация, който започва скоро след като изпратите заявката.

Първите 7 дни от периода за визуализация са също така гратисен период, през който потребителите с роля на редактор могат да анулират заявката от страницата с подробности за заявката.

От 8-ия ден на периода за визуализация до завършване на заявката за изтриване заявката Ви е със състояние Активен преглед/в процес на изтриване.

По време на гратисния период при изчакване на изтриването и в процеса на изтриване отчетите и анализите Ви пропускат данните, които са определени в заявката, все едно вече са изтрити. Това Ви дава възможност да визуализирате ефекта от изтриването и да се уверите, че работи според очакванията Ви.

Потребителите с роля на редактор отново получават известие, когато изтриването започне, както и когато завърши.

Налични параметри за изтриване

Анализ поддържа изтриването на активни регистрирани параметри. Ако не виждате параметъра, който искате да изтриете, възможно е той да не е регистриран. Потвърдете името и регистрацията на параметъра, който се опитвате да изтриете.

Ако никога не сте регистрирали параметъра, няма съхранени данни, които да бъдат изтрити.

Ако някога сте отменили регистрацията на даден параметър и искате да изтриете това поле, можете да направите едно от следните неща: да изтриете всички параметри за набор от събития или да изтриете всички параметри от всички събития.

Как изтриването оказва влияние върху приписването

Когато бъде завършено изтриване, от този момент нататък информацията за кампаниите за минали периоди вече няма да е налице за приписване. Занапред заслугата за приписването ще може да премине към други кампании (ако има налични такива от кликвания върху собствени реклами или информация за нови кампании, събрана след изтриването) или ще се счита за „пряка“.

Изтриване на данни за отделни потребители

За да изтриете данни, свързани с идентификатори на потребители или анонимни идентификатори, използвайте „Изследвания“ Изследване на потребителите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false