[GA4] Reguły dołączenia do grupy odbiorców

Reguły dołączenia do grupy odbiorców uruchamiają zdarzenia, gdy użytkownicy spełniają kryteria definicji grupy odbiorców i zostają jej członkami.

Możesz wywoływać zdarzenia, np. gdy użytkownik zrealizuje kluczowe etapy (takie jak zainicjowanie określonej liczby sesji lub przeczytanie określonej liczby artykułów) lub gdy osiągnie próg konwersji.

Zdarzenia te możesz analizować w raportach i oznaczać jako konwersje tak samo jak w przypadku innych zdarzeń.

Jeśli wszystkie warunki dotyczące grup odbiorców spełnia tylko jedno zdarzenie, jego metadane są kopiowane do wywoływanego zdarzenia. Jeśli warunki dotyczące grup odbiorców spełnia wiele zdarzeń, do wywoływanego zdarzenia kopiowane są metadane z ostatniego zdarzenia. Skopiowane metadane zawierają sygnaturę czasową oraz informacje o sesji, ale nie uwzględniają ekranu/strony powiązanych ze zdarzeniem.

Nie możesz używać zdarzeń związanych z regułami dołączenia do grupy odbiorców jako podstawy do spełnienia warunków dotyczących grup odbiorców.

Tworzenie zdarzeń związanych z regułami dołączenia do grupy odbiorców

Możesz utworzyć maksymalnie 20 zdarzeń związanych z regułami dołączenia do grupy odbiorców

Aby utworzyć zdarzenie uruchamiające regułę podczas tworzenia grupy odbiorców:

  1. Po prawej stronie narzędzia do definiowania warunków w sekcji Dołączenie do grupy odbiorców kliknij + Utwórz nowy.
  2. Wpisz nazwę zdarzenia.
  3. Wybierz opcję Utwórz dodatkowe zdarzenie (maksymalnie jedno dziennie), gdy system sprawdzi przynależność użytkownika do list odbiorców, jeśli chcesz uruchamiać zdarzenie za każdym razem, gdy użytkownik spełni kryteria dołączenia do listy odbiorców nawet wtedy, gdy należy już do tej listy.
  4. Kliknij Zapisz.

Edytowanie i usuwanie reguł dołączenia do grupy odbiorców

Aby edytować zdarzenie, kliknij Edytuj obok jego nazwy.

Aby usunąć zdarzenie, kliknij Usuń obok jego nazwy.

Progi konwersji

Możesz wywoływać zdarzenia na podstawie prostych progów. Jeśli na przykład warunek dla grupy odbiorców „Wartościowi klienci” definiuje członków grupy jako użytkowników, których wartość od początku śledzenia jest większa niż 100, za każdym razem, gdy użytkownik spełni ten warunek i zostanie członkiem grupy, możesz wywołać zdarzenie takie jak:new_high_value_customer.

Możesz je też używać tych zdarzeń jako zmiennych w przypadku bardziej złożonych konwersji, jeśli np. zdefiniujesz grupę odbiorców „Goście często odwiedzający obiekt i zatrzymujący się na dłużej” jako

Zdarzenie: booked_hotel
Parametr: days_booked
Warunek parametru: > 13 dni
ORAZ
Zdarzenie: booked_hotel
Parametr: event_count
Warunek parametru: > 1 w każdym okresie 60-dniowym

 

Za każdym razem, gdy użytkownik spełni te warunki, możesz wywołać zdarzenie takie jak new_frequently_longterm.

Monitorując liczbę takich zdarzeń, możesz sprawdzić, w jakim tempie rośnie Twoje grono odbiorców.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne