[GA4] Задействания при включване в аудитория

Дават възможност да задействате събития, когато потребителите съответстват на определението на аудитория и стават членове.

Можете да задействате събития, например когато потребителите достигат до ключови събития, като стартиране на определен брой сесии или прочитане на определен брой статии, или когато бъде преминат праг за реализация.

Можете да анализирате тези събития в отчетите си и да ги активирате като реализации, както при всички други събития.

Когато условията за аудиторията са спазени напълно от едно събитие, метаданните от него се копират в задействаното събитие. Когато условията за аудиторията са спазени от няколко събития, метаданните от последното събитие се копират в задействаното събитие. Копираните метаданни включват информация за клеймото за дата и час, сесията и екрана/страницата, но не и стойността, свързана със събитието.

Не можете да използвате събития със задействане при включване в аудитория като основа за условия за аудитории.

Създаване на събития със задействане при включване в аудитория

Можете да създавате до 20 събития със задействане при включване в аудитория на собственост.

За да създадете задействащо събитие, докато създавате аудитория:

  1. Отдясно на съставителя на условия, под „Задействане при включване в аудитория“ кликнете върху + Създаване на ново.
  2. Въведете име на събитието.
  3. Изберете Създаване на допълнително събитие (до едно на ден), когато членството в аудиторията се опресни, ако искате да задействате събитие всеки път, когато потребител отговаря на критериите за аудиторията, дори ако вече е неин член.
  4. Кликнете върху Запазване.

Редактиране/изтриване на задействания при включване в аудитория

За да редактирате събитие, кликнете върху Редактиране до името на събитието.

За да изтриете събитие, кликнете върху Изтриване до името на събитието.

Прагове за реализация

Можете да задействате събития за обикновени прагове. Ако например условието за аудиторията Ви „Значими клиенти“ определя членовете като потребители, чиято стойност за целия период е по-голяма от 100, то всеки път, когато потребителят отговаря на това условие и стане член на аудиторията, можете да задействате събитие като new_high_value_customer.

Можете също да използвате тези събития като помощници за по-комплексни реализации, например ако определяте аудиторията „Чести дългосрочни гости“ като

Събитие: booked_hotel
Параметър: days_booked
Условие на параметъра: > 13 дни
И
Събитие: booked_hotel
Параметър: event_count
Условие на параметъра: > 1 през всеки 60-дневен период

 

всеки път, когато потребител изпълни тези условия, можете да задействате събитие като new_frequent_longterm.

Като наблюдавате броя на тези събития, можете да виждате скоростта, с която аудиториите Ви нарастват.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
69256
false
false