[GA4] טריגרים של התווספות לקהל

טריגרים של התווספות לקהל מאפשרים להפעיל אירועים כאשר משתמשים תואמים להגדרה של קהל מסוים ומתווספים אליו.

לדוגמה, אפשר להפעיל אירועים כשמשתמשים מגיעים לציוני דרך מרכזיים כמו התחלת מספר מסוים של סשנים, קריאת מספר מסוים של מאמרים או חצייה של ספי המרה.

אפשר לנתח את האירועים האלה בדוחות ולהגדיר אותם כהמרות כמו כל אירוע אחר.

במקרים שבהם תנאי הקהל מתקיימים במלואם מאירוע אחד, המטא-נתונים של האירוע הזה מועתקים לאירוע שמופעל. במקרים שבהם תנאי הקהל מתקיימים ממספר אירועים, המטא-נתונים של האירוע האחרון מועתקים לאירוע שמופעל. מטא נתונים שהועתקו כוללים חותמת זמן, פרטים לגבי הסשן ופרטים לגבי מסך/דף, אבל הם לא כוללים את הערך המשויך לאירוע.

לא ניתן לבסס תנאים לקהל על אירועים מסוג טריגר התווספות לקהל.

יצירת אירועים מסוג טריגר התווספות לקהל

לכל נכס אפשר ליצור עד 20 אירועים מסוג טריגר התווספות לקהל.

כדי ליצור אירוע מסוג טריגר בזמן בניית הקהל:

  1. משמאל לכלי להגדרת התנאים, לוחצים על + יצירת חדש בקטע 'טריגר התווספות לקהל'.
  2. נותנים שם לאירוע.
  3. אם רוצים להפעיל אירוע בכל פעם שמשתמש עומד בקריטריונים של הקהל, גם אם הוא כבר משויך לקהל הזה, בוחרים באפשרות יצירת אירוע נוסף (עד אירוע אחד ביום) כאשר מתבצע רענון של החברות בקהל.
  4. לוחצים על שמירה.

עריכה / מחיקה של טריגרים של התווספות לקהל

כדי לערוך אירוע, לוחצים על הסמל עריכה שמוצג לצד שם האירוע.

כדי למחוק אירוע, לוחצים על הסמל מחיקה שמוצג לצד שם האירוע.

ספי המרות

ניתן להפעיל אירועים עבור ערכי סף פשוטים. לדוגמה, אם התנאי של הקהל "לקוחות עם ערך גבוה" מגדיר חברים כמשתמשים שערך חיי המשתמש שלהם גדול מ-100, בכל פעם שמשתמש יעמוד בתנאי הזה וייתווסף לקהל, תוכלו להפעיל אירוע כגון new_high_value_customer.

אתם יכולים להשתמש באירועים האלה גם כדי לעקוב אחר המרות מורכבות יותר. לדוגמה, אם מגדירים את הקהל "אורחים תכופים לטווח ארוך" כ-

אירוע: booked_hotel
פרמטר: days_booked
תנאי הפרמטר: יותר מ-13 ימים
AND
אירוע: booked_hotel
פרמטר: event_count
תנאי הפרמטר: יותר מ-1 בתקופה של 60 יום

 

וכך בכל פעם שמשתמש יעמוד בתנאים האלה, יופעל אירוע כמו new_frequent_longterm.

מעקב אחר מספר האירועים האלה יאפשר לכם לראות את קצב הגדילה של הקהלים שלכם.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false