[GA4] Kitle tetikleyiciler

Kitle tetikleyiciler, kullanıcılar bir kitlenin tanımıyla eşleşerek üye haline geldiğinde etkinlikleri tetiklemenizi sağlar.

Kullanıcılar temel aşamalara ulaştığında (ör. belirli sayıda oturum başlattıklarında, belirli sayıda makaleyi okuduklarında veya dönüşüm eşiklerini geçtiklerinde) etkinlikleri tetikleyebilirsiniz.

Bu etkinlikleri raporlarınızda analiz edebilir ve diğer etkinliklerde olduğu gibi dönüşüm olarak etkinleştirebilirsiniz.

Kitle koşullarının tek bir etkinlik tarafından tümüyle karşılandığı durumlarda, söz konusu etkinliğe ait meta veriler tetiklenen etkinliğe kopyalanır. Kitle koşullarının birden fazla etkinlik tarafından karşılandığı durumlarda son etkinliğe ait meta veriler, tetiklenen etkinliğe kopyalanır. Kopyalanan meta veriler, zaman damgası ve oturum bilgilerini içerir ancak etkinlikle ilişkili sayfayı/ekranı içermez.

Kitle tetikleyici etkinlikler, kitle koşulları için temel olarak kullanılamaz.

Kitle tetikleyici etkinlikler oluşturma

Mülk başına en fazla 20 kitle tetikleyici etkinlik oluşturabilirsiniz.

Kitle oluştururken tetikleyici etkinlik oluşturmak için:

  1. Koşul derleyicinin sağındaki Kitle Tetikleyici bölümünde + Yeni oluştur'u tıklayın.
  2. Etkinlik için bir ad girin.
  3. Kullanıcı söz konusu kitlenin üyesi olsa bile kitle ölçütlerini her karşıladığında bir etkinlik tetiklemek istiyorsanız Kitle üyeliği yenilendiğinde ek bir etkinlik (günde en fazla bir tane) kaydedin'i seçin.
  4. Kaydet'i tıklayın.

Kitle tetikleyicilerini düzenleme / silme

Bir etkinliği düzenlemek için etkinlik adının yanındaki Düzenle simgesini tıklayın.

Bir etkinliği silmek için etkinlik adının yanındaki Sil simgesini tıklayın.

Dönüşüm eşikleri

Basit eşikler için etkinlikler tetikleyebilirsiniz. Örneğin, kitlenizin "Yüksek değere sahip müşteriler" koşulu, üyeleri yaşam boyu değeri 100'den fazla olan kullanıcılar şeklinde tanımlıyorsa bir kullanıcı bu koşulu her karşıladığında ve kitlenin üyesi olduğunda, new_high_value_customer gibi bir etkinlik tetikleyebilirsiniz.

Bu etkinlikleri daha karmaşık dönüşümler için yer tutucu olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin, "Sık gelen uzun süreli konuklar" kitlesini

Etkinlik: booked_hotel
Parametre: days_booked
Parametre koşulu: > 13 days
VE
Etkinlik: booked_hotel
Parametre: event_count
Parametre koşulu: > 1 in any 60-day period

 

şeklinde tanımlarsanız bir kullanıcı bu koşulları her karşıladığında new_frequent_longterm gibi bir etkinlik tetikleyebilirsiniz.

Bu etkinliklerin sayısını izleyerek kitlelerinizin büyüme hızını görebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü