[GA4] טריגרים של התווספות לקהל

טריגרים של התווספות לקהל מאפשרים להפעיל אירועים כאשר משתמשים תואמים להגדרה של קהל מסוים ומתווספים אליו.

לדוגמה, אפשר להפעיל אירועים כשמשתמשים מגיעים לציוני דרך מרכזיים כמו התחלת מספר מסוים של סשנים, קריאת מספר מסוים של מאמרים או חצייה של ספי המרה.

אפשר לנתח את האירועים האלה בדוחות ולהגדיר אותם כהמרות כמו כל אירוע אחר.

במקרים שבהם תנאי הקהל מתקיימים במלואם מאירוע אחד, המטא-נתונים של האירוע הזה מועתקים לאירוע שמופעל. במקרים שבהם תנאי הקהל מתקיימים ממספר אירועים, המטא-נתונים של האירוע האחרון מועתקים לאירוע שמופעל. המטא-נתונים שהועתקו כוללים חותמת זמן ופרטים לגבי הסשן, אבל לא כוללים את הדף/המסך שמשויכים לאירוע.

לא ניתן לבסס תנאים לקהל על אירועים מסוג טריגר התווספות לקהל.

יצירת אירועים מסוג טריגר התווספות לקהל

לכל נכס אפשר ליצור עד 20 אירועים מסוג טריגר התווספות לקהל.

כדי ליצור אירוע מסוג טריגר בזמן בניית הקהל:

  1. משמאל לכלי להגדרת התנאים, לוחצים על + יצירת טריגר חדש בקטע 'טריגר התווספות לקהל'.
  2. נותנים שם לאירוע.
  3. אם רוצים להפעיל אירוע בכל פעם שמשתמש עומד בקריטריונים של הקהל, גם אם הוא כבר משויך לקהל הזה, בוחרים באפשרות יצירת אירוע נוסף (עד אירוע אחד ביום) כאשר מתבצע רענון של החברות בקהל.
  4. לוחצים על שמירה.

עריכה / מחיקה של טריגרים של התווספות לקהל

כדי לערוך אירוע, לוחצים על הסמל עריכה שמוצג לצד שם האירוע.

כדי למחוק אירוע, לוחצים על הסמל מחיקה שמוצג לצד שם האירוע.

ספי המרות

ניתן להפעיל אירועים עבור ערכי סף פשוטים. לדוגמה, אם התנאי של הקהל "לקוחות עם ערך גבוה" מגדיר חברים כמשתמשים שערך חיי המשתמש שלהם גדול מ-100, בכל פעם שמשתמש יעמוד בתנאי הזה וייתווסף לקהל, תוכלו להפעיל אירוע כגון new_high_value_customer.

אתם יכולים להשתמש באירועים האלה גם כדי לעקוב אחר המרות מורכבות יותר. לדוגמה, אם מגדירים את הקהל "אורחים תכופים לטווח ארוך" כ-

אירוע: booked_hotel
פרמטר: days_booked
תנאי הפרמטר: יותר מ-13 ימים
AND
אירוע: booked_hotel
פרמטר: event_count
תנאי הפרמטר: יותר מ-1 בתקופה של 60 יום

 

וכך בכל פעם שמשתמש יעמוד בתנאים האלה, יופעל אירוע כמו new_frequent_longterm.

מעקב אחר מספר האירועים האלה יאפשר לכם לראות את קצב הגדילה של הקהלים שלכם.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
10588283616063814212
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256