[GA4] Okidači za publiku

Okidači za publiku omogućuju vam da pokrenete događaje kada se korisnici podudaraju s definicijom publike i postanu njezini članovi.

Događaje možete aktivirati kada korisnici dosegnu ključne pokazatelje, primjerice kada pokrenu određeni broj sesija, pročitaju određeni broj članaka ili prijeđu pragove konverzije.

Te događaje možete analizirati u izvješćima te ih, kao i bilo koji drugi događaj, omogućiti kao konverzije.

U slučajevima kada uvjete za publiku u potpunosti zadovoljava jedan događaj, metapodaci iz tog događaja kopiraju se u aktivirani događaj. U slučajevima kada uvjete za publiku zadovoljava više događaja, metapodaci iz posljednjeg događaja kopiraju se u aktivirani događaj. Kopirani metapodaci uključuju podatke o vremenskoj oznaci i sesiji, ali ne uključuju podatke o stranici/zaslonu povezanom s događajem.

Događaje koji su okidači za publiku ne možete upotrebljavati kao temelj za uvjete za publiku.

Izrada događaja koji su okidači za publiku

Po jednom entitetu možete izraditi najviše 20 događaja koji su okidači za publiku.

Da biste izradili događaj okidača dok izrađujete publiku:

  1. Desno od alata za segmentiranje publike, u odjeljku Okidač za publiku, kliknite + Novo.
  2. Unesite naziv događaja.
  3. Odaberite Izradi dodatni događaj (do jedan dnevno) kad se članstvo publike osvježi ako želite pokrenuti događaj svaki put kada korisnik ispuni kriterije publike, čak i ako je već član te publike.
  4. Kliknite Spremi.

Uređivanje/brisanje okidača za publiku

Da biste uredili događaj, kliknite Uređivanje pored naziva događaja.

Da biste izbrisali događaj, kliknite Izbriši pored naziva događaja.

Pragovi konverzije

Događaje možete pokrenuti za jednostavne pragove. Na primjer, ako uvjet za vašu publiku "klijenti s visokim prihodnim potencijalom" definira članove kao korisnike čija je trajna vrijednost veća od 100, svaki put kada korisnik ispuni taj uvjet i postane član publike možete pokrenuti događaj kao što je new_high_value_customer.

Te događaje možete upotrijebiti i kao proxyje za složenije konverzije ako primjerice publiku "česti dugoročni gosti" definirate kao

Događaj: booked_hotel
Parametar: days_booked
Uvjet parametra: > 13 dana
I
Događaj: booked_hotel
Parametar: event_count
Uvjet parametra: > 1 u bilo kojem razdoblju od 60 dana.

 

Svaki put kad korisnik ispuni te uvjete možete pokrenuti događaj kao što je new_frequent_longterm.

Ako pratite broj tih događaja, možete vidjeti tempo kojim se vaša publika povećava.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
5557059752406301938
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
69256