[GA4] Veri silme istekleri

Kullanıcı kimlikleri veya belirsizleştirilmiş kimliklerle ilişkili verileri silmek için Kullanıcı gezgini başlıklı makaleyi inceleyin.
Bir Google Analytics mülkünde verilerin silinmesini istemek için Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.

Analytics sunucularından alınan verileri herhangi bir nedenle silmeniz gerekirse verilerin kaldırılmasını talep etmek için veri silme isteği özelliğini kullanabilirsiniz.

Veri silme isteği, etkinlik parametreleri tarafından toplanan metinleri silmek için kullanılır. İlgili metin verileri silinir ve "(data deleted)" ifadesi ile değiştirilir ancak etkinlik, raporlarınızdaki genel metriklerde sayılmaya devam eder.

Bu özelliği bir Firebase için Google Analytics mülküyle kullanamazsınız. Bu özelliği kullanmak için önce söz konusu mülkü bir Google Analytics 4 mülküne yükseltmeniz gerekir.
Bu makalede ele alınan konular:

Veri silme isteği oluşturma

 1. Yönetici bölümündeki Veri toplama ve değiştirme altında Veri silme isteği'ni tıklayın.
 2. Bu tabloda en yeni istekleriniz listelenir. Yeni bir istekte bulunmak için Veri silme isteği planla'yı tıklayın.
 3. Silme işleminizin türünü seçin:
Tüm etkinliklerdeki tüm parametreleri sil Bu seçenek, toplanan tüm etkinliklerdeki kayıtlı ve otomatik olarak toplanan parametrelerin tümünü siler.
Seçili etkinliklerdeki tüm kayıtlı parametreleri sil Bu seçenek, bir sonraki adımda seçeceğiniz etkinlikler listesinde toplanan tüm kayıtlı parametreleri siler.
Tüm etkinliklerdeki seçili parametreleri sil Bu seçenek, toplanan tüm etkinliklerden, bir sonraki adımda seçeceğiniz kayıtlı parametreleri siler.
Seçili etkinlilerdeki seçili parametreleri sil Bu seçenek, bir sonraki adımda seçeceğiniz etkinlikler listesinden, yine bir sonraki adımda seçeceğiniz kayıtlı parametreleri siler.
Seçili kullanıcı özelliklerini sil Bu seçenek, bir sonraki adımda seçeceğiniz kullanıcı özelliklerini siler.

 

 1. Başlangıç ve Bitiş tarihlerini seçin.

  Silme işlemi kapsamında verileriniz silinirken mülkünüzün bulunduğu saat diliminin kullanılacağını unutmayın.
 2. Silmek istediğiniz belirli veri alanlarını seçin:
 • Etkinlikler
  Etkinlik listesinden 100 adede kadar etkinlik seçin (geçerli durumlarda). Liste, en son topladığınız etkinlikleri gösterir ve geçmiş verileri eksiksiz bir şekilde yansıtmayabilir. Ayrıca, istediğiniz etkinlik adını girip Enter tuşuna basarak listeye bir özel etkinlik adı ekleyebilirsiniz. Tek bir isteğe en fazla 100 etkinlik ekleyebilirsiniz.
 • Parametreler
  Parametre listesinden 100 adede kadar parametre seçin (geçerli durumlarda). Liste, geçmişte kaydedilmiş olan tüm parametreleri ve topladığınız otomatik parametrelerin tamamını gösterir. (Otomatik parametreler yalnızca, 5. adımda Tüm etkinliklerdeki seçili parametreleri sil'i seçmeniz halinde gösterilir.)
 • Kullanıcı Özellikleri
  Kullanıcı özelliği listesinden 100 adede kadar kullanıcı özelliği seçin (geçerli durumlarda). Liste, topladığınız ve geçmişte kaydedilmiş olan kullanıcı özelliklerinin tümünü gösterir.
 1. Silmek istediğiniz verileri tanımlamak için bir değer girin.

  İsteğe bağlı olarak, Yalnızca aşağıdaki metni içeren parametre değerlerini sil'i seçebilirsiniz.

  Metin kutusuna bir değer girin. Analytics yalnızca buraya girdiğiniz değeri içeren, belirtilen etkinlik/parametre/kullanıcı boyutları ile ilgili boyut değerlerini siler. Analytics, bunu şunu içerir: operatörü olarak değerlendirir ve silme işlemi için değerleri uygularken büyük/küçük harfe duyarlı olmayan bir eşleşme kullanır.

  "(not set)" gibi ayrılmış bir değer belirtemezsiniz: Analytics, ayrılmış değerleri silmez.
 2. Gönder'i tıklayın.

İstek oluşturulduktan sonra

Düzenleyici rolüne sahip kullanıcılara e-postayla istek hakkında bilgi verilir. İsteğin gönderilmesinden kısa bir süre sonra önizleme dönemi başlar. 

Önizleme döneminin ilk 7 günü aynı zamanda, Düzenleyici rolüne sahip olan kullanıcıların, istek ayrıntıları sayfasından isteği iptal edebileceği bir ek yayınlanma süresidir. Önizleme döneminin 8. gününden silme isteğinin tamamlandığı güne kadar isteğinizin durumu Önizleme etkin / Silme işlemi devam ediyor şeklinde olur.

İptal/Silme

Tüm istekler, oluşturuldukları andan itibaren 7 gün içinde iptal edilebilir. Bunun için istek ayrıntıları sayfasını kullanabilirsiniz. İlk 7 gün boyunca, raporlarınızda ve Explorations'ta silme işleminin etkilerini gösteren bir önizleme de görebilirsiniz.

Mülk başına aynı anda en fazla 12 etkin (ek yayınlanma süresi döneminde/silinmeyi bekliyor) isteğiniz olabilir.

Ek yayınlanma süresi boyunca ve silme işlemi beklemede ya da devam ediyor durumundayken, istekte belirtilen veriler rapor ve analizlerinizde silinmiş gibi hariç tutulur. Bu verilerin hariç tutulması, silme işleminin etkisini önizlemeniz ve işlemin beklediğiniz gibi olup olmadığını doğrulamanız için bir fırsat sunar. 

Silinecek veri miktarına bağlı olarak veri silme isteğinin işlenmesi 7 ila 63 gün sürebilir ve verilerin, silinebilmeleri için 12 günden daha eski olmaları gerekir. 

En yeni isteklerin listesi her mülk için Mülk sütunu > Veri Silme İstekleri bölümünde bulunabilir. İstek tamamlandığında verilerin silinmesi işlemi geri alınamaz.

Veri silme işlemi başladığında ve tamamlandığında, Düzenleyici rolüne sahip olan kullanıcılara yeniden bildirim gönderilir.

Silinebilen parametreler

Analytics, otomatik olarak toplanan parametrelerin ve özel boyut olarak kaydedilmiş özel parametrelerin silinmesini destekler.

Analytics; sayısal parametreleri, dahili güvenilir tanımlayıcılardan türetilen metin parametrelerini veya "", "(not set)" ve "(data deleted)" ayrılmış değerlerini silmez.

Otomatik olarak toplanan parametreler

Otomatik olarak toplanan parametreler yalnızca, Tüm etkinliklerdeki tüm parametreleri sil seçeneği kullanıldığında silinebilir.

Analytics'in silmediği, otomatik olarak toplanan parametrelerin listesi
 • age
 • app_instance_id
 • audience
 • browser
 • browser_version
 • city
 • continent_name
 • country
 • gender
 • hour
 • latitude
 • longitude
 • platform
 • platform_version
 • region
 • stream_name
 • sub_continent_region
 • user_property_name

Özel parametreler

Analytics, özel boyut olarak kaydedilmiş özel parametreleri siler. Silmek istediğiniz parametreyi listede görmüyorsanız bu parametre hiçbir zaman kaydedilmemiş olabilir. Silmeye çalıştığınız parametrenin adını ve kaydını onaylamanız gerekir.

Değerini otomatik olarak toplanan bir parametreden alan özel bir boyut oluşturduysanız özel parametrenin silinmesi, otomatik olarak toplanan parametrenin silinmesine neden olmaz.

Temmuz 2022'den önce Analytics, arşivlenen parametrelerin silinmesini desteklemiyordu. Temmuz 2022'den önce özel bir boyutu arşivlediyseniz ve ilgili etkinlik parametresini silmeniz gerekiyorsa aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
 • Tüm etkinliklerdeki tüm parametreleri silin veya
 • Bir etkinlik grubuna ait tüm parametreleri silin.

Veri silme işleminin diğer GA4 özellikleri üzerindeki etkisi

Kampanya ilişkilendirme

Silme işlemi tamamlandığında, bu noktadan itibaren geçmiş kampanya bilgilerinin hiçbiri ilişkilendirme için kullanılamaz çünkü bu bilgiler silinmiş olacaktır. Bundan sonra ilişkilendirme kredisi başka kampanyalara gidebilir (silme işleminden sonra toplanan yeni kampanya bilgilerinden veya birinci taraf reklam tıklamalarından elde edilen krediler varsa) ya da "Doğrudan" olarak kabul edilir.

İzin modu

Mülkünüz için izin modunu kullanıyorsanız silme işleminde özel olarak hedeflediğiniz tüm değerlerin davranış modellerinden silindiğinden emin olmak için, veri silme isteğinizin bitiş tarihine yedi takvim günü eklemeniz gerekebilir. Bunun nedeni, Analytics'in, izin veren kullanıcılardan gelen verilerle (ör. silmeye çalıştığınız veriler) makine öğrenimi modellerini eğitmesi ve söz konusu eğitim verilerine göre gelecekteki kullanıcı davranışını tahmin etmesidir.

İzin verilen veriler, bunların raporlara eklenmesinden sonraki yedi güne kadar verileri modellemek için kullanılabilir. Bu nedenle, silme isteğinize yedi gün daha eklemeniz gerekebilir. Örneğin, veri silme isteğinizin orijinal bitiş tarihi 1 Ocak ise bunu 8 Ocak olarak değiştirin.

Alt mülkler

Bir kaynak mülkten sildiğiniz herhangi bir veri, bu mülkün alt mülklerinden de silinir. Ancak bir alt mülkten sildiğiniz herhangi bir veri yalnızca bu alt mülkten silinir. Alt mülkler hakkında daha fazla bilgi

Toplayıcı mülkler

Bir kaynak mülkten veri silmek için istekte bulunduğunuzda, aynı veriler toplayıcı mülkten de silinir. Bir toplayıcı mülkten veri silmek için istekte bulunduğunuzda, söz konusu veriler yalnızca toplayıcı mülkten silinir. Toplayıcı mülkler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü